Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

H. Maagd Maria : Het moment van de triomf van Mijn Onbevlekt Hart is niet veraf

Ontvangen op maandag 2 januari 2012

12.00 u

Mijn kind, het moment van de triomf van Mijn Onbevlekt Hart is niet veraf.

Naarmate Satans macht afneemt, wordt hij meedogenlozer in zijn jacht op de zielen.

Zelfs sterke zielen zullen deze periode moeilijk vinden aangezien hun geloof tot het uiterste getest zal worden.

Mijn kind, wanneer het geloof van Mijn kinderen op deze wrede manier getest wordt, horen zij niet te wankelen maar waakzaam te blijven. Zij moeten te allen tijde zuiver van hart blijven.

Zij moeten bovendien blijven zwijgen wanneer zij afgunst in hun ziel voelen. Afgunst en jaloersheid leiden tot haat. De afgunst op de uitverkoren zielen neemt toe, zelfs onder diegenen die Mijn Zoon liefhebben.

Kinderen, jullie mogen nooit bezwijken voor deze bekoring die door de Boze in jullie hart geplaatst wordt.

De wijdverspreide jaloersheid op alle zieners en heilige boodschappers in de wereld zal nu toenemen. Dit werd aangekondigd daar zij behoren tot de vele heiligen van de eindtijd.

Hun lot is zwaar en zij zullen intens lijden ten gevolge van de taken die hen toegekend werden.

Mijn kind, Ik doe een beroep op al diegenen die Mij, hun Gezegende Moeder, vereren, om tot Mij te bidden om de bescherming van de zieners en eindtijdprofeten.

Zij hebben jullie gebeden nodig. Als jullie twijfelen aan deze zielen, die uitverkoren werden om de waarheid aan de wereld mee te delen, bid dan desondanks voor hen.

Jullie zijn allemaal Gods schepping. Jullie moeten liefde tonen voor elkaar. Verkondig het heilig woord van Mijn Zoon maar nooit ten koste van één van Gods andere kinderen door deze te beledigen.

Beledigingen komen niet voort uit liefde. Zij zijn afkomstig van de Bedrieger wiens haat voor de mensheid geen grenzen kent.

Als jullie Mijn Zoon liefhebben en iets aan te merken hebben op een andere ziel, mogen jullie niets zeggen !

Belaster een ander nooit in naam van Mijn Zoon !

Mijn Hart wordt als met een zwaard doorboord wanneer Ik zie hoe die zielen – die Mij, de Heilige Moeder van God, zijn toegewijd – deze zieners verachten, die uitverkoren zijn om te helpen zielen te redden.

Bid, bid, bid voor de zieners in de wereld van vandaag die door God uitverkoren zijn.

Wees er zeker van dat zij, die de grootste beledigingen ondergaan, diegenen zijn die in naam van Mijn Zoon spreken.

Diegenen, van wie de boodschappen fel aangevochten, afgekeurd en afgekraakt worden, zijn doorgaans de uitverkoren zielen.

Zij zijn de eerste doelwitten van de Boze die, door middel van anderen, de gelovigen zal beschimpen tot zij deze zieners afwijzen.

Denk eraan dat deze boodschappen Mijn Zoon en Zijn heilig woord vertegenwoordigen.

Wijs de ware ziener af en jullie wijzen het woord van Mijn Zoon af !

Bid altijd om onderscheidingsvermogen. Jullie mogen echter nooit openlijk deze goddelijke boodschappen, aan de mensheid gegeven om de zielen te redden van het vuur van de hel, minachten.

Blokkeer het werk van de zieners en jullie blokkeren de redding van de zielen !

Jullie geliefde Moeder

Koningin van de Hemel

Moeder van de Verlossing

 

Boodschap: Jezus kondigt een volle aflaat af voor totale absolutie

dinsdag 31 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, hoe verheug Ik Mij over de liefde die Mij betoond wordt door Mijn dierbare volgelingen van wie de liefde zo nauw verweven is met Mijn Heilig Hart.

Boodschap: De H. Maagd Maria roept op tot een dag van gebed en vasten als voorbereiding op de Waarschuwing

maandag 30 januari 2012

Mijn kind, hoewel Mijn Zoon nu komt om de hele wereld te bedekken met Zijn stralen van barmhartigheid, moet Ik jullie met een bezwaard hart zeggen dat veel mensen zullen sterven tijdens de Waarschuwing.

Boodschap: Mijn goddelijke barmhartigheid gaat verwezenlijkt worden zoals dit geopenbaard werd aan de Heilige Faustina

zondag 29 januari 2012

Ik, jullie Jezus, wens de wereld mee te delen dat Mijn goddelijke barmhartigheid verwezenlijkt gaat worden zoals dit geopenbaard werd aan Mijn dochter Helena, de Heilige Faustina.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Bid met heel jullie hart voor Paus Benedictus!

zaterdag 28 januari 2012

Mijn kind, de macht van Satan wordt met de dag zwakker terwijl de Heilige Geest Zijn vleugels blijft uitspreiden over al Gods kinderen.

Boodschap: Oproep aan de geestelijkheid : Bereid Mijn kudde voor op Mijn langverwachte Tweede Komst op aarde

vrijdag 27 januari 2012

Ik ben jouw geliefde Jezus, Zoon van de Allerhoogste God en geboren uit de Onbevlekte Maagd Maria.

Boodschap: Het laatste geheim van Fatima onthult de waarheid over de verdorven sekte die het Vaticaan is binnengedrongen

donderdag 26 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het wordt tijd dat de volledige waarheid, over de mysteries van het Goddelijk Rijk, aan de wereld geopenbaard wordt.

Boodschap: H. Maagd Maria : Er wordt een nucleaire oorlog met Iran beraamd

woensdag 25 januari 2012

Mijn kind, er gebeurt momenteel veel in de wereld aangezien het leger van Satan overal chaos blijft verspreiden.

Boodschap: Goed nieuws – God, Mijn Eeuwige Vader, heeft de redding van een groot deel van de mensheid bekrachtigd

dinsdag 24 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben het, je Jezus, die vandaag naar jou komt om je het goede nieuws voor de wereld te geven.

Boodschap: Luister naar Mijn dringende smeekbede om te bidden voor de ziel van de atheïsten

maandag 23 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op het punt onherkenbaar te veranderen.

Boodschap: De Valse Profeet zal behandeld worden als een levende heilige. Diegenen die zich tegen hem verzetten, zullen beschouwd worden als ketters.

zaterdag 21 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn boodschappers in de wereld, voorbestemd om Mijn heilig woord te verspreiden, hebben elk een andere rol gekregen. Geen twee dezelfde.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie