Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Wanneer jullie het Woord van God proberen te herschrijven, maken jullie je schuldig aan godslastering

Ontvangen op maandag 30 december 2013

20.06 u

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer jullie Mijn gezag in twijfel trekken, ontkennen jullie de waarheid. Wanneer Mijn Woord, dat in steen gebeiteld is, door jullie aangevochten wordt, dan nemen jullie de waarheid niet aan. Wanneer jullie het Woord van God proberen te herschrijven, maken jullie je schuldig aan godslastering. De wereld werd gewaarschuwd dat niemand – geen enkele gewijde dienaar, geen enkele uitverkoren ziel, geen enkele profeet – ooit iets aan het Woord, dat in het Boek van Mijn Vader vastgelegd is, mocht toevoegen of eruit weghalen. Toch is het juist dat wat er zal gebeuren, wanneer diegenen die beweren uitverkoren leiders in Mijn Kerk op aarde te zijn, de waarheid vervalsen. Die dag is zeer dichtbij. Dat is de dag waarvoor jullie gewaarschuwd werden. Want iemand die het Woord van God durft te vervalsen, geeft te kennen dat hij boven God staat. Hij die door zijn handelingen of daden beweert boven God te staan, kan nooit een vertegenwoordiger van Mij zijn.

Doordat het geloof van de mens zo zwak is en doordat er maar weinig kennis over het Nieuwe Testament bestaat, zullen velen zich ertoe laten verleiden om ketterij als waarheid aan te nemen. Dat zal hun ondergang betekenen.

Mijn tussenkomst zal door de uitstorting van de Heilige Geest geschieden, om diegenen te verlichten die Mij trouw blijven. Welnu, die test zal hieruit bestaan: Als jullie werkelijk in Mijn bestaan, Mijn missie, Mijn kruisiging, Mijn opstanding uit de dood en belofte van eeuwige redding geloven, dan zullen jullie Mijn Woord – dat jullie in de heilige Bijbel gegeven werd –nooit aanvechten. Als jullie ook maar één moment geloven dat Ik enige nieuwe interpretatie van Mijn Evangeliën, Gods Geboden en van alles wat jullie door Mij geleerd werd, zou zegenen om de moderne samenleving tevreden te stellen, dan vergissen jullie je zeer.

De dag waarop de leider, die beweert Mijn Kerk op aarde te leiden, jullie vertelt dat bepaalde zonden er niet langer toe doen, is de dag van het begin van het einde. Want dat zal de dag zijn waarvoor jullie moeten uitkijken. Dat zal de dag zijn dat Mijn Kerk het tijdperk van duisternis zal binnentreden. Op die dag mogen jullie nooit in de verleiding komen om Mij te verloochenen – om de waarheid te verloochenen. Leugens kunnen nooit de plaats van de waarheid innemen.

Jullie Jezus

Boodschap: Jullie hebben allemaal de waarheid gekregen, maar velen van jullie zijn deze vergeten. Deze verveelt jullie. Deze is te lastig.

zondag 29 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter van Mij, toen Ik de geheimen van het Boek der Waarheid openbaarde, heb Ik jullie vanaf het begin verteld dat het Boek aan de profeten voorzegd werd – drie in totaal – die de Allerheiligste Drie-eenheid vertegenwoordigen.

Boodschap: Al Gods kinderen maken deel uit van Zijn buitengewone familie

zaterdag 28 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, velen die in God geloven, hebben slechts een vaag idee van wie Hij is en waarom Hij de wereld schiep.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn Zoon heeft Mij opgedragen de wereld deze belangrijke boodschap te brengen

zaterdag 28 december 2013

Mijn kind, Mijn Zoon heeft Mij opgedragen de wereld deze belangrijke boodschap te brengen. 

Boodschap: Mijn plannen om de hele wereld te redden, liggen klaar en Ik zal niet één ziel gemakkelijk loslaten

donderdag 26 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen om jullie allen op dit moment troost te schenken. 

Boodschap: Volgende Kerstmis zal de viering van Mijn geboorte door een grote ceremonie vervangen worden

woensdag 25 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben het Vleesgeworden Woord. Mijn Lichaam omhelst vandaag de wereld, maar de wereld is – hoewel deze Kerstmis kan vieren – ongevoelig voor Mijn heilsplan.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Deze nieuwe en schunnige imitatie van het Woord van God zal velen laten geloven dat het gewoon om een moderne, geactualiseerde versie van het Nieuwe Testament gaat

maandag 23 december 2013

Mijn kind, de duisternis zal zo plots op de Kerk van Mijn Zoon neervallen, dat velen ogenblikkelijk zullen verstommen, zo geschokt zullen ze zijn. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Door het wonder van de Verlichting van het Geweten zal Hij, Mijn Zoon, de wereld vreugde, liefde en hoop bezorgen

zondag 22 december 2013

Mijn kind, laat het a.u.b. geweten zijn dat Mijn dierbare Zoon voorbereidingen aan het treffen is voor Zijn grote tussenkomst van barmhartigheid.

Boodschap: Weldra zullen jullie Mij zien in heel Mijn hemelse glorie en dan zullen jullie eindelijk het mysterie van Mijn goddelijkheid begrijpen

zondag 22 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wat zal de wereld spoedig opkijken en Mijn aanwezigheid erkennen. 

Boodschap: Jullie kunnen Mijn Kerk niet scheiden van het Woord – het Vlees – omdat deze dan niet kan bestaan

zaterdag 21 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, diegenen die jou door middel van Mijn heilig Woord ervan beschuldigen het gezag van Mijn Kerk te bestrijden, moeten Mijn oproep aanhoren.

Boodschap: Op de Dag des Oordeels zullen jullie de macht van God eindelijk bevatten

vrijdag 20 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het is op Mijn bevel dat Satan en al zijn demonen zich gewonnen zullen geven. Ondanks al hun macht zijn ze niets tegenover Mij, de Mensenzoon, Jezus Christus. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie