Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

God de Vader: Ik kom eraan om de gelovigen te verzamelen. Mijn tijd komt spoedig aangezien de barmhartigheid van Mijn Zoon bijna daar is.

Ontvangen op maandag 13 januari 2014

16.56 u

Ik Ben God de Vader. Ik Ben die is. Ik Ben jullie Schepper – de Alfa en de Omega.

Mijn liefste dochter, aanhoor Mij daar Ik aankondig dat Mijn ingrijpen om de vernietiging van het menselijk ras te voorkomen, op het punt staat plaats te vinden.

Wanneer jullie van geen kwaad horen, wil dat niet zeggen dat het niet bestaat. Er wordt een goddeloze daad gepland om oorlog uit te lokken, met als enige doel zoveel mogelijk mensen om te brengen. Het vermogen van de mens om snode acties tegen Mijn kinderen uit te vaardigen, is nog nooit zo groot geweest. De bekwaamheid van de mens om technologie te vervaardigen was nooit groter, maar deze kennis wordt op grote schaal misbruikt en de plannen om elk onderdeel van jullie leven te controleren, zijn in een vergevorderd stadium.

Zij, Mijn vijanden, willen de controle over wat jullie eten, drinken en al wat jullie doen om de waarheid uit te dragen, zoals Ik die aan jullie gegeven heb. Zij zullen niet rusten tot de dag dat zij jullie landen, financiën en gezondheid beheersen. Terwijl deze plannen zichtbaar gaan worden, zullen zij ook alle religies overnemen. Doordat zoveel mensen niet in Mijn bestaan geloven, zal er weinig verzet zijn tegen hun slinkse plan om zielen van Mij te stelen.

Wanneer de mens meent dat hij God kan tarten, dan weet hij niet echt wie Ik Ben. Als hij niet weet wie Ik Ben, dan weet hij niets. Zijn hart werd versteend, zijn verstand verdoofd en zijn ziel loodzwaar gemaakt.

Hij die zich van Mij verwijdert, is verloren. Hij die Mij bestrijdt met de bedoeling de zielen van Mijn kinderen te stelen, is ongevoelig voor Mij en zijn lot is bezegeld.

Ik zal nu ingrijpen om te beletten dat deze verschrikkelijke, verdorven gruweldaad bedreven wordt. Wanneer Ik daarmee klaar ben, zal Ik jullie ogen openen, jullie zeer ontroeren en jullie met verwondering vervullen. Weldra zal Ik de waarheid onthullen omdat zovelen van jullie er niet meer in geloven.

Ik Ben al wat is en zal zijn. Ik Ben jullie Vader, alwetend, alziend, één en al liefde en één en al barmhartigheid. Ik kom eraan om de gelovigen te verzamelen. Mijn tijd komt spoedig aangezien de barmhartigheid van Mijn Zoon bijna daar is.

Jullie geliefde Vader

God de Allerhoogste

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Denk eraan dat Satan deze missie verafschuwt omdat hij er miljarden zielen door zal verliezen!

vrijdag 31 januari 2014

Mijn lieve kinderen, laat de haat tegen deze missie jullie hart niet verontrusten! Buig in plaats daarvan jullie hoofd in dankzegging voor het geschenk van het Boek der Waarheid in deze onrustwekkende tijden op aarde!

Boodschap: Bereid jullie altijd, elke dag, voor alsof de Waarschuwing morgen was, want deze zal jullie plotseling overvallen!

vrijdag 31 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, luister nu naar Mij aangezien Ik over de komende Waarschuwing spreek! Zonder Mijn tussenkomst zou het grootste deel van de wereld zich in de afgrond van het Beest storten en nooit het Licht van God zien. 

Boodschap: Ik moet ingrijpen om de mensheid ervoor te behoeden zichzelf te vernietigen voor de Grote Dag van de Heer

woensdag 29 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, huil niet om jezelf maar om Mij, jullie Jezus, die weent en lijdt door de snelheid waarmee het menselijk ras in een verderfelijk en zondig leven vervalt.

Boodschap: Tegenwoordig geloven minder mensen dan ooit in het Woord van God

dinsdag 28 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, laat niemand eraan twijfelen dat ze de Waarheid in het Boek van Mijn Vader, de allerheiligste Bijbel, kunnen vinden! 

Boodschap: God de Vader: Ik heb zeer lange tijd geduldig gewacht om Mijn kinderen opnieuw in Mijn Wil bijeen te brengen

maandag 27 januari 2014

Mijn liefste dochter van Mij, hoeveel angst heb je terwijl het zo onnodig is. 

Boodschap: Het plan om elk spoor van Mij te verwijderen is van start gegaan

zondag 26 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, sta nooit toe dat de opvattingen van diegenen met bitterheid jegens dit werk in hun hart, je doen twijfelen aan Mijn missie voor de zielen.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Deze verschijningen zullen dit voorjaar beginnen, zoals Mijn Zoon het opgedragen heeft

vrijdag 24 januari 2014

Mijn lief kind, laat het geweten zijn dat Ik nog eenmaal Mijn opwachting zal maken in al de Mariagrotten, die door de eeuwen heen door de Kerk van Mijn Zoon goedgekeurd werden.

Boodschap: De rol van Mijn Moeder als Medeverlosseres zal eindelijk goed en werkelijk begrepen worden

vrijdag 24 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn Moeder overal in de Mariale verschijningsplaatsen voor de laatste maal verschijnt, moeten jullie weten dat de wereld zal omkeren en eindelijk naar Mij toe zal lopen. 

Boodschap: God de Vader: De vrije wil, die de mensheid gegeven werd, heeft ertoe geleid dat veel van Mijn kinderen van Mij weggetrokken werden

dinsdag 21 januari 2014

Mijn liefste dochter, Mijn Wil geschiede, want de tijd waarin de keuzevrijheid van de mens om alles naar eigen wens te doen, loopt stilaan ten einde.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Deze laatste medaille, die door de barmhartigheid van God door Mij naar jullie gebracht wordt, zal miljarden zielen naar het eeuwig leven trekken

maandag 20 januari 2014

Mijn lief kind, God wil echt iedere persoon, van echt elk geloof, redden – evenals diegenen die het bestaan van Hem en Zijn Zoon, Jezus Christus, ontkennen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie