Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Ik geef geen mens het gezag om over een ander te oordelen, over een ander kwaad te spreken of om de spiritualiteit van een andere ziel te belasteren

Ontvangen op zondag 3 november 2013

19.07 u

Mijn zeer geliefde dochter, de manier om een satanische aanval te herkennen, bestaat erin te kijken naar de wijze waarop zielen, die door de Boze geteisterd worden, zich gedragen. Ze zullen nooit rustig zijn. In plaats daarvan zullen zij met een grimmige rusteloosheid obsceniteiten uitschreeuwen, liegen en woedend brullen tegen hun doelwitten. Satan en zijn demonen zijn op dit moment vreselijk woedend en zij zullen iedereen op hun pad, die in deze tijden het Woord van God verkondigen, aanvallen.

Zielen die vol trekken zitten die met de duivel in verband gebracht worden - zoals hoogmoed, arrogantie en een overdreven achting voor hun eigen gebrekkige menselijke verstand - zullen op de voorste rij staan om diegenen aan te vallen, die Mijn restleger leiden. Elke tactiek, elke daad en elke verbale aanval zullen doorspekt zijn met een diepe, blijvende haat voor de zielen die ze zullen aanvallen. Het resultaat van hun aanvallen zal altijd zijn alsof jullie, de slachtoffers, in de maag geschopt werden – een klassieke satanische aanval.

Wanneer jullie de achterklap, valse beschuldigingen en laster bekijken, die tegen jullie, Mijn geliefde volgelingen gericht zijn, dan zullen jullie weten dat dit nooit van Mij, jullie Jezus, zou kunnen komen. Ik geef geen mens het gezag om in de ogen van God over een ander te oordelen, over een ander kwaad te spreken of om de spiritualiteit van een andere ziel te belasteren. Alleen Ik, Jezus Christus, kan de mens om zijn zonden oordelen. Niemand anders heeft dat recht gekregen, want dat behoort slechts Mij toe.

Wanneer jullie, met haat in jullie hart, in Mijn heilige naam over een ander oordelen, zullen ook jullie overeenkomstig jullie werken door Mij geoordeeld worden. Wanneer jullie een ander kind van God kwetsen en hem als slecht bestempelen, dan zullen ook jullie in Mijn ogen als slecht geoordeeld worden. Oog om oog – dat zal jullie straf zijn. Jullie denken misschien dat jullie gerechtvaardigd worden wanneer jullie een andere ziel in Mijn naam in diskrediet brengen, maar in plaats daarvan zijn jullie dan een vijand in Mijn ogen. Diegenen die zich boven Mij verheffen door te beweren dat hun menselijke kennis over geestelijke zaken hen superieur maakt, moeten weten dat ze dan niets zullen worden. Wanneer jullie Mij loochenen en verklaren dat Mijn heilig Woord uit de mond van de Boze komt, dan hebben jullie je lot bezegeld en zullen jullie nooit Mijn aangezicht zien. Er kan jullie geen barmhartigheid toekomen want jullie hebben dan tegen Mij gelasterd.

Mijn waarschuwing aan diegenen die Mij verraden, is deze. Bestrijd Mij en jullie zullen nooit zegevieren! Mijn macht is almachtig. Geen mens zal Mij ooit verslaan. Toch zullen velen Mijn Hart breken wanneer ze met Mij proberen te wedijveren, te kennen geven dat ze groter dan Ik zijn en zeggen dat hun kennis superieur aan die van Mij is. Weg van Mij, jullie ondankbare mannen en vrouwen – jullie zonden van godslastering zullen nooit vergeten worden!

Jezus Christus

Redder van de mensheid

Boodschap: Satans strategie bestaat erin om gelovigen eerst te bedotten en misleiden, voordat hij hen te gronde richt

zaterdag 30 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wat houd Ik toch van de wereld. Hoe smacht Ik naar elke ziel die op dit moment voor Mij verloren is. 

Boodschap: Pijn, vervolging, lijden, spot en hoon zullen altijd het lot van die uitverkoren zielen van God zijn

vrijdag 29 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer jullie je afvragen waarom Ik, Jezus Christus, het lijden in de wereld toelaat, dan zouden jullie toch de Wil van God moeten verstaan. 

Boodschap: De Hemel zal weldra het laatste deel van Gods grootse plan om de mensheid te redden, bekendmaken

dinsdag 26 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat al diegenen die in Mijn naam vervolgd worden, begrijpen waarom dit gebeurt. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De vijanden van God zullen verschrikkelijke heiligschennissen plegen tot zij de Tabernakels ontheiligd hebben

maandag 25 november 2013

Mijn kind, zodra de Kerk van Mijn Zoon ingenomen wordt, zal de reeks van gebeurtenissen die zich zullen ontvouwen, juist hetzelfde zijn als dat wat zich tijdens Mijn kruisiging voordeed.

Boodschap: Miljarden mensen zullen in de Tegenwoordigheid van God een leven van eeuwige heerlijkheid genieten

zondag 24 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik kom om aan de mensheid verlichting te brengen van de pijn die zij ten gevolge van hun scheiding van God doorstaan hebben, moeten zij allemaal dankbaar zijn voor deze grote barmhartigheid. 

Boodschap: De liefde gedijt omdat het een geschenk van God is en de kracht heeft om het kwaad te vernietigen

zaterdag 23 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil het belang van de liefde uitleggen en hoe jullie daarmee het kwaad kunnen verslaan, en hoe zonder liefde het kwaad zich verspreidt.

Boodschap: Wanneer Ik als de Koning van Barmhartigheid kom, zal niet één ziel in enige twijfel gelaten worden over wie Ik Ben en wat Ik Ben

woensdag 20 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, vertel al Mijn volgelingen – al diegenen die in Mij, Jezus Christus, geloven – dat zij Mij elke dag tijd in gebed moeten toekennen om de ziel van diegenen die voor Mij verloren gaan, te redden. 

Boodschap: Op die dag zal Ik de levenden ophalen

dinsdag 19 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, in het leven van veel Christenen ben Ik als een beschamend familielid geworden, dat van tijd tot tijd op zijn wenken bediend maar te allen tijde uit het zicht gehouden moet worden. 

Boodschap: Ik kom uitsluitend als een God van barmhartigheid. Ik kom niet om jullie bang te maken want Ik houd echt van ieder van jullie.

maandag 18 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, iedereen moet zich voorbereiden zodat zij het waard worden om voor Mij te komen staan, want Ik zal als een dief in de nacht komen en velen zullen niet weten wat er gebeurt.

Boodschap: Ik kom om de aarde te vernieuwen, om de mens van zijn ellende, smart en zonden te bevrijden

zondag 17 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat de wereld Mij, hun geliefde Redder, de Mensenzoon, in al Mijn glorie ziet zodat ze naar Mijn goddelijke barmhartigheid trekt.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie