Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Het Paradijs, door Mijn Vader voor Zijn kinderen geschapen, gaat eindelijk in heel zijn oorspronkelijke glorie aan hen teruggegeven worden

Ontvangen op zondag 16 maart 2014

18.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, toen het Woord door Mijn geboorte Vleesgeworden is, betekende dit dat het Heilig Woord van God, zoals voorzegd in Mijn Vaders Boek, stoffelijk werd.

Het Woord van God is heel duidelijk en het verandert niet. Het zal in eeuwigheid blijven bestaan. Ieder die het Woord van God afkraakt en het wijzigt naar eigen welgevallen, of die van anderen, maakt zich schuldig aan ketterij. Toen Ik in de wereld kwam, kenden Gods kinderen – en vooral Zijn geleerde dienaren in Zijn tempels op aarde – de profetieën vervat in het Boek van Mijn Vader. Het was geen geheim dat Mijn Vader Zijn Messias zou zenden om de mensheid te verlossen, en dit feit werd in de tempels onderwezen en was in elke lezing van de Heilige Geschriften inbegrepen. Al wat van Mijn Vader komt, is de Waarheid. Hij liegt niet. Het Woord van God is in steen gebeiteld. Wat Mijn Vader in den beginne zei, zal gebeuren. Wat Hij beloofde, zal vervuld worden, ongeacht of de mensheid dit feit aanneemt of niet.

Mijn Vader gaf de wereld Zijn Woord, daarna Zijn Vlees door Mijn geboorte – Zijn eniggeboren Zoon, Jezus Christus – en beloofde de mens dan eeuwige zaligheid. Elk woord dat opgenomen is in de heilige Bijbel, zoals die in zijn originele vorm gegeven werd, waaronder het Boek der Openbaring, is de Waarheid. Bijgevolg mag de belofte van Mijn Vader aan de wereld dat Hij Zijn Zoon opnieuw zou zenden – alleen deze keer om de levenden en de doden te oordelen – nooit verworpen worden. De periode voor deze Grote Dag zal een turbulente periode zijn en details over de tijd in de aanloop naar Mijn Tweede Komst zijn opgenomen in het Boek der Openbaring, zoals dat door de engel van de Heer aan Johannes gedicteerd werd.

Zeggen dat jullie één deel van Mijn Vaders Boek aannemen en niet het andere deel, is het Woord van God loochenen. Jullie kunnen niet één deel van de Waarheid aannemen en de rest van het Woord van God als een leugen bestempelen. Het Boek der Waarheid werd aan Daniël voorzegd en dan in delen aan Johannes de Evangelist gegeven. Een groot deel van wat er opgenomen is in het Boek der Openbaring moet zich nog ontvouwen. Veel mensen vrezen de inhoud ervan en zullen als zodanig deze trachten te ontkennen, want de Waarheid is een bittere pil om te slikken. En nochtans is de Waarheid wanneer deze aangenomen wordt, iets wat jullie veel gemakkelijker kunnen vatten omdat die klaarheid met zich meebrengt. Klaarheid houdt in dat jullie je gemakkelijker en met vrede in jullie ziel en vreugde in jullie hart kunnen voorbereiden omdat jullie dan weten dat Ik kom om de wereld te vernieuwen. Jullie zullen weten dat het Paradijs, door Mijn Vader voor Zijn kinderen geschapen, eindelijk in heel zijn oorspronkelijke glorie aan hen teruggegeven gaat worden.

Geen mens kan het Boek der Openbaring echt begrijpen, want niet elke gebeurtenis is in detail of in volgorde opgetekend, en dat is ook niet de bedoeling. Maar weet dit. Jullie kunnen er zeker van zijn dat dit de periode is waarin de heerschappij van Satan ophoudt te bestaan, en aangezien hij het einde bereikt, zal hij Mij elke mogelijke bestraffing opleggen. Hij zal dat doen door Mijn Kerk op aarde van binnenuit te infiltreren. Hij zal zielen van Mij stelen en Mijn Lichaam, de Heilige Eucharistie, ontwijden. Maar Ik Ben de Kerk en Ik zal Mijn volk leiden. Satan kan Mij niet vernietigen, want dat is onmogelijk. Hij kan echter veel zielen verderven door hen ertoe te misleiden te geloven dat hij Mij is.

Net zoals de wereld op Mijn Eerste Komst voorbereid werd, wordt deze nu ook voorbereid op Mijn Tweede Komst. Diegenen die Mij tegenwerken bij Mijn pogingen om zielen te redden en die Mijn vijanden omarmen, weet dit. Jullie zullen de macht van God nooit verslaan. Jullie zullen het Woord nooit vernietigen. Jullie zullen Mijn Lichaam nooit ontheiligen, en het zal jullie nooit veroorloofd worden staande te blijven.

Wanneer de profetieën die in het Boek der Openbaring opgenomen zijn zich ontvouwen, mogen jullie nooit wanhopen, want wees ervan verzekerd dat de liefde van God voor Zijn kinderen meebrengt dat Hij Zijn vijanden streng zal aanpakken en zich zal inspannen om al Zijn kinderen die Mij, Zijn eniggeboren Zoon, erkennen naar Zijn goddelijke Oase van rust te brengen. En terwijl de vijanden van God de ziel van velen zullen stelen, door een dun laagje charme en door misleiding, zullen veel mensen minachtend over het ware Woord van God spreken.

Wat diegenen betreft die met inzicht gezegend zijn, vrees niet Mijn vijanden maar de toorn van God, aangezien deze neervalt op diegenen die de ziel proberen te stelen van hen die niet in de gaten hebben wat er zich aan het afspelen is.

Gods liefde is almachtig en Zijn trouw aan de overleving van iedere persoon is grenzeloos. Maar Zijn straf voor Zijn vijanden is even hevig als definitief.

Jullie Jezus

Boodschap: God de Vader: Aardbevingen zullen jullie steden treffen

maandag 31 maart 2014

Mijn liefste dochter, het moment is aangebroken waarop de mens, die al zo lang gezondigd en zich in Mijn ogen bezoedeld heeft, nu in de ultieme diepten van verdorvenheid zal afzinken wanneer hij zich zal inspannen om alles van Mij wat heilig is, te vernietigen.

Boodschap: O wee diegenen die door de Heer uitverkoren zijn om Hem te dienen in de laatste dagen, want zij zullen zich niet bewust zijn van Zijn roep

zondag 30 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, je mag Mijn woorden aan jou nooit als vanzelfsprekend beschouwen, want ze worden je geschonken als een daad van grote barmhartigheid. 

Boodschap: In de komende twee jaar zal door wetenschapsmensen alles in het werk gesteld worden om het bestaan van God te weerleggen

zaterdag 29 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, in de komende twee jaar zal door wetenschapsmensen alles in het werk gesteld worden om het bestaan van God te weerleggen. Ze zullen valselijk beweren dat de mens, naast de aarde, op andere planeten kan leven. 

Boodschap: Door zich door de heidenen te laten intimideren, zullen ze als heidenen worden

donderdag 27 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen dat Mijn volgelingen, waaronder Christenen van alle kerkgenootschappen, op dit moment meer tijd in Mijn gezelschap doorbrengen.

Boodschap: Zij zijn de Mijnen. Ik Ben van hen. Dat zal altijd het geval zijn. Ik bemin hen allemaal. Zo eenvoudig is dat.

woensdag 26 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Ik verzoek al Mijn volgelingen, overal ter wereld, dringend om zich eendrachtig in Mij te verenigen om te bidden voor de ziel van diegenen die van Mij gescheiden zijn. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Vraag Mij, jullie geliefde Moeder, om jullie de kracht te schenken om vol te houden en de missie van redding te beschermen

dinsdag 25 maart 2014

Mijn lieve kinderen, toen God Mij koos als de Moeder van Zijn Eniggeboren Zoon, was het zo dat Ik God kon verheerlijken door Hem van dienst te zijn om de langverwachte Messias ter wereld te brengen.

Boodschap: God de Vader: De hongersnood die de wereld in zijn greep zal houden als het derde zegel geopend wordt, zal niet beperkt zijn tot een gebrek aan voedsel

maandag 24 maart 2014

Mijn liefste dochter, de hongersnood die de wereld in zijn greep zal houden als het derde zegel geopend wordt, zal niet beperkt zijn tot een gebrek aan voedsel voor het lichaam. 

Boodschap: Wat baat het Mij als een mens onwillig en talmend voor Mij gebracht wordt? Dat is nutteloos.

zondag 23 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk om de liefde die elk van jullie voor zijn familie heeft, uit te breiden tot buiten jullie huis. 

Boodschap: Eenmaal een ziel door Mij geschapen werd, zal die in eeuwigheid blijven bestaan

zaterdag 22 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de dood moet nooit gevreesd worden als jullie Mijn kruisdood aannemen. 

Boodschap: Er zal een angstaanjagend leger opstaan, zoals er nog nooit eerder een gezien zal zijn

donderdag 20 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op de rand van vele oorlogen, en die zullen veel weerslag hebben op de snelheid waarmee de Kerk zal barsten. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie