Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Wee jullie allen, bedriegers, want jullie komen niet van Mij!

Ontvangen op woensdag 4 december 2013

10.30 u

Mijn zeer geliefde dochter, weet dat elk woord dat uit Mijn mond komt, afkomstig is uit de mond van Hem, die Mij zond. Elke waarschuwing die door deze boodschappen aan de wereld gegeven wordt, komt van Hem, die almachtig is. Ik kom in naam van Mijn Vader en Hij zendt Mij om de weg te bereiden, om voor de grote dag van Mijn Tweede Komst de aarde in te wijden.

Enkel Mijn stem brengt jullie het nieuws over wat het is dat Mijn Vader wil dat Zijn kinderen weten. Dit zijn de enige boodschappen die openlijk de waarheid verkondigen over de onheilige twee, die door de grote geloofsafval de wereld in twee zullen scheuren. Jullie zullen de waarheid met betrekking tot Mijn Tweede Komst nergens anders horen, want niet één onder jullie werd het gezag gegeven om namens Degene, die jullie geschapen heeft, tot de hele wereld te spreken.

Zoals de eindtijdprofeet aan jullie de waarheid openbaart, zo zal ook de vervalser - die zal spreken alsof hij het Ware Woord van God spreekt - zijn stem als een lam verheffen. Aangezien dus de koning van de aarde – de Boze – de tussenkomst van de Hemel bestrijdt, zullen honderden valse profeten onder jullie opstaan, en zij zullen jullie nooit de waarheid vertellen. Hun visioenen en hun woorden, die uit hun eigen verbeelding voortspruiten – en in veel gevallen uit de geest van het kwaad – zullen aan jullie de goede dingen, die jullie willen horen, openbaren. Ze zullen jullie geruststellen wanneer jullie gerustgesteld moeten worden, maar ze zullen jullie misleiden. Ze zullen van vrede spreken, waar er geen vrede zal zijn – van waarheid, wanneer er van ketterij sprake zal zijn – van overvloedige oogsten, wanneer er schaarste zal zijn. Jullie zullen nooit de waarheid horen, want deze leugenaars willen zich jullie woede niet op de hals halen.

De waarheid bereidt jullie erop voor om te gaan met de realiteit van moeilijke tijden, die in het Boek van Mijn Vader voorzegd werden. Het wordt jullie gegeven om jullie sterk te maken. Maar de valse profeten die onder jullie ronddwalen, zullen jullie verwarren en jullie zeggen dat alle dingen goed zijn – terwijl ze slecht zijn, en heilig – terwijl ze dat niet zijn. Zij zullen de wolven, die de ziel van Gods kinderen willen verslinden, in bescherming nemen. Hun woorden van liefde en hun citaten uit de Heilige Schrift dienen enkel om jullie te misleiden. Toch zullen velen van jullie liever leugens omhelzen dan de waarheid onder ogen zien.

Wee jullie allen, bedriegers, want jullie komen niet van Mij! Wanneer jullie tot Mij komen en zeggen: “Maar Jezus, het enige wat we wilden doen, was de Blijde Boodschap verspreiden”, zal Ik jullie verstoten en jullie zullen verbannen worden. Jullie hebben Mij verraden door te liegen over missies, die jullie nooit gegeven werden. Jullie verloochenen Mij door Mij tegen te spreken en wanneer jullie Mijn Woord openlijk als een leugen bestempelen.

Probeer nooit Gods bediening in de weg te staan, want de Hemel zal zich openen en jullie zullen de eersten zijn die, samen met de Valse Profeet en het Beest, op de laatste dag neergeslagen zullen worden. Straf zal al diegenen treffen, die beweren in Mijn naam te komen en die slechts één doel dienen. Dat is het Woord van God vervalsen en verstoren. Aangezien de Slag van Armageddon dichterbij komt en deze razende oorlog door Satans leger tegen Gods kinderen op touw gezet wordt, moeten jullie nu direct opzij gaan, want als jullie dat niet doen, zullen jullie met de toorn van God geconfronteerd worden en zal er jullie, of diegenen die de leugens slikken die jullie mond uitbraakt om de waarheid te tarten, geen barmhartigheid betoond worden.

Jullie Redder

Jezus Christus

Boodschap: Wanneer jullie het Woord van God proberen te herschrijven, maken jullie je schuldig aan godslastering

maandag 30 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer jullie Mijn gezag in twijfel trekken, ontkennen jullie de waarheid. 

Boodschap: Jullie hebben allemaal de waarheid gekregen, maar velen van jullie zijn deze vergeten. Deze verveelt jullie. Deze is te lastig.

zondag 29 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter van Mij, toen Ik de geheimen van het Boek der Waarheid openbaarde, heb Ik jullie vanaf het begin verteld dat het Boek aan de profeten voorzegd werd – drie in totaal – die de Allerheiligste Drie-eenheid vertegenwoordigen.

Boodschap: Al Gods kinderen maken deel uit van Zijn buitengewone familie

zaterdag 28 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, velen die in God geloven, hebben slechts een vaag idee van wie Hij is en waarom Hij de wereld schiep.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn Zoon heeft Mij opgedragen de wereld deze belangrijke boodschap te brengen

zaterdag 28 december 2013

Mijn kind, Mijn Zoon heeft Mij opgedragen de wereld deze belangrijke boodschap te brengen. 

Boodschap: Mijn plannen om de hele wereld te redden, liggen klaar en Ik zal niet één ziel gemakkelijk loslaten

donderdag 26 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen om jullie allen op dit moment troost te schenken. 

Boodschap: Volgende Kerstmis zal de viering van Mijn geboorte door een grote ceremonie vervangen worden

woensdag 25 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben het Vleesgeworden Woord. Mijn Lichaam omhelst vandaag de wereld, maar de wereld is – hoewel deze Kerstmis kan vieren – ongevoelig voor Mijn heilsplan.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Deze nieuwe en schunnige imitatie van het Woord van God zal velen laten geloven dat het gewoon om een moderne, geactualiseerde versie van het Nieuwe Testament gaat

maandag 23 december 2013

Mijn kind, de duisternis zal zo plots op de Kerk van Mijn Zoon neervallen, dat velen ogenblikkelijk zullen verstommen, zo geschokt zullen ze zijn. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Door het wonder van de Verlichting van het Geweten zal Hij, Mijn Zoon, de wereld vreugde, liefde en hoop bezorgen

zondag 22 december 2013

Mijn kind, laat het a.u.b. geweten zijn dat Mijn dierbare Zoon voorbereidingen aan het treffen is voor Zijn grote tussenkomst van barmhartigheid.

Boodschap: Weldra zullen jullie Mij zien in heel Mijn hemelse glorie en dan zullen jullie eindelijk het mysterie van Mijn goddelijkheid begrijpen

zondag 22 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wat zal de wereld spoedig opkijken en Mijn aanwezigheid erkennen. 

Boodschap: Jullie kunnen Mijn Kerk niet scheiden van het Woord – het Vlees – omdat deze dan niet kan bestaan

zaterdag 21 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, diegenen die jou door middel van Mijn heilig Woord ervan beschuldigen het gezag van Mijn Kerk te bestrijden, moeten Mijn oproep aanhoren.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie