Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: Mijn Zoon stierf om jullie ziel te redden, niet om jullie te bevrijden van de kwalen van deze wereld

Ontvangen op donderdag 5 december 2013

14.00 u

Mijn kind, de wereld zal getuige zijn van de profetieën van La Salette aangezien de vijanden van God, gekleed als wolven in schaapskleren, nu trots zullen opstaan binnen de Kerk van Mijn Zoon op aarde en de ketterijen zullen gaan verkondigen, waarvoor Ik de wereld gewaarschuwd heb. Die tijd is gekomen.

Zoals voorzegd, is de duisternis al over de Kerk neergedaald en dit plan om de ziel van de getrouwen te verslinden, zal doorgaan totdat het Lichaam van Mijn Zoon - overeenkomstig het plan van Antichrist – geschonden is. Wat veel mensen niet weten, is dat de vijanden van God, aangevoerd door de Antichrist – die zich nog bekend moet maken – in God geloven. Niet alleen geloven zij in God, maar omdat zij alles wat met God te maken heeft, verafschuwen, zullen zij ook samenzweren tegen Zijn plannen om de wereld op de Tweede Komst van Mijn Zoon, Jezus Christus, voor te bereiden.

Bij elk woord dat Mijn Zoon door deze boodschappen bekendmaakt, zullen ze Hem tegenspreken door te imiteren wat Hij zegt. Als Mijn Zoon zegt: “Bereid jullie nu voor door de Sacramenten en gebed.”, zullen zij – Zijn vijanden – gelijkaardige verklaringen afleggen, maar deze zullen afwijken. De oproep om de mensheid – de armen – de vervolgden – te helpen, zal hun voornaamste aandachtspunt zijn, niet de verkondiging van het Woord. Zij zullen jullie niet aansporen om voor jullie ziel, of om de redding van andere zielen, te bidden. Neen, er zal jullie gevraagd worden om deze zielen vanuit een humanitair oogpunt te helpen.

Wanneer jullie van diegenen die beweren de Kerk van Mijn Zoon te vertegenwoordigen, geen oproep horen om jullie ziel te redden, dan zullen jullie in jullie hart weten dat er iets vreselijk mis is.

Mijn Zoon stierf om jullie ziel te redden, niet om jullie te bevrijden van de kwalen van deze wereld, die altijd zullen bestaan tot Mijn Zoon Zijn rechtmatige troon – die Hem door God, de Allerhoogste, beloofd is – terug op te eisen. Jullie mogen het Woord van God nooit vergeten. Al wat nu telt, is te smeken om de redding van alle zielen – ongeacht of het nu koningen of armoedzaaiers zijn.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: Wanneer jullie het Woord van God proberen te herschrijven, maken jullie je schuldig aan godslastering

maandag 30 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer jullie Mijn gezag in twijfel trekken, ontkennen jullie de waarheid. 

Boodschap: Jullie hebben allemaal de waarheid gekregen, maar velen van jullie zijn deze vergeten. Deze verveelt jullie. Deze is te lastig.

zondag 29 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter van Mij, toen Ik de geheimen van het Boek der Waarheid openbaarde, heb Ik jullie vanaf het begin verteld dat het Boek aan de profeten voorzegd werd – drie in totaal – die de Allerheiligste Drie-eenheid vertegenwoordigen.

Boodschap: Al Gods kinderen maken deel uit van Zijn buitengewone familie

zaterdag 28 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, velen die in God geloven, hebben slechts een vaag idee van wie Hij is en waarom Hij de wereld schiep.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn Zoon heeft Mij opgedragen de wereld deze belangrijke boodschap te brengen

zaterdag 28 december 2013

Mijn kind, Mijn Zoon heeft Mij opgedragen de wereld deze belangrijke boodschap te brengen. 

Boodschap: Mijn plannen om de hele wereld te redden, liggen klaar en Ik zal niet één ziel gemakkelijk loslaten

donderdag 26 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen om jullie allen op dit moment troost te schenken. 

Boodschap: Volgende Kerstmis zal de viering van Mijn geboorte door een grote ceremonie vervangen worden

woensdag 25 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben het Vleesgeworden Woord. Mijn Lichaam omhelst vandaag de wereld, maar de wereld is – hoewel deze Kerstmis kan vieren – ongevoelig voor Mijn heilsplan.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Deze nieuwe en schunnige imitatie van het Woord van God zal velen laten geloven dat het gewoon om een moderne, geactualiseerde versie van het Nieuwe Testament gaat

maandag 23 december 2013

Mijn kind, de duisternis zal zo plots op de Kerk van Mijn Zoon neervallen, dat velen ogenblikkelijk zullen verstommen, zo geschokt zullen ze zijn. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Door het wonder van de Verlichting van het Geweten zal Hij, Mijn Zoon, de wereld vreugde, liefde en hoop bezorgen

zondag 22 december 2013

Mijn kind, laat het a.u.b. geweten zijn dat Mijn dierbare Zoon voorbereidingen aan het treffen is voor Zijn grote tussenkomst van barmhartigheid.

Boodschap: Weldra zullen jullie Mij zien in heel Mijn hemelse glorie en dan zullen jullie eindelijk het mysterie van Mijn goddelijkheid begrijpen

zondag 22 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wat zal de wereld spoedig opkijken en Mijn aanwezigheid erkennen. 

Boodschap: Jullie kunnen Mijn Kerk niet scheiden van het Woord – het Vlees – omdat deze dan niet kan bestaan

zaterdag 21 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, diegenen die jou door middel van Mijn heilig Woord ervan beschuldigen het gezag van Mijn Kerk te bestrijden, moeten Mijn oproep aanhoren.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie