Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"

Boodschappen

Ware Hemelse Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Wanneer jullie het Woord van God proberen te herschrijven, maken jullie je schuldig aan godslastering

Ontvangen op maandag 30 december 2013

20.06 u

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer jullie Mijn gezag in twijfel trekken, ontkennen jullie de waarheid. Wanneer Mijn Woord, dat in steen gebeiteld is, door jullie aangevochten wordt, dan nemen jullie de waarheid niet aan. Wanneer jullie het Woord van God proberen te herschrijven, maken jullie je schuldig aan godslastering. De wereld werd gewaarschuwd dat niemand – geen enkele gewijde dienaar, geen enkele uitverkoren ziel, geen enkele profeet – ooit iets aan het Woord, dat in het Boek van Mijn Vader vastgelegd is, mocht toevoegen of eruit weghalen. Toch is het juist dat wat er zal gebeuren, wanneer diegenen die beweren uitverkoren leiders in Mijn Kerk op aarde te zijn, de waarheid vervalsen. Die dag is zeer dichtbij. Dat is de dag waarvoor jullie gewaarschuwd werden. Want iemand die het Woord van God durft te vervalsen, geeft te kennen dat hij boven God staat. Hij die door zijn handelingen of daden beweert boven God te staan, kan nooit een vertegenwoordiger van Mij zijn.

Doordat het geloof van de mens zo zwak is en doordat er maar weinig kennis over het Nieuwe Testament bestaat, zullen velen zich ertoe laten verleiden om ketterij als waarheid aan te nemen. Dat zal hun ondergang betekenen.

Mijn tussenkomst zal door de uitstorting van de Heilige Geest geschieden, om diegenen te verlichten die Mij trouw blijven. Welnu, die test zal hieruit bestaan: Als jullie werkelijk in Mijn bestaan, Mijn missie, Mijn kruisiging, Mijn opstanding uit de dood en belofte van eeuwige redding geloven, dan zullen jullie Mijn Woord – dat jullie in de heilige Bijbel gegeven werd –nooit aanvechten. Als jullie ook maar één moment geloven dat Ik enige nieuwe interpretatie van Mijn Evangeliën, Gods Geboden en van alles wat jullie door Mij geleerd werd, zou zegenen om de moderne samenleving tevreden te stellen, dan vergissen jullie je zeer.

De dag waarop de leider, die beweert Mijn Kerk op aarde te leiden, jullie vertelt dat bepaalde zonden er niet langer toe doen, is de dag van het begin van het einde. Want dat zal de dag zijn waarvoor jullie moeten uitkijken. Dat zal de dag zijn dat Mijn Kerk het tijdperk van duisternis zal binnentreden. Op die dag mogen jullie nooit in de verleiding komen om Mij te verloochenen – om de waarheid te verloochenen. Leugens kunnen nooit de plaats van de waarheid innemen.

Jullie Jezus

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie