Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

God de Vader: Want dit is de eindperiode – het laatste hoofdstuk in de vervulling van Mijn Heilige Wil

Ontvangen op donderdag 13 maart 2014

20.45 u

Mijn liefste dochter, Mijn bescherming strekt zich op dit moment uit over al Mijn kinderen in de wereld, die van Mij houden. Ik doe dit in overvloed vanwege de bedreigingen waarmee de mensheid tijdens deze periode in de geschiedenis geconfronteerd wordt.

Jullie, Mijn kinderen, moeten bidden voor eenieder van diegenen die voor Mij verloren gaan. Ik smacht naar hen. Ik hunker naar hun liefde. Ik ween om hen. Ik wacht op de dag dat zij Mijn Verbond, dat door Mij in den beginne in het leven geroepen werd, begrijpen. Want dit is de eindperiode – het laatste hoofdstuk in de vervulling van Mijn Heilige Wil. Het was door Mijn Verbond dat Ik de mens de nodige tijd gaf om tot inkeer te komen en zelf in te zien wat hij is en wat hij niet is. De mens werd door Mijn liefdevolle hand geschapen naar Mijn eigen beeld. Ik overspoelde zijn ziel met Mijn liefde. Ik gaf hem volledige vrijheid door Mijn geschenk van de vrije wil en de vrije keuze. Ik wilde nooit dat de mens zijn liefde teruggeeft uit angst voor Mij. Ik wilde alleen maar dat hij van Mij houdt, net zoals Ik van hem hield.  Ik schiep Mijn engelen vóór de mens, om Mij te dienen, maar vanwege Mijn liefde voor hen, werd ook aan hen het geschenk van de vrije wil gegeven.

Het was ten gevolge van het verraad van Lucifer dat de mens leed. Hij, Lucifer, werd door Mij bemind en begunstigd. Hij was begiftigd met buitengewone gaven en krachten, en veel engelen dienden onder hem. Toen Ik de mens schiep, ontstak Lucifer in jaloerse woede. Hij kon niet verdragen dat Ik in zo’n grote mate van Mijn kinderen zou houden, en dus nam hij zich voor om Mij van Mijn kinderen te scheiden. Hij verleidde Adam en Eva, en dat had tot gevolg dat zij uit eigen vrije wil Mijn macht loochenden en dachten – net zoals Lucifer dat deed - dat zij Mijn macht konden verwerven en op een stuk van Mijn godheid aanspraak zouden kunnen maken.

Lucifer werd samen met zijn trouwe engelen, die allemaal wreedheden begingen tegen Mijn kinderen – toen en nu – voor de eeuwigheid in de afgrond geworpen. Maar doordat hun vrije wil door Mij graag en met liefde aan de mensheid geschonken werd, vorderde Ik deze nooit terug. Dus creëerde Ik het Verbond om, door middel van Mijn plannen om hen te verlossen, hun ziel terug te winnen. Zij ontvingen van Mij enorme gunsten. Ik zond profeten om hen te waarschuwen voor de gevaren toe te geven aan de bekoring van de duivel. Ik schonk hen de Tien Geboden om hen te leiden en hen te helpen om overeenkomstig Mijn Wil te leven. Ik zond hen Mijn enige Zoon, genomen uit Mijn eigen vlees, om hen vrijstelling van de hel te bezorgen. Zij wilden dit niet aannemen, maar Zijn kruisdood was het keerpunt in Mijn plan van het laatste Verbond.

Het Boek der Waarheid is het laatste deel van Mijn tussenkomst, vóór de laatste dag waarop Ik al Mijn kinderen bijeen en terug naar het Paradijs breng, dat Ik in de eerste plaats voor hen schiep. Diegenen die naar de Waarheid luisteren en die trouw blijven aan Mijn heilig Woord, zullen grote goedkeuring van Mij krijgen. Diegenen die dat niet doen, zullen door het leven dat zij leiden, de liefde die zij anderen betonen en de zuiverheid van hun ziel, toch nog Mijn goedkeuring krijgen. Ik zal hen verwelkomen zodra zij bevestigen dat zij de hand van barmhartigheid aannemen, die door Mijn Zoon naar hen uitgestoken zal worden.

De laatste fase van de vervulling van Mijn Verbond zal een pijnlijke zijn. Door de invloed van Satan en zijn demonen zullen veel mensen ertoe misleid worden om hem en al zijn dienaren, die onder jullie rondlopen, te aanbidden. Ik zal het lijden van de zielen en de ontberingen – die door veel onschuldige mensen gedragen zullen worden – tolereren, maar slechts voor een korte tijd. Dan zal Ik Mijn vijanden van de aardbodem vegen. Ik beloof jullie, lieve kinderen, dat Ik jullie pijn, smart en angst zal verlichten door jullie te begiftigen met indrukwekkende genaden en zegeningen. Jullie zullen door de kring van Mijn engelenhiërarchie beschermd worden.

Bid dit gebed a.u.b. om Mij te vragen jullie angst en smart op te lossen, en jullie de ontheffing van de vervolging te verlenen.

Kruistochtgebed (140) ‘Bescherming van de engelenhiërarchie’

Liefste Vader, God van al het geschapene, Allerhoogste God,
verleen mij door Uw engelenhiërarchie genade en bescherming.
Stel mij in staat om mij te focussen
op Uw liefde voor elk van Uw kinderen,
ongeacht hoezeer zij U beledigen.
Help mij om zonder angst in mijn hart
het nieuws van het laatste Verbond te verspreiden
om de wereld op de Tweede Komst van Jezus Christus voor te bereiden.
Verleen mij Uw bijzondere genaden en zegeningen
om boven de vervolging uit te stijgen,
die mij door Satan, zijn demonen en zijn vertegenwoordigers op aarde
toegebracht wordt.
Laat mij nooit Uw vijanden vrezen.
Schenk mij de sterkte om mijn vijanden
en diegenen die mij in de naam van God vervolgen,
lief te hebben. Amen.

Kinderen, jullie moeten sterk blijven in deze tijd. Luister nooit naar de haat en het gif, die zich door de komende teistering over de aarde zullen uitstrekken! Wanneer jullie deze negeren, kunnen jullie Mij op de meest heilzame manier dienen, zonder enige boosaardigheid in jullie hart.

Bereid jullie voor, want er staat veel woede op uitbarsten in de wereld, die tegen Mij, de Allerhoogste God, en Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, gericht zal zijn. Bid voor diegenen die in een vacuüm van leugens gezogen zullen worden, die hun niets dan smart zullen bezorgen!

Blijf in Mij, met Mij en voor Mij!

Jullie geliefde Vader

God de Allerhoogste

Boodschap: God de Vader: Aardbevingen zullen jullie steden treffen

maandag 31 maart 2014

Mijn liefste dochter, het moment is aangebroken waarop de mens, die al zo lang gezondigd en zich in Mijn ogen bezoedeld heeft, nu in de ultieme diepten van verdorvenheid zal afzinken wanneer hij zich zal inspannen om alles van Mij wat heilig is, te vernietigen.

Boodschap: O wee diegenen die door de Heer uitverkoren zijn om Hem te dienen in de laatste dagen, want zij zullen zich niet bewust zijn van Zijn roep

zondag 30 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, je mag Mijn woorden aan jou nooit als vanzelfsprekend beschouwen, want ze worden je geschonken als een daad van grote barmhartigheid. 

Boodschap: In de komende twee jaar zal door wetenschapsmensen alles in het werk gesteld worden om het bestaan van God te weerleggen

zaterdag 29 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, in de komende twee jaar zal door wetenschapsmensen alles in het werk gesteld worden om het bestaan van God te weerleggen. Ze zullen valselijk beweren dat de mens, naast de aarde, op andere planeten kan leven. 

Boodschap: Door zich door de heidenen te laten intimideren, zullen ze als heidenen worden

donderdag 27 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen dat Mijn volgelingen, waaronder Christenen van alle kerkgenootschappen, op dit moment meer tijd in Mijn gezelschap doorbrengen.

Boodschap: Zij zijn de Mijnen. Ik Ben van hen. Dat zal altijd het geval zijn. Ik bemin hen allemaal. Zo eenvoudig is dat.

woensdag 26 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Ik verzoek al Mijn volgelingen, overal ter wereld, dringend om zich eendrachtig in Mij te verenigen om te bidden voor de ziel van diegenen die van Mij gescheiden zijn. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Vraag Mij, jullie geliefde Moeder, om jullie de kracht te schenken om vol te houden en de missie van redding te beschermen

dinsdag 25 maart 2014

Mijn lieve kinderen, toen God Mij koos als de Moeder van Zijn Eniggeboren Zoon, was het zo dat Ik God kon verheerlijken door Hem van dienst te zijn om de langverwachte Messias ter wereld te brengen.

Boodschap: God de Vader: De hongersnood die de wereld in zijn greep zal houden als het derde zegel geopend wordt, zal niet beperkt zijn tot een gebrek aan voedsel

maandag 24 maart 2014

Mijn liefste dochter, de hongersnood die de wereld in zijn greep zal houden als het derde zegel geopend wordt, zal niet beperkt zijn tot een gebrek aan voedsel voor het lichaam. 

Boodschap: Wat baat het Mij als een mens onwillig en talmend voor Mij gebracht wordt? Dat is nutteloos.

zondag 23 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk om de liefde die elk van jullie voor zijn familie heeft, uit te breiden tot buiten jullie huis. 

Boodschap: Eenmaal een ziel door Mij geschapen werd, zal die in eeuwigheid blijven bestaan

zaterdag 22 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de dood moet nooit gevreesd worden als jullie Mijn kruisdood aannemen. 

Boodschap: Er zal een angstaanjagend leger opstaan, zoals er nog nooit eerder een gezien zal zijn

donderdag 20 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op de rand van vele oorlogen, en die zullen veel weerslag hebben op de snelheid waarmee de Kerk zal barsten. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie