Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Ik zal Mijzelf zeer spoedig bekend maken

Ontvangen op woensdag 4 januari 2012

18.15 u

Mijn dochter, Ik zal Mijzelf zeer spoedig bekend maken.

De voorbereidingen zijn voltooid maar Ik heb meer gebed nodig voor diegenen die, tijdens de Waarschuwing, een ellendige dood zullen sterven in staat van doodzonde.

Ik verzoek Mijn volgelingen dringend om te bidden, bidden, bidden voor hun arme ziel.

Ik houd van jullie, Mijn geliefde volgelingen. Hoe verheug Ik Mij over de liefde en zuiverheid van hart die Ik bij jullie zie. Jullie brengen Mij zoveel troost en verlichten Mijn Lijden. Jullie godsvrucht is als een balsem op Mijn etterende wonden.

In de wereld – aangezien Ik door zovelen zonder meer wordt afgewezen en verworpen – is het jullie trouw, Mijn geliefde volgelingen, die Mij grote vreugde schenkt.

Mijn lijden wordt bepaald door de mate van godsvrucht in de wereld. Deze wereld die ambitie, zelfverheerlijking en afgoden vereert.

Mijn Naam wordt niet als belangrijk beschouwd. Mijn stem wordt niet gehoord boven het geraas van diegenen die geobsedeerd zijn door zichzelf.

Hoe luid roepen zij en scheppen op over hun wereldse verdiensten. Maar het is het gefluister van Mijn geliefde volgelingen, dat het Mij mogelijk maakt om te spreken waardoor Mijn stem gehoord wordt.

Jullie, Mijn volgelingen, zijn nu in vereniging met Mij op een manier die jullie zal verbazen.

Ga, Mijn dochter, en zeg aan Mijn geliefde volgelingen dat Ik van hen houd en dat Mijn genaden hen sterk genoeg zullen maken om Mijn heilig woord te verkondigen aan een wereld die de waarheid moet vernemen opdat de zielen gered kunnen worden.

Jullie geliefde Jezus

Boodschap: Jezus kondigt een volle aflaat af voor totale absolutie

dinsdag 31 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, hoe verheug Ik Mij over de liefde die Mij betoond wordt door Mijn dierbare volgelingen van wie de liefde zo nauw verweven is met Mijn Heilig Hart.

Boodschap: De H. Maagd Maria roept op tot een dag van gebed en vasten als voorbereiding op de Waarschuwing

maandag 30 januari 2012

Mijn kind, hoewel Mijn Zoon nu komt om de hele wereld te bedekken met Zijn stralen van barmhartigheid, moet Ik jullie met een bezwaard hart zeggen dat veel mensen zullen sterven tijdens de Waarschuwing.

Boodschap: Mijn goddelijke barmhartigheid gaat verwezenlijkt worden zoals dit geopenbaard werd aan de Heilige Faustina

zondag 29 januari 2012

Ik, jullie Jezus, wens de wereld mee te delen dat Mijn goddelijke barmhartigheid verwezenlijkt gaat worden zoals dit geopenbaard werd aan Mijn dochter Helena, de Heilige Faustina.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Bid met heel jullie hart voor Paus Benedictus!

zaterdag 28 januari 2012

Mijn kind, de macht van Satan wordt met de dag zwakker terwijl de Heilige Geest Zijn vleugels blijft uitspreiden over al Gods kinderen.

Boodschap: Oproep aan de geestelijkheid : Bereid Mijn kudde voor op Mijn langverwachte Tweede Komst op aarde

vrijdag 27 januari 2012

Ik ben jouw geliefde Jezus, Zoon van de Allerhoogste God en geboren uit de Onbevlekte Maagd Maria.

Boodschap: Het laatste geheim van Fatima onthult de waarheid over de verdorven sekte die het Vaticaan is binnengedrongen

donderdag 26 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het wordt tijd dat de volledige waarheid, over de mysteries van het Goddelijk Rijk, aan de wereld geopenbaard wordt.

Boodschap: H. Maagd Maria : Er wordt een nucleaire oorlog met Iran beraamd

woensdag 25 januari 2012

Mijn kind, er gebeurt momenteel veel in de wereld aangezien het leger van Satan overal chaos blijft verspreiden.

Boodschap: Goed nieuws – God, Mijn Eeuwige Vader, heeft de redding van een groot deel van de mensheid bekrachtigd

dinsdag 24 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben het, je Jezus, die vandaag naar jou komt om je het goede nieuws voor de wereld te geven.

Boodschap: Luister naar Mijn dringende smeekbede om te bidden voor de ziel van de atheïsten

maandag 23 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op het punt onherkenbaar te veranderen.

Boodschap: De Valse Profeet zal behandeld worden als een levende heilige. Diegenen die zich tegen hem verzetten, zullen beschouwd worden als ketters.

zaterdag 21 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn boodschappers in de wereld, voorbestemd om Mijn heilig woord te verspreiden, hebben elk een andere rol gekregen. Geen twee dezelfde.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie