Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Het zal pas als de Heilige Eucharistie volledig afgeschaft is zijn, dat de Antichrist Mijn Kerk zal binnendringen

Ontvangen op zaterdag 15 maart 2014

20.10 u

Mijn zeer geliefde dochter, naarmate de geloofsafval door Mijn Kerk deint, zal aan al diegenen die Mij dienen, van binnenuit de grootste test van allemaal voorgelegd worden. De crisissen binnen Mijn Kerk op aarde zullen inhouden dat veel priesters zullen lijden onder een vreselijk dilemma. Het geloof van velen van hen is reeds aan het wankelen gebracht en zij zullen moeten kiezen of zij al dan niet een nieuwe vervangingsleer willen aannemen die de plaats van het Woord zal innemen, of aan het ware geloof trouw willen blijven. Zelfs de meest vromen onder hen zullen door de luide stem van de bedriegers overweldigd worden en zij zullen de relevantie van Mijn onderrichtingen in de wereld van vandaag, waar de zonde niet langer als van enige betekenis bestempeld zal worden, in vraag beginnen te stellen.

De weg wordt bereid om de zaden te zaaien en de zoon van Satan zal weldra klaar staan om de nieuwe valse kerk te omhelzen. Mijn Kerk zal een periode van vreselijke duisternis ondergaan, en iedere ziel die Mij trouw blijft, zal Mijn kruisiging te verduren krijgen. Mijn vijanden zullen ingrijpende en radicale verklaringen afleggen, eisend dat alles wat beledigend is voor Mijn heilige naam in de ogen van Mijn Kerk aanvaardbaar wordt verklaard. Door de zonde van lafheid zullen maar zeer weinigen van de geestelijkheid tegen deze ontheiliging strijden, maar weet dit. Als zij deelnemen aan valse offers, valse sacramenten en valse onderrichtingen, die zij dan bovendien aan Mijn trouwe volgelingen zullen opdringen, zal Ik hen uitroepen tot niet meer geschikt om voor Mij te staan.

Veel van de schade, die de gewone mensen toegebracht zal worden, zal komen door toedoen van diegenen die op valse wijze Mijn Kerk binnengedrongen zijn. Wanneer men jullie vertelt dat Mijn Lichaam iets anders betekent dan Mijn fysiek Lichaam, weet dan dat de heilige communie die jullie zullen ontvangen, niet van Mij zal zijn. Jullie mogen nooit toestaan dat ze de betekenis van de Heilige Eucharistie veranderen. Het zal pas als de Heilige Eucharistie volledig afgeschaft is zijn, dat de Antichrist Mijn Kerk zal binnendringen en deze zal overnemen. Dat is de dag waarop jullie zullen weten dat de politieke wereld overal zal versmelten met de christelijke kerken en dat Ik niet langer in hen aanwezig zal zijn. Mijn Kerk kan echter nooit vergaan en zo zal het Mijn Rest zijn die Mijn Licht stralend zal houden en Mijn Tegenwoordigheid levend, en velen zullen verborgen Kerken en die gewijde dienaren van Mij die door Gods genade erin slagen Mijn Kerk intact te houden, moeten opsporen.

Ga er nooit vanuit dat de zoon van Satan, de Antichrist, agressief of als een kwade dictator uit de hoek zal komen, want dat zal niet zijn manier van doen zijn. Hij zal integendeel veel vrienden hebben. Hij zal bij veel overheden geliefd zijn, evenals bij de vijanden binnen Mijn Kerk, die al zijn maatregelen luid zullen toejuichen tot hem een ereplaats in Mijn Kerk gegeven wordt. Kardinalen, bisschoppen en andere leden van Mijn Kerk zullen voortdurend over hem spreken en hem prijzen in hun homilieën. Zijn verleidingskracht zal zo groot zijn, dat dit hypnotisch zal zijn. Hij zal door de bovennatuurlijke kracht van Satan al diegenen aantrekken die in Mijn Kerk de beslissingen nemen, tot zij na verloop van tijd voor hem zullen buigen alsof hij Mij is.

Het zal door ambitieuze leden van de geestelijkheid zijn, die in hun geloof afvallig geworden zullen zijn, maar die niettemin nog steeds met het geschenk van de heilige wijding gezegend zijn, dat de Antichrist extra macht zal verwerven. Hij zal aan deze arme, misleide verraders van Mij het laatste stukje macht vanuit Mijn Kerk onttrekken, tot die klaar is zodat hij er als nieuwe leider zijn intrede kan maken. Gedurende heel deze periode van duisternis zullen Mijn vijanden op een rustgevende en charmante manier over een buitengewoon vermogen beschikken om leugens als de waarheid voor te stellen. Enkel diegenen die om bescherming blijven bidden en die Satan - op elke manier die hun geleerd werd - aanklagen, zullen de klauwen van de Antichrist kunnen ontglippen.

Jullie Jezus

Boodschap: God de Vader: Aardbevingen zullen jullie steden treffen

maandag 31 maart 2014

Mijn liefste dochter, het moment is aangebroken waarop de mens, die al zo lang gezondigd en zich in Mijn ogen bezoedeld heeft, nu in de ultieme diepten van verdorvenheid zal afzinken wanneer hij zich zal inspannen om alles van Mij wat heilig is, te vernietigen.

Boodschap: O wee diegenen die door de Heer uitverkoren zijn om Hem te dienen in de laatste dagen, want zij zullen zich niet bewust zijn van Zijn roep

zondag 30 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, je mag Mijn woorden aan jou nooit als vanzelfsprekend beschouwen, want ze worden je geschonken als een daad van grote barmhartigheid. 

Boodschap: In de komende twee jaar zal door wetenschapsmensen alles in het werk gesteld worden om het bestaan van God te weerleggen

zaterdag 29 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, in de komende twee jaar zal door wetenschapsmensen alles in het werk gesteld worden om het bestaan van God te weerleggen. Ze zullen valselijk beweren dat de mens, naast de aarde, op andere planeten kan leven. 

Boodschap: Door zich door de heidenen te laten intimideren, zullen ze als heidenen worden

donderdag 27 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen dat Mijn volgelingen, waaronder Christenen van alle kerkgenootschappen, op dit moment meer tijd in Mijn gezelschap doorbrengen.

Boodschap: Zij zijn de Mijnen. Ik Ben van hen. Dat zal altijd het geval zijn. Ik bemin hen allemaal. Zo eenvoudig is dat.

woensdag 26 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Ik verzoek al Mijn volgelingen, overal ter wereld, dringend om zich eendrachtig in Mij te verenigen om te bidden voor de ziel van diegenen die van Mij gescheiden zijn. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Vraag Mij, jullie geliefde Moeder, om jullie de kracht te schenken om vol te houden en de missie van redding te beschermen

dinsdag 25 maart 2014

Mijn lieve kinderen, toen God Mij koos als de Moeder van Zijn Eniggeboren Zoon, was het zo dat Ik God kon verheerlijken door Hem van dienst te zijn om de langverwachte Messias ter wereld te brengen.

Boodschap: God de Vader: De hongersnood die de wereld in zijn greep zal houden als het derde zegel geopend wordt, zal niet beperkt zijn tot een gebrek aan voedsel

maandag 24 maart 2014

Mijn liefste dochter, de hongersnood die de wereld in zijn greep zal houden als het derde zegel geopend wordt, zal niet beperkt zijn tot een gebrek aan voedsel voor het lichaam. 

Boodschap: Wat baat het Mij als een mens onwillig en talmend voor Mij gebracht wordt? Dat is nutteloos.

zondag 23 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk om de liefde die elk van jullie voor zijn familie heeft, uit te breiden tot buiten jullie huis. 

Boodschap: Eenmaal een ziel door Mij geschapen werd, zal die in eeuwigheid blijven bestaan

zaterdag 22 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de dood moet nooit gevreesd worden als jullie Mijn kruisdood aannemen. 

Boodschap: Er zal een angstaanjagend leger opstaan, zoals er nog nooit eerder een gezien zal zijn

donderdag 20 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op de rand van vele oorlogen, en die zullen veel weerslag hebben op de snelheid waarmee de Kerk zal barsten. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie