Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Het is veel beter om in Mijn naam pijn te verduren dan door zondaars opgehemeld te worden om het doen van iets dat in Mijn ogen verkeerd is

Ontvangen op dinsdag 18 maart 2014

16.20 u

Mijn zeer geliefde dochter, laat niemand zich schamen over de vervolging waarmee hij te maken krijgt doordat hij Mij als Christen verdedigt. Jullie mogen de vervolging in Mijn heilige naam nooit vrezen, want wanneer jullie merken dat jullie bekritiseerd worden om het spreken van de Waarheid, weet dan dat jullie een ware dienaar van Mij zijn.

Enkel diegenen die in Mij en met Mij zijn, ondergaan in Mijn naam spot of haat. Diegenen van jullie die werkelijk de Mijnen zijn, en wanneer jullie je wil overgeven zodat die de Mijne wordt, zullen het meeste te lijden hebben. Jullie moeten altijd beseffen dat wanneer de haat tegen om het even welke geliefde volgeling van Mij op zijn hevigst is, jullie er zeker van kunnen zijn dat dit gebeurt waar Mijn aanwezigheid het sterkst is. Het is veel beter in Mijn naam pijn te verduren dan door zondaars opgehemeld te worden om het doen van iets dat in Mijn ogen verkeerd is.

Liefste volgelingen van Mij, laat Mij jullie verzekeren dat Mijn hand jullie elke dag leidt in deze missie, Mijn laatste missie op aarde. Mijn Woord zal jullie ziel, en de ziel van al die miljarden die jullie zullen navolgen, beroeren – want weldra zal de wereld Mijn stem horen. Laat geen enkel obstakel jullie in de weg staan wanneer jullie over Mij spreken, wanneer jullie de mensen Mijn Leer in herinnering brengen en wanneer jullie Mijn heilige dienaren herinneren aan hun plicht om trouw te blijven aan Mijn Woord, vervat in de heilige EvangeliĆ«n.

Wanneer er jullie gevraagd wordt om Mij te verketteren, hetzij door de Heilige Eucharistie of door een gewijzigde versie van de heilige Bijbel, moeten jullie openlijk en zonder schaamte weigeren dat te doen. Jullie moeten het Woord verdedigen door te weigeren om leugens in Mijn naam aan te nemen. Bid alsjeblieft dit kruistochtgebed om jullie te beschermen tegen de vervolgers, die wandaden tegen Mijn Kerk en tegen al diegenen die aan het Woord van God trouw blijven zullen aanrichten!

Kruistochtgebed (141) ‘Bescherming tegen vervolging’

Lieve Jezus, verdedig mij in mijn strijd
om tot elke prijs trouw te blijven aan Uw Woord.
Beschut mij tegen Uw vijanden.
Bescherm mij tegen diegenen die mij omwille van U vervolgen.
 
Deel in mijn pijn.
Verlicht mijn lijden.
Verhef mij in het licht van Uw aanschijn
tot de dag dat U terugkomt
om de wereld eeuwige zaligheid te brengen.
 
Vergeef diegenen die mij vervolgen.
Gebruik mijn lijden als verzoening voor hun zonden
zodat zij in hun hart vrede kunnen vinden
en U op de laatste dag met berouw in hun ziel kunnen verwelkomen. Amen.

Ga heen en put troost uit de hoop dat Ik al Mijn vijanden en diegenen die iemand van jullie in Mijn naam vervolgen naar de toevlucht van Mijn grootse barmhartigheid zal brengen!

Jullie Jezus

Boodschap: God de Vader: Aardbevingen zullen jullie steden treffen

maandag 31 maart 2014

Mijn liefste dochter, het moment is aangebroken waarop de mens, die al zo lang gezondigd en zich in Mijn ogen bezoedeld heeft, nu in de ultieme diepten van verdorvenheid zal afzinken wanneer hij zich zal inspannen om alles van Mij wat heilig is, te vernietigen.

Boodschap: O wee diegenen die door de Heer uitverkoren zijn om Hem te dienen in de laatste dagen, want zij zullen zich niet bewust zijn van Zijn roep

zondag 30 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, je mag Mijn woorden aan jou nooit als vanzelfsprekend beschouwen, want ze worden je geschonken als een daad van grote barmhartigheid. 

Boodschap: In de komende twee jaar zal door wetenschapsmensen alles in het werk gesteld worden om het bestaan van God te weerleggen

zaterdag 29 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, in de komende twee jaar zal door wetenschapsmensen alles in het werk gesteld worden om het bestaan van God te weerleggen. Ze zullen valselijk beweren dat de mens, naast de aarde, op andere planeten kan leven. 

Boodschap: Door zich door de heidenen te laten intimideren, zullen ze als heidenen worden

donderdag 27 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen dat Mijn volgelingen, waaronder Christenen van alle kerkgenootschappen, op dit moment meer tijd in Mijn gezelschap doorbrengen.

Boodschap: Zij zijn de Mijnen. Ik Ben van hen. Dat zal altijd het geval zijn. Ik bemin hen allemaal. Zo eenvoudig is dat.

woensdag 26 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Ik verzoek al Mijn volgelingen, overal ter wereld, dringend om zich eendrachtig in Mij te verenigen om te bidden voor de ziel van diegenen die van Mij gescheiden zijn. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Vraag Mij, jullie geliefde Moeder, om jullie de kracht te schenken om vol te houden en de missie van redding te beschermen

dinsdag 25 maart 2014

Mijn lieve kinderen, toen God Mij koos als de Moeder van Zijn Eniggeboren Zoon, was het zo dat Ik God kon verheerlijken door Hem van dienst te zijn om de langverwachte Messias ter wereld te brengen.

Boodschap: God de Vader: De hongersnood die de wereld in zijn greep zal houden als het derde zegel geopend wordt, zal niet beperkt zijn tot een gebrek aan voedsel

maandag 24 maart 2014

Mijn liefste dochter, de hongersnood die de wereld in zijn greep zal houden als het derde zegel geopend wordt, zal niet beperkt zijn tot een gebrek aan voedsel voor het lichaam. 

Boodschap: Wat baat het Mij als een mens onwillig en talmend voor Mij gebracht wordt? Dat is nutteloos.

zondag 23 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk om de liefde die elk van jullie voor zijn familie heeft, uit te breiden tot buiten jullie huis. 

Boodschap: Eenmaal een ziel door Mij geschapen werd, zal die in eeuwigheid blijven bestaan

zaterdag 22 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de dood moet nooit gevreesd worden als jullie Mijn kruisdood aannemen. 

Boodschap: Er zal een angstaanjagend leger opstaan, zoals er nog nooit eerder een gezien zal zijn

donderdag 20 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op de rand van vele oorlogen, en die zullen veel weerslag hebben op de snelheid waarmee de Kerk zal barsten. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie