Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Ik zal nooit meer in het vlees rondlopen

Ontvangen op dinsdag 3 december 2013

19.45 u

Mijn zeer geliefde dochter, al diegenen die zeggen dat ze in Mijn naam komen, en die beweren dat ze voor de Heer de weg bereiden, zullen ervoor zorgen dat ze in elk deel van de wereld te horen zijn – veel stemmen, veel profeten, veel leugenaars – allemaal zonder de autoriteit van God.

Wees waakzaam, vooral wanneer jullie de profeet horen, die jullie vertelt dat hij de plicht heeft om jullie op Mijn Tweede Komst voor te bereiden! Wanneer jullie over deze dingen horen en wanneer jullie verteld wordt dat Ik, zowel met lichaam als met ziel, in de wereld zal verschijnen, weet dan dat dit niet de waarheid is. Ik herhaal nogmaals Mijn waarschuwing aan de wereld: Ik zal nooit meer in het vlees rondlopen. De eerste keer kwam Ik in het vlees, maar wanneer Ik opnieuw kom, zal Ik op precies dezelfde manier komen als dat Ik de aarde verliet – op de wolken.

Jullie zullen weldra grote daden te zien krijgen, die als grote werken ter voorbereiding op Mijn Tweede Komst beschouwd zullen worden. Een aantal zorgvuldig geënsceneerde, wonderbaarlijke genezingen zullen door die vijanden van God, die zullen zeggen dat ze van Mij zijn, de wereld voorgehouden worden. Velen zullen zo verbluft zijn dat zij in dit verdorven bedrog zullen trappen. Zoveel wonderen, grote daden – die allemaal als van de hand van God komend beschouwd worden – zullen zelfs de sceptici ervan overtuigen dat zich grote wonderen voorgedaan hebben. Geweldige lofbetuigingen zullen op deze bedrieglijke vertegenwoordigers, die zeggen dat ze Mijn volk leiden, neerregenen. Weldra zal de wereld openlijk verklaren dat deze bedriegers levende heiligen zijn, en het zal niet zo lang duren voordat ze de Antichrist introduceren.

Heel deze voorbereiding werd gedurende zeven jaar gepland, en de snelheid waarmee dergelijke veranderingen ingevoerd worden, is geen toeval. Mijn Tweede Komst zal regelmatig een discussiepunt worden. Er zal aan iedereen gevraagd worden om zich op deze grote gebeurtenis voor te bereiden, maar de dwalingen in de christelijke Leer zullen overvloedig zijn. Enkel diegenen met geopende ogen, die de waarheid kunnen zien, en diegenen die niet bang zijn de waarheid onder ogen te zien, zullen deze onwaarheden doorzien. En voor hen zal dit een zeer zware last opleveren. Te midden van al het geschreeuw, de overdadige lof, waarmee diegenen overladen worden, die de Zetels van Wijsheid gestolen hebben, zal er weinig over Mijn heilig Woord gesproken worden. Het enige waarover gepraat zal worden, zal het belang van goede daden zijn. Niet één woord over het werk dat nodig is om, overeenkomstig het Woord van God, redding na te streven.

Wanneer de seculiere wereld zich uiteindelijk laat vermurwen en de krachten bundelt met de valse bedriegers, die de tempel van God zullen overnemen, zal de tijd waarin de grootste gruwel meegemaakt zal worden, spoedig komen. Dat zal zijn zodra de tempel gecreëerd werd om de zetel van de Antichrist te worden. Tegen die tijd zullen diegenen die de Antichrist aanbidden, in de miljarden lopen. Diegenen die de waarheid kennen, zullen echter niet lang hoeven te wachten, want de heerschappij van het Beest zal zeer kort zijn. En dan zal de bazuin te horen zijn. Op die dag zullen deze vijanden van God, precies zoals het geprofeteerd werd, in de poel van vuur geworpen worden.

Herinner jullie de profetieën! Deze zullen zich afspelen net zoals ze voorzegd werden – die bedriegers die zeggen dat ze in Mijn naam komen, zullen geliefd zijn, toegejuicht en verafgood worden. Degenen die in Mijn naam komen, zullen veracht en gehaat worden. Maar uit hun mond zal het vuur van de geest van waarheid komen, en door hun lijden zullen vele anderen gered worden, die dat anders niet geweest zouden zijn.

Jullie Jezus

Boodschap: Ik Ben de wereld aan het voorbereiden op Mijn Tweede Komst, en velen zullen Mij hierom haten

maandag 9 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, er is niets dat Mij meer beledigt dan diegenen die Mijn onderrichtingen kennen, die door het Boek van Mijn Vader aan de wereld gegeven werden, maar die het Woord van God interpreteren om het naar hun eigen verlangens te schikken.

Boodschap: Ik Ben bovenal een God van grote barmhartigheid

zaterdag 7 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat jullie allen, die van Mij houden, weten dat Ik jullie momenteel oproep om als kleine kinderen tot Mij te komen en voor Mij neer te knielen.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn Zoon stierf om jullie ziel te redden, niet om jullie te bevrijden van de kwalen van deze wereld

donderdag 5 december 2013

Mijn kind, de wereld zal getuige zijn van de profetieën van La Salette aangezien de vijanden van God, gekleed als wolven in schaapskleren, nu trots zullen opstaan binnen de Kerk van Mijn Zoon op aarde en de ketterijen zullen gaan verkondigen, waarvoor Ik de wereld gewaarschuwd heb.

Boodschap: Wee jullie allen, bedriegers, want jullie komen niet van Mij!

woensdag 4 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, weet dat elk woord dat uit Mijn mond komt, afkomstig is uit de mond van Hem, die Mij zond. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Ik vraag dat jullie nu met de noveen van redding beginnen

zondag 1 december 2013

Mijn kind, Ik ben de Vrouw bekleed met de zon, en het is de zon die het Licht van God in de wereld vertegenwoordigt. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie