Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Hij, de Antichrist, zal veel talen spreken, maar er zal geen woord Latijn over zijn lippen komen

Ontvangen op maandag 9 december 2013

19.46 u

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn tijd is nabij. Hoe dichter de Grote Dag nadert, hoe meer tekenen er te zien zullen zijn in de wereld.

De man die ze aan de wereld zullen openbaren als de ‘man van vrede’, is zich aan het voorbereiden om Mij op alle mogelijke manieren te imiteren. Hij kent de Heilige Schrift van binnen en van buiten en zal, door zijn afkomst, de woorden achterstevoren uitspreken zodat de betekenis ervan omgekeerd wordt. Uit zijn mond zullen de godslasteringen, de ketterijen, de leugens en de ontheiliging van Mijn Woord stromen. Hij zal iedereen imponeren met zijn kennis van alles wat heilig is. Hij zal passages uit Mijn onderrichtingen opzeggen, die hij hartstochtelijk vanop elk seculier podium in de wereld zal verkondigen, tot de mensen overeind gaan zitten en acht op hem slaan.

Velen zullen zeggen: “Wie is deze man, die met zo’n wijsheid spreekt? Wie is hij, die met liefde in zijn hart voor de grote massa tot de wereld roept? Is hij God, de Heer, Jezus Christus?”, zullen zij vragen wanneer veel wonderen aan hem toegeschreven zullen worden. En wanneer hij samen met Mijn andere vijanden – die als heilige dienaren van God gekleed zullen gaan – de altaren bestijgt, zal hij door beide takken in de wereld – de ware gelovigen en de heidenen – ten volle geaccepteerd worden.

Hij, de Antichrist, zal de Waarheid verdraaien en de leugen verkondigen dat hij Mij is, en dat hij komt om jullie redding te brengen. Er zal de leugen verkondigd worden, dat hij in het vlees komt. Hij zal nooit toespelingen maken op Jezus Christus – die in het Vlees kwam – bij Zijn kruisdood, want dat is onmogelijk. Neen, hij zal het feit in omgekeerde volgorde verkondigen. Hij zal zeggen dat hij eindelijk, in deze tijd, in het vlees gekomen is. Velen zullen geloven dat hij de Christus is. Hij, de Antichrist, zal veel talen spreken, maar er zal geen woord Latijn over zijn lippen komen.

Het Beest zal verafgood worden terwijl Ik, de ware Redder van de wereld, vergeten zal zijn en Mijn Woord met de voeten getreden zal worden. Jullie mogen de leugens - die door het Beest uitgebracht zullen worden terwijl hij trots in de tempel zit, die opgericht is om hem te vereren – nooit geloven.

Jullie Jezus

Boodschap: Wanneer jullie het Woord van God proberen te herschrijven, maken jullie je schuldig aan godslastering

maandag 30 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer jullie Mijn gezag in twijfel trekken, ontkennen jullie de waarheid. 

Boodschap: Jullie hebben allemaal de waarheid gekregen, maar velen van jullie zijn deze vergeten. Deze verveelt jullie. Deze is te lastig.

zondag 29 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter van Mij, toen Ik de geheimen van het Boek der Waarheid openbaarde, heb Ik jullie vanaf het begin verteld dat het Boek aan de profeten voorzegd werd – drie in totaal – die de Allerheiligste Drie-eenheid vertegenwoordigen.

Boodschap: Al Gods kinderen maken deel uit van Zijn buitengewone familie

zaterdag 28 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, velen die in God geloven, hebben slechts een vaag idee van wie Hij is en waarom Hij de wereld schiep.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn Zoon heeft Mij opgedragen de wereld deze belangrijke boodschap te brengen

zaterdag 28 december 2013

Mijn kind, Mijn Zoon heeft Mij opgedragen de wereld deze belangrijke boodschap te brengen. 

Boodschap: Mijn plannen om de hele wereld te redden, liggen klaar en Ik zal niet één ziel gemakkelijk loslaten

donderdag 26 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen om jullie allen op dit moment troost te schenken. 

Boodschap: Volgende Kerstmis zal de viering van Mijn geboorte door een grote ceremonie vervangen worden

woensdag 25 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben het Vleesgeworden Woord. Mijn Lichaam omhelst vandaag de wereld, maar de wereld is – hoewel deze Kerstmis kan vieren – ongevoelig voor Mijn heilsplan.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Deze nieuwe en schunnige imitatie van het Woord van God zal velen laten geloven dat het gewoon om een moderne, geactualiseerde versie van het Nieuwe Testament gaat

maandag 23 december 2013

Mijn kind, de duisternis zal zo plots op de Kerk van Mijn Zoon neervallen, dat velen ogenblikkelijk zullen verstommen, zo geschokt zullen ze zijn. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Door het wonder van de Verlichting van het Geweten zal Hij, Mijn Zoon, de wereld vreugde, liefde en hoop bezorgen

zondag 22 december 2013

Mijn kind, laat het a.u.b. geweten zijn dat Mijn dierbare Zoon voorbereidingen aan het treffen is voor Zijn grote tussenkomst van barmhartigheid.

Boodschap: Weldra zullen jullie Mij zien in heel Mijn hemelse glorie en dan zullen jullie eindelijk het mysterie van Mijn goddelijkheid begrijpen

zondag 22 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wat zal de wereld spoedig opkijken en Mijn aanwezigheid erkennen. 

Boodschap: Jullie kunnen Mijn Kerk niet scheiden van het Woord – het Vlees – omdat deze dan niet kan bestaan

zaterdag 21 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, diegenen die jou door middel van Mijn heilig Woord ervan beschuldigen het gezag van Mijn Kerk te bestrijden, moeten Mijn oproep aanhoren.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie