Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

God de Vader : Twee miljard zielen zullen zich bekeren ten gevolge van deze boodschappen

Ontvangen op dinsdag 3 januari 2012

15.30 u

Mijn dochter, het geschenk van het visioen van vandaag – waarbij Ik jou het gezicht van Mijn Zoon en van Mij, je geliefde Hemelse Vader, geopenbaard heb – is zeldzaam.

Jij bent gezegend dat je dit buitengewoon geschenk uit de Hemel gekregen hebt. Dit was nodig om je sterker te maken. Jouw lijden zal nu verzachten en je zult veel sterker worden dan voordien.

Vrees dit werk nooit want je moet ondertussen toch weten dat alle macht op aarde in Mijn hemelse handen ligt ! Niemand heeft macht over de Vader. Zelfs de Bedrieger kan niet knoeien met Mijn hemels plan voor de mensheid of dit veranderen.

De Hemel verheugt zich om de bekering die tot stand gekomen is door deze boodschappen, Mijn boodschappen voor de wereld. Meer dan twee miljard zielen zullen zich bekeren als een rechtstreeks gevolg van deze goddelijke boodschappen.

Niemand zal dit werk stoppen. Zij kunnen het proberen maar het zal tevergeefs zijn.

Mijn goddelijke bescherming strekt zich uit over alle zielen die de waarheid over de eeuwige redding verkondigen.

Geef nooit op, kinderen, ongeacht hoe zwaar jullie lijden wordt. Het lijden, vergeet dit nooit, brengt jullie dichter bij Mijn Hemels Koninkrijk.

Jullie, Mijn kinderen, zullen binnenkort blij zijn wanneer jullie voelen dat de genaden over jullie uitgestort worden door Mijn Zoon.

Blijf waakzaam ! Blijf bidden voor alle zielen en twijfel er geen minuut aan dat Ik het ben, jullie Eeuwige Vader, die jullie door middel van deze boodschappen de vrede van geest, lichaam en ziel brengt.

Behandel deze boodschappen als heilig. Zij zijn – en zullen dit altijd zijn – in overeenstemming met Mijn woord, aan de mens gegeven sinds het begin der tijden. Zij zullen het vuur in jullie ziel doen ontbranden op een manier die jullie moeilijk zullen kunnen negeren.

Laat Mijn geest jullie bereiken en ontspan ! Alleen dan kan Ik jullie ziel raken zodat een vonk van herkenning jullie hart zal doen ontvlammen.

Ik roep jullie op om naar Mij toe te snellen zodat Ik jullie kan omhelzen op een manier zoals alleen een Vader kan.

Laat Mij jullie Mijn bescherming en genaden aanbieden om jullie sterk genoeg te maken om in Mijn strijdmacht te strijden tegen het kwaad in jullie wereld.

Mijn strijdmacht zal de vrede, waar jullie naar verlangen, en de liefde, die jullie nodig hebben om jullie dorst te lessen, tot stand brengen.

Ga heen in vrede, kinderen, in de wetenschap dat de waarheid opgenomen is in deze boodschappen, die Ik over de hele wereld bekrachtigd heb.

Jullie zullen, als jullie zuiver en nederig van hart zijn, Mijn liefde herkennen. Word klein, zoals een kind, in Mijn ogen. Slechts dan zal Ik jullie, wanneer de tijd rijp is, zoals een engel optillen in Mijn Hiërarchie.

Ga heen in vrede. Laat jullie vermoeide hoofd op Mijn schouder rusten en Ik zal jullie de troost en verkwikking bezorgen waarnaar jullie verlangen.

Ik houd van jullie, kinderen ! Van eenieder van jullie !

Ik verheug Mij want wanneer de dag aanbreekt voor onze Heilige Familie om zich te herenigen, zal heel de Hemel al lovend en prijzend zingen in eeuwigheid.

God de Vader

Nota : Vermelding van 2 miljard zielen : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid wenst dat bekend gemaakt wordt dat, in een vroegere persoonlijk ontvangen boodschap van God de Vader, haar verteld werd dat ‘ten gevolge van deze boodschappen 2 miljard méér zielen gered zullen worden dan anders het geval zou geweest zijn’. Veel mensen hebben bovenstaande boodschap opgevat in de betekenis dat enkel 2miljard mensen in de wereld gered zullen worden, wat niet juist is. Er zullen er veel meer zijn. Deze 2 miljard is bijkomend.

Boodschap: Jezus kondigt een volle aflaat af voor totale absolutie

dinsdag 31 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, hoe verheug Ik Mij over de liefde die Mij betoond wordt door Mijn dierbare volgelingen van wie de liefde zo nauw verweven is met Mijn Heilig Hart.

Boodschap: De H. Maagd Maria roept op tot een dag van gebed en vasten als voorbereiding op de Waarschuwing

maandag 30 januari 2012

Mijn kind, hoewel Mijn Zoon nu komt om de hele wereld te bedekken met Zijn stralen van barmhartigheid, moet Ik jullie met een bezwaard hart zeggen dat veel mensen zullen sterven tijdens de Waarschuwing.

Boodschap: Mijn goddelijke barmhartigheid gaat verwezenlijkt worden zoals dit geopenbaard werd aan de Heilige Faustina

zondag 29 januari 2012

Ik, jullie Jezus, wens de wereld mee te delen dat Mijn goddelijke barmhartigheid verwezenlijkt gaat worden zoals dit geopenbaard werd aan Mijn dochter Helena, de Heilige Faustina.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Bid met heel jullie hart voor Paus Benedictus!

zaterdag 28 januari 2012

Mijn kind, de macht van Satan wordt met de dag zwakker terwijl de Heilige Geest Zijn vleugels blijft uitspreiden over al Gods kinderen.

Boodschap: Oproep aan de geestelijkheid : Bereid Mijn kudde voor op Mijn langverwachte Tweede Komst op aarde

vrijdag 27 januari 2012

Ik ben jouw geliefde Jezus, Zoon van de Allerhoogste God en geboren uit de Onbevlekte Maagd Maria.

Boodschap: Het laatste geheim van Fatima onthult de waarheid over de verdorven sekte die het Vaticaan is binnengedrongen

donderdag 26 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het wordt tijd dat de volledige waarheid, over de mysteries van het Goddelijk Rijk, aan de wereld geopenbaard wordt.

Boodschap: H. Maagd Maria : Er wordt een nucleaire oorlog met Iran beraamd

woensdag 25 januari 2012

Mijn kind, er gebeurt momenteel veel in de wereld aangezien het leger van Satan overal chaos blijft verspreiden.

Boodschap: Goed nieuws – God, Mijn Eeuwige Vader, heeft de redding van een groot deel van de mensheid bekrachtigd

dinsdag 24 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben het, je Jezus, die vandaag naar jou komt om je het goede nieuws voor de wereld te geven.

Boodschap: Luister naar Mijn dringende smeekbede om te bidden voor de ziel van de atheïsten

maandag 23 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op het punt onherkenbaar te veranderen.

Boodschap: De Valse Profeet zal behandeld worden als een levende heilige. Diegenen die zich tegen hem verzetten, zullen beschouwd worden als ketters.

zaterdag 21 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn boodschappers in de wereld, voorbestemd om Mijn heilig woord te verspreiden, hebben elk een andere rol gekregen. Geen twee dezelfde.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie