Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Ik Ben geheel barmhartig. Ik zoek geen wraak.

Ontvangen op dinsdag 4 maart 2014

21.25 u

Mijn zeer geliefde dochter, denk eraan dat God altijd oordeelt ten gunste van de onderdrukten. Hij zal nooit diegenen verheffen die zichzelf verheffen. Voor iedere mens die verheven wordt, zal in Mijn Koninkrijk de geringste onder de geringen in jullie wereld verheven worden. De onderdrukkers in jullie wereld zullen de onderdrukten worden op de Laatste Dag des Oordeels.

Ik Ben geheel barmhartig. Ik zoek geen wraak. Ik berisp jullie niet door het onrecht dat jullie anderen aandeden, de haat die jullie anderen verschaft hebben of de hardvochtige manier waarop jullie over anderen oordeelden, na te doen. Mijn liefde is zo groot dat Ik jullie elke zonde zal vergeven, behalve de eeuwige zonde, die het Woord van God verwenst. Ik zal jullie steevast vergeven, hoe jullie Mij of Mijn dienaren, gestuurd om jullie te verlossen, ook kruisigen. Sinds Mijn kruisiging heeft de mensheid Mijn ingrijpen niet meer aanschouwd zoals nu, nu Ik jullie het Boek der Waarheid breng.

De tijd is thans nabij, terwijl Ik alle volken verzamel voor de definitieve hereniging. Ik zal diegenen die van Mij zijn door hun werken, hun woorden en hun daden meenemen naar een nieuw begin, wat zal uitgroeien tot de nieuwe wereld, het Nieuw Paradijs. Mijn Koninkrijk zal van jullie zijn. Ik zal Mijn volk verzamelen uit alle hoeken van de aarde. Sommigen zullen de Mijnen zijn, terwijl anderen gestraft zullen worden voor hun verdorvenheid. Diegenen die geroepen worden, evenals diegenen van jullie die vanaf het begin der tijd uitverkoren waren, zullen als leeuwen zijn. Jullie zullen van de Hemel moed krijgen, en jullie zullen dit nodig hebben als jullie de haat die tegen jullie aan de dag gelegd zal worden, willen overwinnen.

Vrees Mijn vijanden nooit, alsjeblieft! Negeer hun venijn! Hun stemmen mogen dan wel bulderen en hun geschreeuw kan oorverdovend zijn, maar zij hebben geen macht over jullie. Als jullie waarlijk de Mijnen zijn, zal het vuur van de hel jullie nooit overweldigen.

Jullie Jezus

Boodschap: God de Vader: Aardbevingen zullen jullie steden treffen

maandag 31 maart 2014

Mijn liefste dochter, het moment is aangebroken waarop de mens, die al zo lang gezondigd en zich in Mijn ogen bezoedeld heeft, nu in de ultieme diepten van verdorvenheid zal afzinken wanneer hij zich zal inspannen om alles van Mij wat heilig is, te vernietigen.

Boodschap: O wee diegenen die door de Heer uitverkoren zijn om Hem te dienen in de laatste dagen, want zij zullen zich niet bewust zijn van Zijn roep

zondag 30 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, je mag Mijn woorden aan jou nooit als vanzelfsprekend beschouwen, want ze worden je geschonken als een daad van grote barmhartigheid. 

Boodschap: In de komende twee jaar zal door wetenschapsmensen alles in het werk gesteld worden om het bestaan van God te weerleggen

zaterdag 29 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, in de komende twee jaar zal door wetenschapsmensen alles in het werk gesteld worden om het bestaan van God te weerleggen. Ze zullen valselijk beweren dat de mens, naast de aarde, op andere planeten kan leven. 

Boodschap: Door zich door de heidenen te laten intimideren, zullen ze als heidenen worden

donderdag 27 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen dat Mijn volgelingen, waaronder Christenen van alle kerkgenootschappen, op dit moment meer tijd in Mijn gezelschap doorbrengen.

Boodschap: Zij zijn de Mijnen. Ik Ben van hen. Dat zal altijd het geval zijn. Ik bemin hen allemaal. Zo eenvoudig is dat.

woensdag 26 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Ik verzoek al Mijn volgelingen, overal ter wereld, dringend om zich eendrachtig in Mij te verenigen om te bidden voor de ziel van diegenen die van Mij gescheiden zijn. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Vraag Mij, jullie geliefde Moeder, om jullie de kracht te schenken om vol te houden en de missie van redding te beschermen

dinsdag 25 maart 2014

Mijn lieve kinderen, toen God Mij koos als de Moeder van Zijn Eniggeboren Zoon, was het zo dat Ik God kon verheerlijken door Hem van dienst te zijn om de langverwachte Messias ter wereld te brengen.

Boodschap: God de Vader: De hongersnood die de wereld in zijn greep zal houden als het derde zegel geopend wordt, zal niet beperkt zijn tot een gebrek aan voedsel

maandag 24 maart 2014

Mijn liefste dochter, de hongersnood die de wereld in zijn greep zal houden als het derde zegel geopend wordt, zal niet beperkt zijn tot een gebrek aan voedsel voor het lichaam. 

Boodschap: Wat baat het Mij als een mens onwillig en talmend voor Mij gebracht wordt? Dat is nutteloos.

zondag 23 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk om de liefde die elk van jullie voor zijn familie heeft, uit te breiden tot buiten jullie huis. 

Boodschap: Eenmaal een ziel door Mij geschapen werd, zal die in eeuwigheid blijven bestaan

zaterdag 22 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de dood moet nooit gevreesd worden als jullie Mijn kruisdood aannemen. 

Boodschap: Er zal een angstaanjagend leger opstaan, zoals er nog nooit eerder een gezien zal zijn

donderdag 20 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op de rand van vele oorlogen, en die zullen veel weerslag hebben op de snelheid waarmee de Kerk zal barsten. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie