Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

H. Maagd Maria : Zoveel zielen kiezen ervoor de tekenen, die Ik geef, te negeren

Ontvangen op dinsdag 10 januari 2012

20.30 u

Mijn kind, je moet de wereld vertellen over het belang van het gebed in deze tijd.

Mijn kinderen lijden overal, in elk land.

Het is belangrijk dat op dit moment al Gods kinderen zich verenigen om ervoor te zorgen dat de duisternis eindelijk van de aarde wordt opgeheven.

Hoe huil Ik van verdriet wanneer deze zielen verkiezen om Mijn bezoeken aan de zieners op aarde te negeren. Zovelen kiezen ervoor om de tekenen, die Ik geef om ervoor te zorgen dat het geloof hersteld kan worden, te negeren.

Hun hart is zo koud, inclusief dat van priesters en geestelijken die blind zijn voor de waarheid, waardoor veel tijd verspild werd.

Als zij hun hart maar geopend hadden voor de boodschappen die Ik de wereld gegeven heb, dan zouden meer zielen het voedsel gekregen hebben dat zij nodig hadden.

Dit zijn de laatste dagen waarin aandacht moet geschonken worden aan Mijn woorden van bemoediging.

Bid, bid, bid dat de stem van Mijn Zoon gehoord zal worden zoals het de bedoeling was.

Kinderen, dachten jullie dat Hij de mensheid niet zou voorbereiden op Zijn grote barmhartigheid ?

Hij is nu van plan dit te bereiken door de bekering van zoveel mogelijk zielen.

Zijn plannen zijn voltooid met één uitzondering. Hij heeft meer gebeden nodig want zonder dergelijke gebeden zullen zielen aan de Bedrieger verloren gaan.

Mijn kind, Mijn Zoon zal spoedig de broodnodige verlichting naar Zijn geliefde kinderen brengen.

In Zijn barmhartigheid zal Hij de wereld nu ook voorbereiden op Zijn Tweede Komst.

Bid dat al diegenen, die in Mijn Zoon geloven, hun hart zullen openen voor de waarheid van Zijn heilige boodschappen.

Als zij luisteren en Zijn instructies opvolgen, zal alles goed komen.

Als zij de waarschuwing negeren, die hen uit pure liefde gegeven wordt, zullen zij anderen de kans op redding ontzeggen.

Ik smeek om edelmoedigheid van de zielen, om hun trouw te betuigen aan Mijn Zoon, door met Hem op te rukken naar het glorieuze Rijk in het Nieuwe Paradijs.

De boodschappers werden geruime tijd de wereld ingestuurd om te helpen de wereld voor te bereiden op deze grootse gebeurtenis.

De laatste fase staat nu klaar.

Luister nu naar de stem van Mijn Zoon wanneer Hij met jullie spreekt ! Wijs Hem niet af !

Jullie liefhebbende Moeder

Koningin van de Hemel

Moeder van de Verlossing

Boodschap: Jezus kondigt een volle aflaat af voor totale absolutie

dinsdag 31 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, hoe verheug Ik Mij over de liefde die Mij betoond wordt door Mijn dierbare volgelingen van wie de liefde zo nauw verweven is met Mijn Heilig Hart.

Boodschap: De H. Maagd Maria roept op tot een dag van gebed en vasten als voorbereiding op de Waarschuwing

maandag 30 januari 2012

Mijn kind, hoewel Mijn Zoon nu komt om de hele wereld te bedekken met Zijn stralen van barmhartigheid, moet Ik jullie met een bezwaard hart zeggen dat veel mensen zullen sterven tijdens de Waarschuwing.

Boodschap: Mijn goddelijke barmhartigheid gaat verwezenlijkt worden zoals dit geopenbaard werd aan de Heilige Faustina

zondag 29 januari 2012

Ik, jullie Jezus, wens de wereld mee te delen dat Mijn goddelijke barmhartigheid verwezenlijkt gaat worden zoals dit geopenbaard werd aan Mijn dochter Helena, de Heilige Faustina.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Bid met heel jullie hart voor Paus Benedictus!

zaterdag 28 januari 2012

Mijn kind, de macht van Satan wordt met de dag zwakker terwijl de Heilige Geest Zijn vleugels blijft uitspreiden over al Gods kinderen.

Boodschap: Oproep aan de geestelijkheid : Bereid Mijn kudde voor op Mijn langverwachte Tweede Komst op aarde

vrijdag 27 januari 2012

Ik ben jouw geliefde Jezus, Zoon van de Allerhoogste God en geboren uit de Onbevlekte Maagd Maria.

Boodschap: Het laatste geheim van Fatima onthult de waarheid over de verdorven sekte die het Vaticaan is binnengedrongen

donderdag 26 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het wordt tijd dat de volledige waarheid, over de mysteries van het Goddelijk Rijk, aan de wereld geopenbaard wordt.

Boodschap: H. Maagd Maria : Er wordt een nucleaire oorlog met Iran beraamd

woensdag 25 januari 2012

Mijn kind, er gebeurt momenteel veel in de wereld aangezien het leger van Satan overal chaos blijft verspreiden.

Boodschap: Goed nieuws – God, Mijn Eeuwige Vader, heeft de redding van een groot deel van de mensheid bekrachtigd

dinsdag 24 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben het, je Jezus, die vandaag naar jou komt om je het goede nieuws voor de wereld te geven.

Boodschap: Luister naar Mijn dringende smeekbede om te bidden voor de ziel van de atheïsten

maandag 23 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op het punt onherkenbaar te veranderen.

Boodschap: De Valse Profeet zal behandeld worden als een levende heilige. Diegenen die zich tegen hem verzetten, zullen beschouwd worden als ketters.

zaterdag 21 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn boodschappers in de wereld, voorbestemd om Mijn heilig woord te verspreiden, hebben elk een andere rol gekregen. Geen twee dezelfde.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie