Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Het is door de invloed van de duivel dat jullie onrein worden in Mijn ogen

Ontvangen op zaterdag 8 maart 2014

13.37 u

Mijn zeer geliefde dochter, de kracht van de Heilige Geest is door deze boodschappen op dit moment op zijn sterkst in de wereld. Zoals de haat, die Satan tegen de mensheid koestert, overal ter wereld intens geworden is, zo is ook de sterkte van de Heilige Geest toegenomen en zal met grote kracht uithalen naar de kern van het kwaad.

Denk er altijd aan dat de strijd die er tussen God en Satan bestaat, om de zielen van de mensen draait! En terwijl door Mijn Vader alle kracht en genade over de mensheid uitgestort wordt, wordt door de Boze elke mogelijke verdorven daad en handeling op de zielen gepleegd. Veel mensen zijn doof voor wat er aan het gebeuren is, en jammer genoeg geven velen zich gewillig aan Satan door hun ziel open te stellen en hem toe te laten bij hen binnen te dringen.

Het kan enige tijd duren voordat Satan in zielen werkelijk zijn aanwezigheid laat blijken, en diegenen die gedurig door Mij, Jezus Christus, om verzoening verzoeken, zullen de genaden krijgen om het tegen hem op te nemen om zich ertegen te beschermen te bezwijken voor daden die tot een volledige verdorvenheid kunnen leiden. Ik verzoek jullie allen dringend om te bidden voor de zielen die ten prooi vallen aan Satans snode plannen en voornemen. Bid alsjeblieft dit gebed!

Kruistochtgebed (139) ‘Om de kracht om het kwaad te verslaan’

Lieve Jezus,
bescherm mij tegen de boosheid van de duivel.
Bedek mij,
en al diegenen die in zijn nabijheid zwak en weerloos zijn,
met Uw Kostbaar Bloed.
Schenk mij de moed om hem te verwerpen
en help mij om iedere dag elke poging van hem,
om mij op om het even welke manier in te palmen,
te ontwijken. Amen.

Negeer Mijn waarschuwing voor de gevaren zich in te laten met de duivel door te zwichten voor zijn verdorven wegen alsjeblieft niet! Wanneer jullie zijn trekken nabootsen - waaronder liegen, zelfgenoegzaamheid, anderen pijn berokkenen en jullie naaste belasteren - zullen jullie weten dat hij jullie verslonden heeft en dan zal het enkel door Mij, en de genaden die Ik jullie verleen, zijn dat jullie in staat zullen zijn om jullie te onttrekken aan de greep waarin hij jullie zal houden.

Roep altijd tot Mij, Jezus Christus, wanneer jullie in je hart weten dat het door de invloed van de duivel is dat jullie onrein worden in Mijn ogen!

Jullie Jezus

Boodschap: God de Vader: Aardbevingen zullen jullie steden treffen

maandag 31 maart 2014

Mijn liefste dochter, het moment is aangebroken waarop de mens, die al zo lang gezondigd en zich in Mijn ogen bezoedeld heeft, nu in de ultieme diepten van verdorvenheid zal afzinken wanneer hij zich zal inspannen om alles van Mij wat heilig is, te vernietigen.

Boodschap: O wee diegenen die door de Heer uitverkoren zijn om Hem te dienen in de laatste dagen, want zij zullen zich niet bewust zijn van Zijn roep

zondag 30 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, je mag Mijn woorden aan jou nooit als vanzelfsprekend beschouwen, want ze worden je geschonken als een daad van grote barmhartigheid. 

Boodschap: In de komende twee jaar zal door wetenschapsmensen alles in het werk gesteld worden om het bestaan van God te weerleggen

zaterdag 29 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, in de komende twee jaar zal door wetenschapsmensen alles in het werk gesteld worden om het bestaan van God te weerleggen. Ze zullen valselijk beweren dat de mens, naast de aarde, op andere planeten kan leven. 

Boodschap: Door zich door de heidenen te laten intimideren, zullen ze als heidenen worden

donderdag 27 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen dat Mijn volgelingen, waaronder Christenen van alle kerkgenootschappen, op dit moment meer tijd in Mijn gezelschap doorbrengen.

Boodschap: Zij zijn de Mijnen. Ik Ben van hen. Dat zal altijd het geval zijn. Ik bemin hen allemaal. Zo eenvoudig is dat.

woensdag 26 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Ik verzoek al Mijn volgelingen, overal ter wereld, dringend om zich eendrachtig in Mij te verenigen om te bidden voor de ziel van diegenen die van Mij gescheiden zijn. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Vraag Mij, jullie geliefde Moeder, om jullie de kracht te schenken om vol te houden en de missie van redding te beschermen

dinsdag 25 maart 2014

Mijn lieve kinderen, toen God Mij koos als de Moeder van Zijn Eniggeboren Zoon, was het zo dat Ik God kon verheerlijken door Hem van dienst te zijn om de langverwachte Messias ter wereld te brengen.

Boodschap: God de Vader: De hongersnood die de wereld in zijn greep zal houden als het derde zegel geopend wordt, zal niet beperkt zijn tot een gebrek aan voedsel

maandag 24 maart 2014

Mijn liefste dochter, de hongersnood die de wereld in zijn greep zal houden als het derde zegel geopend wordt, zal niet beperkt zijn tot een gebrek aan voedsel voor het lichaam. 

Boodschap: Wat baat het Mij als een mens onwillig en talmend voor Mij gebracht wordt? Dat is nutteloos.

zondag 23 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk om de liefde die elk van jullie voor zijn familie heeft, uit te breiden tot buiten jullie huis. 

Boodschap: Eenmaal een ziel door Mij geschapen werd, zal die in eeuwigheid blijven bestaan

zaterdag 22 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de dood moet nooit gevreesd worden als jullie Mijn kruisdood aannemen. 

Boodschap: Er zal een angstaanjagend leger opstaan, zoals er nog nooit eerder een gezien zal zijn

donderdag 20 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op de rand van vele oorlogen, en die zullen veel weerslag hebben op de snelheid waarmee de Kerk zal barsten. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie