Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Het was om deze arme zielen dat Ik in de Hof van Gethsemane bloedtranen weende

Ontvangen op dinsdag 1 april 2014

21.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, soms kan de snelheid en de groei van deze heilige missie overweldigend zijn. Het is belangrijk dat Mijn Woord in alle landen gehoord wordt en dat de kruistochtgebedsgroepen in elke natie opgericht worden, en dan vooral in landen waar Ik niet vereerd word.

Laat de intensiteit van dit Woord nooit de reden waarom Ik de wereld de hand moet reiken, overschaduwen. Ik wil dat zelfs de meest verharde zielen - die niet het verlangen hebben om de Heilige Geest hun hart te laten raken – luisteren, horen wat Ik zeg en Mijn belofte begrijpen.

Mijn heilsplan is niet voorbehouden aan de meest getrouwen – het is voor iedereen bestemd, met inbegrip van diegenen van wie de zwartgeblakerde ziel jullie kan doen walgen. Het was om deze arme zielen dat Ik in de Hof van Gethsemane bloedtranen weende. Het waren de zielen van de verbitterden, de verdwaalden – de geliefden van het Beest, die Mij door Satan getoond werden. Hij liet Mij zien hoe velen, ondanks Mijn offer aan God van Mijn bereidheid en Mijn verlangen om de wereld door Mijn kruisdood te verlossen, Mij toch nog zouden afwijzen. Mijn pijn om deze zielen is ondraaglijk en jij, Mijn dochter, mag Mijn verlangen om de niet-gelovigen de hand te reiken, nooit negeren. Je moet altijd boven de haat, die tegen deze missie gericht is, uitstijgen - hoe je ook veracht, bespuwd en vervloekt wordt - en Mij deze zielen brengen, ongeacht de kostprijs. Breng Mij Mijn geliefde volgelingen en bovendien diegenen die Mij niet kennen of die Mij misschien niet kennen. Breng Mij verder de zielen van diegenen die Mij haten. Dat moet van ieder van jullie het doel zijn. Wanneer jullie Mij deze arme, betreurenswaardige zielen brengen, zal Ik hen met grote genaden begiftigen zodat Ik hen in Mijn barmhartigheid kan trekken.

Wanneer jullie om je heen kijken en de zielen zien van diegenen met wie jullie in contact komen en die zich niet bewust zijn van Mijn plan om terug te komen, moeten jullie hun de hand reiken en hen aan Mij toewijden. Jullie zullen Mij grote troost en vreugde brengen wanneer jullie dat doen, want dan kan Ik er alles aan doen om alle zielen, waar dan ook, te verenigen.

Ga en vermenigvuldig jullie, want de weg werd bereid! Het is nog maar een korte tijd geleden dat Ik voor het eerst door deze missie de wereld toeriep. Niettemin is het een moeizame tocht geweest, en nu zullen alle paden zich verder opsplitsen en zich vertakken zodat niet één natie uitgesloten zal worden, zodanig is Mijn barmhartigheid.

Jullie Jezus

Boodschap: Ditmaal kom Ik om de aarde te vernieuwen, om Mijn Koninkrijk op aarde opnieuw te vestigen

dinsdag 29 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, velen vragen zich wellicht af hoe God, de Almachtige Vader, Schepper van alles wat is en voor altijd zal zijn, zou kunnen lijden.

Boodschap: Veel van de mysteries van Mijn Koninkrijk zijn de mens onbekend

zondag 27 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn plan om de hele wereld te redden en ieder van jullie in de toevlucht van Mijn Hart op te nemen, is voltooid en elk gedeelte staat juist opgesteld zodat de voltooiing van Mijn belofte verwezenlijkt wordt.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De dagen in de aanloop naar de komst van de Antichrist zullen dagen van grote feestelijkheden zijn

zondag 27 april 2014

Mijn lieve kinderen, sta toe dat het Licht van God op jullie neerdaalt, aangezien de plannen om de wereld op de Tweede Komst van Mijn Zoon, Jezus Christus, voor te bereiden, voltooid zijn.

Boodschap: God de Vader: Het is beter dat jullie deze geestelijke pijn nu ondergaan dan in de eeuwige vlammen

zaterdag 26 april 2014

Mijn liefste dochter, de krachten van het kwaad worden sterker met de dag, terwijl het uur van de grote barmhartigheid van Mijn Zoon zonder waarschuwing zal neerdalen.

Boodschap: De tijd waarin de zonde niet meer verkondigd zal worden, komt dichterbij

donderdag 24 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd is nu dichtbij dat de zonden van de mens door Mijn Kerk als onbeduidend en onschuldig in Mijn ogen beschouwd zullen worden.

Boodschap: Ik zal niet toelaten dat diegenen van jullie, die in Mijn Nieuw Paradijs komen, de pijn van de lichamelijke dood zullen ondergaan

woensdag 23 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, veel mensen menen ten onrechte dat Mijn waarschuwingen aan de mensheid een gevoel van wanhoop en onnodige bezorgdheid teweegbrengen.

Boodschap: Mijn onderrichtingen zijn niet ingewikkeld

dinsdag 22 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de waarheid moet te allen tijde zegevieren, hoe moeilijk deze missie ook is.

Boodschap: Het begin en het einde van de wereld zullen als één worden

maandag 21 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is voor de zielen – zelfs voor diegenen met een groot geloof – zeer moeilijk om de wereld waarin zij wonen, te rijmen met deze van Mijn Koninkrijk.

Boodschap: God de Vader: Zeer weinigen van jullie zullen de nieuwe ene-wereldkerk verwerpen en dus zal Mijn tussenkomst in allerijl plaatsgrijpen

zondag 20 april 2014

Mijn liefste dochter, toen Ik Mijn Zoon zond om de mensheid te verlossen, wees de wereld Hem af, net zoals ze dat deden met de profeten die Ik voor Hem zond.

Boodschap: Er is maar één weg naar God en dat is via Mij, Jezus Christus. Er bestaat geen andere route.

vrijdag 18 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld zal weer opstaan uit de as, uit het bloedbad. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie