Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

God de Vader : De laatste boodschapper om de Tweede Komst in te luiden

Ontvangen op maandag 16 januari 2012

13.20 u

Mijn dochter, wanneer Ik profeten de wereld instuur, zullen het doorgaans diegenen zijn van wie jullie dit het minst verwachten.

Jullie zullen hen nooit aantreffen in de hoogste regionen van Mijn Kerk. En zij zullen ook niet de ogenschijnlijk meest heilige zielen zijn. In veel gevallen zullen zij deze bijzondere gave niet waardig zijn.

Toch kies Ik onvolmaakte zielen uit ongewone maar eenvoudige lagen van de bevolking zodat Ik hen kan kneden tot de schepselen die Ik zodoende verkies.

Mijn profeten uit de eindtijd zijn niet anders. Zij zullen niet gemakkelijk aanvaard worden. Toen Ik voor het eerst Mijn profeten zond om de mensheid voor te bereiden op de komst van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, de Messias, vonden ook zij het in het begin moeilijk om hun stem te laten horen.

Bij de aanvang van hun missie zal er niet geluisterd worden naar de stemmen van Mijn ware eindtijdboodschappers. Maar na verloop van tijd zullen zij erkend worden. Want het zal Mijn stem zijn die goed herkenbaar zal worden.

Jij, Mijn dochter, bent de laatste boodschapper, gestuurd om de aantocht van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, bij zijn langverwachte Tweede Komst, in te luiden.

Dit is beangstigend voor jou en, op sommige momenten, zeer moeilijk te verwerken. Toch is het de waarheid.

Dit werk, waarbij je goddelijke boodschappen zult krijgen om de overblijvers van Mijn Kerk op aarde voor te bereiden op de Tweede Komst, zal moeilijk zijn.

Terwijl Ik tot nu toe veel uitverkoren zielen gekozen heb en Ik met hen zal blijven communiceren voor het welzijn van de hele mensheid, zal hun lot gemakkelijker zijn.

Jouw lot zal moeilijk worden, tot in het extreme, en je zult hierdoor vervolgd worden.

Ik zegen jou met alle genaden vanuit Mijn Hemels Koninkrijk.

Als het uitverkoren instrument zal je vooruitgaan om Mijn allerheiligste woord aan de wereld mee te delen.

Dit werk zal te allen tijde beschermd worden.

Ja, jij zult bijna dagelijks aangevallen worden maar weet dit : als dit werk niet zo belangrijk was, denk je dat Satan en zijn heerschappij van gevallen engelen het dan opgemerkt zouden hebben ?

Zij, Mijn dochter, hebben de aarde geïnfiltreerd en zijn, vaak nietsvermoedend, in het hart en de ziel van veel van Mijn kinderen geslopen.

De heilige weg van jouw werk, van jou, de laatste boodschapper, naar de aarde gestuurd om te helpen de mensheid te redden uit de finale greep van Satan, werd in de Schriften aangekondigd.

De wereld was door Mijn heilig bevel in afwachting van deze instructies.

Veel valse profeten zullen proberen om dit woord, Mijn heilig woord, tegen te houden door de verspreiding van leugens en verwarring.

Deze boodschappen zullen in twijfel getrokken worden en onderzocht op dwalingen door Mijn Kerk. Nochtans delen ze alleen de waarheid mee.

Een groot deel van de waarheid, door de eeuwen heen genegeerd door Mijn Kerken, zal terug opduiken.

Er zullen meer openbaringen, met betrekking tot de waarheid over jullie eeuwig leven, aan jullie onthuld worden, kinderen.

Dit werk zal leiden tot verontwaardiging, Mijn dochter. Jij zult bespuwd en belachelijk gemaakt worden. Er zal op je neergekeken worden en je zult op alle denkbare manieren tegengehouden worden.

Diegenen die moeite hebben met de waarheid, geschonken aan jou, de laatste eindtijdprofeet, luister nu naar Mijn smeekbeden.

Jullie moeten Mij vragen om de gave van de Heilige Geest voordat jullie de oren kunnen openen en Mijn stem horen. Voor de waarheid van Mijn heilig woord en voor de instructies die Ik jullie allemaal zal geven opdat jullie het eeuwig leven kunnen bezitten.

Mijn woorden zullen eenvoudig gehouden worden zodat elke man, vrouw en kind kan handelen volgens Mijn heilig woord. Maar jullie moeten het volgende weten : hoewel er veel liefde en licht doorheen Mijn woord zal schijnen, zal er ook een sfeer van goddelijk gezag van uitgaan hetgeen jullie onmogelijk zullen kunnen negeren.

Zo zullen jullie weten dat Ik het ben, jullie God, jullie Eeuwige Vader, die spreekt. Mijn liefde zal jullie ziel binnendringen en jullie hart verheffen in verbondenheid met het Mijne.

Alle voorbereidingen staan klaar. Na de grootse barmhartigheid van Mijn Zoon zal er tijd gereserveerd worden om de wereld voor te bereiden op Zijn Tweede Komst.

Ja, kinderen, Ik ben alles in orde aan het brengen om Mijn kinderen uit de duisternis te redden. Ik eis Mijn Schepping terug op, Mijn kinderen, en neem jullie mee naar jullie rechtmatige woning, jullie erfdeel. Het Nieuwe Paradijs.

Wees geduldig, kinderen ! Denk er maar aan dat Ik van jullie houd ! Vertrouw op Mij en op Mijn heilig woord dat jullie gegeven wordt door Mijn eindtijdprofeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid.

Jullie Eeuwige Vader

Allerhoogste God

Schepper van alle dingen

Boodschap: Jezus kondigt een volle aflaat af voor totale absolutie

dinsdag 31 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, hoe verheug Ik Mij over de liefde die Mij betoond wordt door Mijn dierbare volgelingen van wie de liefde zo nauw verweven is met Mijn Heilig Hart.

Boodschap: De H. Maagd Maria roept op tot een dag van gebed en vasten als voorbereiding op de Waarschuwing

maandag 30 januari 2012

Mijn kind, hoewel Mijn Zoon nu komt om de hele wereld te bedekken met Zijn stralen van barmhartigheid, moet Ik jullie met een bezwaard hart zeggen dat veel mensen zullen sterven tijdens de Waarschuwing.

Boodschap: Mijn goddelijke barmhartigheid gaat verwezenlijkt worden zoals dit geopenbaard werd aan de Heilige Faustina

zondag 29 januari 2012

Ik, jullie Jezus, wens de wereld mee te delen dat Mijn goddelijke barmhartigheid verwezenlijkt gaat worden zoals dit geopenbaard werd aan Mijn dochter Helena, de Heilige Faustina.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Bid met heel jullie hart voor Paus Benedictus!

zaterdag 28 januari 2012

Mijn kind, de macht van Satan wordt met de dag zwakker terwijl de Heilige Geest Zijn vleugels blijft uitspreiden over al Gods kinderen.

Boodschap: Oproep aan de geestelijkheid : Bereid Mijn kudde voor op Mijn langverwachte Tweede Komst op aarde

vrijdag 27 januari 2012

Ik ben jouw geliefde Jezus, Zoon van de Allerhoogste God en geboren uit de Onbevlekte Maagd Maria.

Boodschap: Het laatste geheim van Fatima onthult de waarheid over de verdorven sekte die het Vaticaan is binnengedrongen

donderdag 26 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het wordt tijd dat de volledige waarheid, over de mysteries van het Goddelijk Rijk, aan de wereld geopenbaard wordt.

Boodschap: H. Maagd Maria : Er wordt een nucleaire oorlog met Iran beraamd

woensdag 25 januari 2012

Mijn kind, er gebeurt momenteel veel in de wereld aangezien het leger van Satan overal chaos blijft verspreiden.

Boodschap: Goed nieuws – God, Mijn Eeuwige Vader, heeft de redding van een groot deel van de mensheid bekrachtigd

dinsdag 24 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben het, je Jezus, die vandaag naar jou komt om je het goede nieuws voor de wereld te geven.

Boodschap: Luister naar Mijn dringende smeekbede om te bidden voor de ziel van de atheïsten

maandag 23 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op het punt onherkenbaar te veranderen.

Boodschap: De Valse Profeet zal behandeld worden als een levende heilige. Diegenen die zich tegen hem verzetten, zullen beschouwd worden als ketters.

zaterdag 21 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn boodschappers in de wereld, voorbestemd om Mijn heilig woord te verspreiden, hebben elk een andere rol gekregen. Geen twee dezelfde.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie