Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Het kruis is jullie link naar eeuwig leven. Verzaak nooit aan het kruis!

Ontvangen op dinsdag 15 april 2014

20.15 u

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn geliefde volgingen Goede Vrijdag vieren, moeten zij eraan denken hoe Mijn liefde zich over het menselijk ras uitstrekt.

Diegenen die Mij vervolgden en vervolgens doodden, waren vol haat en hadden een hart van steen. Ondanks hun haat, stierf Ik voor hen en onderging Ik een grote lijdensweg zodat zij verlost konden worden. Zoveel mensen haten en verachten Mij vandaag de dag nog steeds op zo’n grote schaal dat, als Ik het kwaad dat hun ziel verwoest aan het licht zou brengen, jullie niet in staat zouden zijn om stand te houden.

Mijn pogingen om de wereld door het Boek der Waarheid voor te bereiden, zullen overal door Mijn vijanden bestreden worden. De ergste aanvallen zullen afkomstig zijn van satanische groeperingen, waarvan er velen zich als Christenen voordoen zodat zij hun woede kunnen koelen door te doen alsof zij hun geloof verdedigen. Dit is de wijze waarop Satan zijn gewillige slachtoffers gebruikt om Mijn werk aan te vallen. Hoe beklagenswaardig zijn hun zielen en wat ben Ik bedroefd aangezien zij doorgaan met Mij te verraden, modder naar Mij blijven gooien en leugens over Mijn Woord blijven verspreiden in een poging om zielen van Mijn barmhartig Hart in te pikken.

Tijdens deze week huil Ik tranen van ondraaglijke pijn omdat de tijd kort is en Ik weet dat, hoe hard Ik ook probeer, veel zielen Mij nog steeds de rug zullen toekeren. Waarom haten deze zielen Mij zo? Het antwoord luidt: omdat zij helemaal geen liefde voor Mij bezitten. Velen van hen vinden het afschuwelijk dat de haat die ze voor Mij in hun hart voelen, niet weggespoeld kan worden. Zij zijn zo bezeten door de Boze, dat ze elke minuut van de dag doorbrengen met Mij te vervloeken.

De overgrote meerderheid van de mensen gelooft niet langer in Mij – het is een klein aantal dat wel gelooft, in een zee van zielen waarvan de omvang zich van de ene kant van de aarde naar de andere uitstrekt. Maar Ik beloof jullie dat Ik zoveel zielen als Ik kan, zal verzamelen en dat Ik, omwille van de liefde die Ik voor jullie bezit, Mijn barmhartigheid zelfs zal uitspreiden onder diegenen die het niet verdienen. Hoe verwelkom Ik de goede, de liefdevolle en die zuivere zielen, die voor Mij komen staan. Zij vervullen Mij met grote vreugde. O hoe verzachten zij Mijn wonden. Wat een verlichting bezorgen zij Mij van het leed dat Ik doorsta voor Mijn arme zondaars, die geen idee hebben van de grote vreugde die Ik hen in Mijn nieuw Koninkrijk beloofde. Zoveel zielen zullen jammer genoeg de sleutel tot eeuwig leven, die Ik hun gaf, weggooien – en voor wat? Een leven zonder betekenis, een leven vol opwinding en loze beloftes. Een vermoeiend leven van zwoegen, dat geen leven oplevert – alleen datgene, wat in stof eindigt. Ik Ben jullie leven. Ik breng jullie leven. Wanneer jullie Mijn kruisdood aannemen en Mijn opstanding erkennen, zullen jullie de dood nooit ondergaan.

Tot jullie, van deze generatie, zeg Ik dit. Jullie, die met Mij zijn, zullen de dood niet ondergaan – zelfs de dood van het lichaam niet. Diegenen die Mij – door de zonde – verraden, terwijl de waarheid jullie gegeven is, zullen geen leven hebben. Jullie, Mijn geliefde volgelingen, moeten dus nooit bang zijn voor deze missie. Ik zal jullie meenemen en jullie overladen met alle gaven die Mijn Vader jullie dolgraag wil verlenen, als Hij Zijn kinderen uiteindelijk verzamelt in het Koninkrijk dat Hij jullie beloofde, toen Hij Mij, Zijn enige Zoon, zond om jullie ziel door Mijn kruisdood te redden. Het kruis is jullie link naar eeuwig leven. Verzaak nooit aan het kruis! Mijn dood was jullie weg naar eeuwig leven. Zonder Mijn kruis, zal bij diegenen die het afwijzen, de dood zegevieren.

Jullie Jezus

Boodschap: Ditmaal kom Ik om de aarde te vernieuwen, om Mijn Koninkrijk op aarde opnieuw te vestigen

dinsdag 29 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, velen vragen zich wellicht af hoe God, de Almachtige Vader, Schepper van alles wat is en voor altijd zal zijn, zou kunnen lijden.

Boodschap: Veel van de mysteries van Mijn Koninkrijk zijn de mens onbekend

zondag 27 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn plan om de hele wereld te redden en ieder van jullie in de toevlucht van Mijn Hart op te nemen, is voltooid en elk gedeelte staat juist opgesteld zodat de voltooiing van Mijn belofte verwezenlijkt wordt.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De dagen in de aanloop naar de komst van de Antichrist zullen dagen van grote feestelijkheden zijn

zondag 27 april 2014

Mijn lieve kinderen, sta toe dat het Licht van God op jullie neerdaalt, aangezien de plannen om de wereld op de Tweede Komst van Mijn Zoon, Jezus Christus, voor te bereiden, voltooid zijn.

Boodschap: God de Vader: Het is beter dat jullie deze geestelijke pijn nu ondergaan dan in de eeuwige vlammen

zaterdag 26 april 2014

Mijn liefste dochter, de krachten van het kwaad worden sterker met de dag, terwijl het uur van de grote barmhartigheid van Mijn Zoon zonder waarschuwing zal neerdalen.

Boodschap: De tijd waarin de zonde niet meer verkondigd zal worden, komt dichterbij

donderdag 24 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd is nu dichtbij dat de zonden van de mens door Mijn Kerk als onbeduidend en onschuldig in Mijn ogen beschouwd zullen worden.

Boodschap: Ik zal niet toelaten dat diegenen van jullie, die in Mijn Nieuw Paradijs komen, de pijn van de lichamelijke dood zullen ondergaan

woensdag 23 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, veel mensen menen ten onrechte dat Mijn waarschuwingen aan de mensheid een gevoel van wanhoop en onnodige bezorgdheid teweegbrengen.

Boodschap: Mijn onderrichtingen zijn niet ingewikkeld

dinsdag 22 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de waarheid moet te allen tijde zegevieren, hoe moeilijk deze missie ook is.

Boodschap: Het begin en het einde van de wereld zullen als één worden

maandag 21 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is voor de zielen – zelfs voor diegenen met een groot geloof – zeer moeilijk om de wereld waarin zij wonen, te rijmen met deze van Mijn Koninkrijk.

Boodschap: God de Vader: Zeer weinigen van jullie zullen de nieuwe ene-wereldkerk verwerpen en dus zal Mijn tussenkomst in allerijl plaatsgrijpen

zondag 20 april 2014

Mijn liefste dochter, toen Ik Mijn Zoon zond om de mensheid te verlossen, wees de wereld Hem af, net zoals ze dat deden met de profeten die Ik voor Hem zond.

Boodschap: Er is maar één weg naar God en dat is via Mij, Jezus Christus. Er bestaat geen andere route.

vrijdag 18 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld zal weer opstaan uit de as, uit het bloedbad. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie