Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Op de Dag des Oordeels zullen jullie de macht van God eindelijk bevatten

Ontvangen op vrijdag 20 december 2013

23.16 u

Mijn zeer geliefde dochter, het is op Mijn bevel dat Satan en al zijn demonen zich gewonnen zullen geven. Ondanks al hun macht zijn ze niets tegenover Mij, de Mensenzoon, Jezus Christus. Niettegenstaande al Mijn nederigheid, Mijn offers, Mijn smeekbeden aan het menselijk ras om toe te staan dat Mijn liefde hen tot Mij trekt, mag Mijn Godheid nooit onderschat worden. Mijn macht mag nooit verkeerd begrepen worden, want Ik Ben almachtig en Mijn Koninkrijk zal eeuwig heersen, met of zonder de mens die de vrije wil heeft en dus de keuze om Mij te volgen of niet.

Hoewel de zwakheid van de mensheid, veroorzaakt door de zonde, iedere persoon kwetsbaar maakt voor de bekoring van Satan, mogen jullie nooit geloven dat hij alle macht bezit, want dat doet hij niet. Elke demon, met inbegrip van hun meester, het Beest, zal op Mijn bevel aan Mijn voeten neervallen. Weten jullie dat niet? Want er is er maar één die over de goddelijkheid beschikt om allen onder zijn voeten te bedwingen en dat ben Ik, Jezus Christus.

Om de gunst van God te verwerven, moet ieder van jullie tot Mij komen. Ik houd van jullie. Ik trek jullie naar Mij toe. Ik smeek jullie. Ik verneder Mij voor jullie. Ik liet Mij voor jullie over de grond, door de modder, slepen voor Ik stierf. Spoedig zullen jullie tegenover Mij staan. Op de Dag des Oordeels zullen jullie de macht van God eindelijk bevatten, en dan zullen jullie weten hoe het is om oog in oog met Mijn goddelijk Licht te staan. Mijn Licht is zo krachtig dat enkel de zuiveren en nederigen het zullen verdragen. Het zal velen van jullie op de grond dwingen, terwijl jullie je gezicht voor Mij zullen afschermen. Zeer weinigen van jullie zijn geschikt om voor Mij te staan en toch zal Ik jullie naar Mij toetrekken tot jullie daar staan zoals jullie dat zouden moeten doen, in volle overgave en totale gehoorzaamheid. Op die dag zal er aan jullie vrije wil een einde komen.

Jullie Jezus

Boodschap: Wanneer jullie het Woord van God proberen te herschrijven, maken jullie je schuldig aan godslastering

maandag 30 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer jullie Mijn gezag in twijfel trekken, ontkennen jullie de waarheid. 

Boodschap: Jullie hebben allemaal de waarheid gekregen, maar velen van jullie zijn deze vergeten. Deze verveelt jullie. Deze is te lastig.

zondag 29 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter van Mij, toen Ik de geheimen van het Boek der Waarheid openbaarde, heb Ik jullie vanaf het begin verteld dat het Boek aan de profeten voorzegd werd – drie in totaal – die de Allerheiligste Drie-eenheid vertegenwoordigen.

Boodschap: Al Gods kinderen maken deel uit van Zijn buitengewone familie

zaterdag 28 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, velen die in God geloven, hebben slechts een vaag idee van wie Hij is en waarom Hij de wereld schiep.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn Zoon heeft Mij opgedragen de wereld deze belangrijke boodschap te brengen

zaterdag 28 december 2013

Mijn kind, Mijn Zoon heeft Mij opgedragen de wereld deze belangrijke boodschap te brengen. 

Boodschap: Mijn plannen om de hele wereld te redden, liggen klaar en Ik zal niet één ziel gemakkelijk loslaten

donderdag 26 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen om jullie allen op dit moment troost te schenken. 

Boodschap: Volgende Kerstmis zal de viering van Mijn geboorte door een grote ceremonie vervangen worden

woensdag 25 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben het Vleesgeworden Woord. Mijn Lichaam omhelst vandaag de wereld, maar de wereld is – hoewel deze Kerstmis kan vieren – ongevoelig voor Mijn heilsplan.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Deze nieuwe en schunnige imitatie van het Woord van God zal velen laten geloven dat het gewoon om een moderne, geactualiseerde versie van het Nieuwe Testament gaat

maandag 23 december 2013

Mijn kind, de duisternis zal zo plots op de Kerk van Mijn Zoon neervallen, dat velen ogenblikkelijk zullen verstommen, zo geschokt zullen ze zijn. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Door het wonder van de Verlichting van het Geweten zal Hij, Mijn Zoon, de wereld vreugde, liefde en hoop bezorgen

zondag 22 december 2013

Mijn kind, laat het a.u.b. geweten zijn dat Mijn dierbare Zoon voorbereidingen aan het treffen is voor Zijn grote tussenkomst van barmhartigheid.

Boodschap: Weldra zullen jullie Mij zien in heel Mijn hemelse glorie en dan zullen jullie eindelijk het mysterie van Mijn goddelijkheid begrijpen

zondag 22 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wat zal de wereld spoedig opkijken en Mijn aanwezigheid erkennen. 

Boodschap: Jullie kunnen Mijn Kerk niet scheiden van het Woord – het Vlees – omdat deze dan niet kan bestaan

zaterdag 21 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, diegenen die jou door middel van Mijn heilig Woord ervan beschuldigen het gezag van Mijn Kerk te bestrijden, moeten Mijn oproep aanhoren.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie