Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: Ik vraag dat jullie nu met de noveen van redding beginnen

Ontvangen op zondag 1 december 2013

16.12 u

Mijn kind, Ik ben de Vrouw bekleed met de zon, en het is de zon die het Licht van God in de wereld vertegenwoordigt. Zonder de zon is er geen licht. Zonder het licht is er geen leven. Zonder God is er alleen de dood.

Mijn rol als de Moeder van de Verlossing – waarbij Ik Mijn Zoon zal bijstaan in deze missie, Zijn laatste missie, Zijn uiteindelijke plan om Zijn Vaders Verbond, om elke ziel redding te brengen, te voltooien – houdt in dat Ik alles zal doen wat Ik kan om Hem de zielen te bezorgen, naar wie Hij zo verlangt. Ik zou willen dat bekend wordt dat Ik niet enkel aangesteld werd als Koningin van de Hemel, maar ook als Koningin over de twaalf stammen van Israël. In het Nieuw Jeruzalem zullen twaalf naties heersen. De twaalf sterren op Mijn kroon, die tijdens Mijn kroning door Mijn Zoon, Jezus Christus, op Mijn hoofd gezet werden, duiden op deze profetie. Elk van deze sterren staat voor de twaalf naties, die zich zullen ontvouwen op de Dag van het Oordeel.

Alle zielen, waaronder zowel diegenen die uit de dood zullen opstaan als diegenen die op heden in de wereld nog in leven zijn en die in het Licht van God blijven, zullen de overgang naar de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde maken. Zij zullen zich, in verbondenheid met Mijn Zoon, eendrachtig verenigen en zij zullen weer tot leven gewekt worden in een volmaakt lichaam en met een volmaakte ziel, net zoals het was toen Mijn Zoon opstond uit de dood. Deze staat van volmaaktheid is het grootste geschenk van God en bewijst hoe barmhartig Hij is. Dat is de redding die Mijn Zoon beloofde toen Hij Zijn pijniging aan het kruis onderging. En omwille van Zijn grote liefde voor de mensheid wenst Hij iedere ziel te redden, vooral diegenen die voor Hem verloren zijn.

Ik geef jullie allen nu een bijzonder, door Mijn Zoon gezegend, geschenk opdat aan alle zielen kwijtschelding van het vuur van de hel verleend zal worden. Mijn Zoon verlangt dat iedere ziel gered wordt, hoe zwaar hun zonden ook zijn. Ik vraag dat jullie nu met de noveen van redding beginnen. Jullie moeten hier onmiddellijk mee beginnen, en ermee doorgaan tot aan het einde van de tijd. Jullie moeten dit gebed in de loop van één kalendermaand gedurende zeven opeenvolgende dagen bidden, beginnend op een maandagochtend. Jullie moeten het op elk van de zeven dagen driemaal bidden, en op één van deze dagen moeten jullie vasten. Bij het vasten wordt jullie verzocht om tijdens de dag slechts één hoofdmaaltijd, en bij de andere twee maaltijden enkel water en brood, te eten.

Dit is het gebed dat jullie op elk van de zeven dagen moeten bidden 

Kruistochtgebed (130) ‘Kruistochtgebedsnoveen van redding’ 

Mijn geliefde Moeder van de Verlossing,
verkrijg a.u.b. voor alle zielen het geschenk van eeuwige redding,
door de barmhartigheid van Uw Zoon, Jezus Christus.
 
Door Uw voorspraak pleit ik ervoor dat U zult bidden
om alle zielen te bevrijden uit de onderworpenheid aan Satan.
 
Vraag Uw Zoon a.u.b. om die zielen die Hem afwijzen,
Hem kwetsen met hun onverschilligheid
en die valse leerstellingen en valse goden aanbidden,
barmhartigheid en vergevingsgezindheid te betonen.
 
Wij bidden U, lieve Moeder,
te smeken om de genaden
om het hart te openen van die zielen
die Uw hulp het meeste nodig hebben. Amen.

Mijn belofte om Mijn Zoon, Jezus Christus, bij te staan in Zijn plan voor de mensheid, bestaat erin om jullie allen, die Mijn rol als Middelares van alle Genaden en Medeverlosseres erkennen, samen te brengen zodat de hele wereld zich eendrachtig kan verenigen, in verbondenheid met Jezus Christus, jullie Redder en Verlosser.

Ga heen in vrede! Ik zal altijd voor jullie bidden, lieve kinderen, en Ik zal altijd gehoor geven aan jullie oproep om de mensheid in de ogen van God te verlossen.

Jullie Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: Wanneer jullie het Woord van God proberen te herschrijven, maken jullie je schuldig aan godslastering

maandag 30 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer jullie Mijn gezag in twijfel trekken, ontkennen jullie de waarheid. 

Boodschap: Jullie hebben allemaal de waarheid gekregen, maar velen van jullie zijn deze vergeten. Deze verveelt jullie. Deze is te lastig.

zondag 29 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter van Mij, toen Ik de geheimen van het Boek der Waarheid openbaarde, heb Ik jullie vanaf het begin verteld dat het Boek aan de profeten voorzegd werd – drie in totaal – die de Allerheiligste Drie-eenheid vertegenwoordigen.

Boodschap: Al Gods kinderen maken deel uit van Zijn buitengewone familie

zaterdag 28 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, velen die in God geloven, hebben slechts een vaag idee van wie Hij is en waarom Hij de wereld schiep.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn Zoon heeft Mij opgedragen de wereld deze belangrijke boodschap te brengen

zaterdag 28 december 2013

Mijn kind, Mijn Zoon heeft Mij opgedragen de wereld deze belangrijke boodschap te brengen. 

Boodschap: Mijn plannen om de hele wereld te redden, liggen klaar en Ik zal niet één ziel gemakkelijk loslaten

donderdag 26 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen om jullie allen op dit moment troost te schenken. 

Boodschap: Volgende Kerstmis zal de viering van Mijn geboorte door een grote ceremonie vervangen worden

woensdag 25 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben het Vleesgeworden Woord. Mijn Lichaam omhelst vandaag de wereld, maar de wereld is – hoewel deze Kerstmis kan vieren – ongevoelig voor Mijn heilsplan.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Deze nieuwe en schunnige imitatie van het Woord van God zal velen laten geloven dat het gewoon om een moderne, geactualiseerde versie van het Nieuwe Testament gaat

maandag 23 december 2013

Mijn kind, de duisternis zal zo plots op de Kerk van Mijn Zoon neervallen, dat velen ogenblikkelijk zullen verstommen, zo geschokt zullen ze zijn. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Door het wonder van de Verlichting van het Geweten zal Hij, Mijn Zoon, de wereld vreugde, liefde en hoop bezorgen

zondag 22 december 2013

Mijn kind, laat het a.u.b. geweten zijn dat Mijn dierbare Zoon voorbereidingen aan het treffen is voor Zijn grote tussenkomst van barmhartigheid.

Boodschap: Weldra zullen jullie Mij zien in heel Mijn hemelse glorie en dan zullen jullie eindelijk het mysterie van Mijn goddelijkheid begrijpen

zondag 22 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wat zal de wereld spoedig opkijken en Mijn aanwezigheid erkennen. 

Boodschap: Jullie kunnen Mijn Kerk niet scheiden van het Woord – het Vlees – omdat deze dan niet kan bestaan

zaterdag 21 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, diegenen die jou door middel van Mijn heilig Woord ervan beschuldigen het gezag van Mijn Kerk te bestrijden, moeten Mijn oproep aanhoren.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie