Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

God de Vader : Jullie, Mijn geliefde kinderen, hebben een glorieuze toekomst voor jullie liggen

Ontvangen op zondag 8 januari 2012

14.04 u

Ik ben de Koning van de hele schepping. Ik ben de Alfa en de Omega. De hele mensheid zal Mij, God de Vader, Schepper van de mensheid en Allerhoogste Koning, vereren.

Mijn liefste dochter, de tijd voor de mensheid om Mij, hun Hemelse Vader, in al Mijn glorie te vereren, komt eindelijk zeer dichtbij.

De gebeden van Mijn geliefde kinderen, deze nederige dienaren van Mij, behoeden de zielen en een groot deel van de mensheid voor de duistere machten die de aarde bedekken.

Zie, Ik zeg aan jullie allemaal, Mijn nederige volgelingen en diegenen die geloven in Mij, de Schepper van de hele mensheid, verenig jullie ! Jullie moeten je verenigen als één kracht om Mij, jullie Vader, te vereren.

Bid nu eendrachtig om de wereldwijde bekering ! De Heilige Geest werd door Mij over de hele wereld uitgestort op 10 mei 2011. Dit heeft alvast heel veel goede zielen aangetrokken om Mijn woord te verkondigen.

Nu de macht van Satan afneemt, zal hij zoveel mogelijk zielen aanvallen. De ergste aanvallen zullen aan Mijn Kerken worden toegebracht en aan al diegenen die Mij, hun Hemelse Vader, vereren.

Het geloof van Mijn Kerk zal verder verzwakken maar het geloof van diegenen die zich voor Mij buigen, zal overal de gedachten van goede Christenen beïnvloeden en hen dichter tot Mij brengen.

Er ontstaat veel verwarring onder Mijn kinderen. Al diegenen die het afgeleerd zijn van te bidden tot Mij, God de Allerhoogste, luister nu naar Mijn smeekbede aan de mensheid.

Laat nooit iemand jullie afbrengen van de waarheid van Mijn heilig woord, aan de mensheid gegeven om de zielen te bewaren.

Laat nooit iemand jullie afhouden van het bidden voor deze arme, gekwelde zielen die door Satan in beslag genomen zijn.

Verenig jullie eensgezind, kinderen, en bid nog een laatste keer om barmhartigheid ! Jullie gebeden bieden Mij de hulp die nodig is om het grootste deel van de mensheid te redden.

Jij, Mijn dochter, bent de eindtijdprofeet die het meest zal lijden. Als gevolg van deze missie zal je de laatste van dergelijke boodschappen in hun soort voor de wereld ontvangen en zal je het eerste doelwit zijn van Satan en zijn handlangers.

Er zijn nu veel profeten die een heilige missie gekregen hebben, door Mij bekrachtigd, om te helpen de mensheid te leiden.

Na jouw missie zal Ik niemand anders sturen om Mijn boodschappen mee te delen omdat de wereld, zoals jullie deze kennen, voor altijd veranderd zal zijn.

Als de eindtijdprofeet zal je stem eerst en vooral door gelovigen afgewezen worden. Want zij zullen zich agressief verzetten tegen deze boodschappen op een manier die je zal verbazen en doen schrikken, Mijn dochter.

Satan zal deze arme, heilige zielen aanvallen als middel om Mij te kwetsen. Hij heeft reeds het hart van gelovigen verblind voor de waarheid.

Hij zal de waarheid verdraaien in de gedachten van diegenen die Mij, hun Hemelse Vader, en Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, eer bewijzen.

Wees niettemin blij, aangezien al veel bekering tot stand gebracht werd met de hulp van andere zieners en profeten in de wereld.

Zoveel rampzalige gebeurtenissen werden al afgewend door hun werk.

Een bepaald aantal kastijdingen zal echter doorgaan en de mensheid treffen om de naties te zuiveren.

Mijn dochter, de macht van de slang zal verbrijzeld worden en spoedig. Dat is de reden waarom Mijn kinderen de toekomst niet moeten vrezen. Jullie, Mijn geliefde kinderen, hebben een glorieuze toekomst voor jullie liggen.

Al wat jullie moeten doen, is bidden voor jullie broeders en zusters en volkomen op Mij vertrouwen.

Hoewel de Waarschuwing - die spoedig en onverwacht zal plaatsvinden - zielen zal redden, is er toch nog veel gebed nodig.

De gebeden die Ik nu aan jullie vraag zijn vooral voor de jongeren in elk deel van de wereld.

Dit zijn de kinderen die in de val gelopen zijn door verdorven leugens, die het werk zijn van Satan. Dit zijn de kinderen die een groot deel van hun tijd doorbrengen met bedrieglijke afgoderij en die leven in een schijnwereld.

Zij hebben jullie gebeden het meest nodig.

Verenig jullie, kinderen !

Zet jullie geschillen aan de kant !

Werp jullie mantel van trots af !

Zink neer in liefde en nederigheid om Mij de genaden te vragen die

jullie nodig hebben !

Deze genaden zullen door de Heilige Geest jullie hart overspoelen. Pas dan zullen jullie gebeden gehoord en beantwoord worden !

Jullie geliefde Hemelse Vader

God de Allerhoogste

Boodschap: Jezus kondigt een volle aflaat af voor totale absolutie

dinsdag 31 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, hoe verheug Ik Mij over de liefde die Mij betoond wordt door Mijn dierbare volgelingen van wie de liefde zo nauw verweven is met Mijn Heilig Hart.

Boodschap: De H. Maagd Maria roept op tot een dag van gebed en vasten als voorbereiding op de Waarschuwing

maandag 30 januari 2012

Mijn kind, hoewel Mijn Zoon nu komt om de hele wereld te bedekken met Zijn stralen van barmhartigheid, moet Ik jullie met een bezwaard hart zeggen dat veel mensen zullen sterven tijdens de Waarschuwing.

Boodschap: Mijn goddelijke barmhartigheid gaat verwezenlijkt worden zoals dit geopenbaard werd aan de Heilige Faustina

zondag 29 januari 2012

Ik, jullie Jezus, wens de wereld mee te delen dat Mijn goddelijke barmhartigheid verwezenlijkt gaat worden zoals dit geopenbaard werd aan Mijn dochter Helena, de Heilige Faustina.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Bid met heel jullie hart voor Paus Benedictus!

zaterdag 28 januari 2012

Mijn kind, de macht van Satan wordt met de dag zwakker terwijl de Heilige Geest Zijn vleugels blijft uitspreiden over al Gods kinderen.

Boodschap: Oproep aan de geestelijkheid : Bereid Mijn kudde voor op Mijn langverwachte Tweede Komst op aarde

vrijdag 27 januari 2012

Ik ben jouw geliefde Jezus, Zoon van de Allerhoogste God en geboren uit de Onbevlekte Maagd Maria.

Boodschap: Het laatste geheim van Fatima onthult de waarheid over de verdorven sekte die het Vaticaan is binnengedrongen

donderdag 26 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het wordt tijd dat de volledige waarheid, over de mysteries van het Goddelijk Rijk, aan de wereld geopenbaard wordt.

Boodschap: H. Maagd Maria : Er wordt een nucleaire oorlog met Iran beraamd

woensdag 25 januari 2012

Mijn kind, er gebeurt momenteel veel in de wereld aangezien het leger van Satan overal chaos blijft verspreiden.

Boodschap: Goed nieuws – God, Mijn Eeuwige Vader, heeft de redding van een groot deel van de mensheid bekrachtigd

dinsdag 24 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben het, je Jezus, die vandaag naar jou komt om je het goede nieuws voor de wereld te geven.

Boodschap: Luister naar Mijn dringende smeekbede om te bidden voor de ziel van de atheïsten

maandag 23 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op het punt onherkenbaar te veranderen.

Boodschap: De Valse Profeet zal behandeld worden als een levende heilige. Diegenen die zich tegen hem verzetten, zullen beschouwd worden als ketters.

zaterdag 21 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn boodschappers in de wereld, voorbestemd om Mijn heilig woord te verspreiden, hebben elk een andere rol gekregen. Geen twee dezelfde.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie