Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Gewijde dienaren, jullie zullen naar de Valse Profeet geleid worden

Ontvangen op dinsdag 17 januari 2012

14.00 u

Mijn liefste beminde dochter, de tijd is aangebroken om de wereld te melden dat ze hun ziel moeten voorbereiden op Mijn Wederkomst op aarde zoals aangekondigd.

Mijn mensen zullen zich oprichten en Mij verwelkomen, wanneer Ik terugkom om deze keer Mijn rechtmatige troon, als Koning van de mensheid, op te eisen.

Diegenen die Mijn stem erkennen, moeten volkomen op Mij vertrouwen.

Ik zal jullie geleiden op de weg van de waarheid zodat ieder van jullie waardig gemaakt zal worden om het Nieuw Paradijs op aarde binnen te treden.

Verwerp de stem van de duisternis die jullie, waar mogelijk, zal verblinden en in de verleiding brengen om Mij de rug toe te keren.

Ik ben jullie geliefde Redder die op een wrede manier stierf op het kruis. Maar Mijn lijden zal aanhouden tot Ik de overblijvers van Mijn Kerk op aarde geborgen heb.

Ik kom om jullie nogmaals te redden. Sta Mij toe om dit ongehinderd te doen.

Zovelen onder jullie houden zich reeds doof voor Mijn smeekbeden aan de mensheid om jullie ziel voor te bereiden op dit glorieus tijdperk van vrede. Weten jullie niet dat Ik van jullie houd ?

Het is door de medelijdende liefde die Ik voor elk van jullie voel, dat Ik kom. Niet alleen om jullie te waarschuwen maar om jullie te helpen jullie voor te bereiden op dit grootse moment.

Ik besef dat diegenen van jullie, die Mij liefhebben, vooral Mijn gewijde dienaren, behoedzaam opletten voor valse profeten die kunnen opduiken. Dit is zeer belangrijk. Kom nu en vraag Mij jullie te vervullen met de Heilige Geest zodat de waarheid aan jullie kan en zal geopenbaard worden.

Als jullie je niet tot Mij wenden, zullen jullie er niet in slagen om te begrijpen wat Ik van jullie verlang.

Kom naar Mij ! Luister nu naar Mij ! Jullie lijden zal zwaar zijn want Satan zal jullie geen moment rust gunnen.

Hij weet dat Ik Mij bekend maak, niet enkel door Mijn eindtijdprofeet Maria maar via veel zielen. Deze zielen van Mij, uitverkoren om de eindtijdboodschappers te zijn, zullen diegenen zijn die het meest door Mijn gewijde dienaren tegengehouden zullen worden.

In plaats daarvan zullen jullie, jammer genoeg, door de Bedrieger naar de Valse Profeet en zijn handlangers geleid worden die overal leugens en onwaarheden uitspuwen.

Diegenen onder jullie die snel zijn om Mijn boodschappers te veroordelen, wees zeer voorzichtig. Jullie, Mijn gewijde dienaren, zullen het voornaamste doelwit zijn van de Bedrieger.

Eerst zal jullie geest de andere kant op gedraaid worden. Want wanneer jullie Mij, jullie goddelijke Redder, de rug toekeren, zullen jullie Mijn mensen in de verkeerde richting sturen.

Onbewust zullen jullie hen verhinderen om de waarheid uit Mijn goddelijke lippen te vernemen.

Jullie zullen Mijn kinderen beroven van het voedsel dat noodzakelijk is voor hun geestelijke groei.

Weet dat de eindtijd nu daar is. Verspil de tijd die jullie nog hebben niet door te leven in een vacuüm van leugens en verwarring.

De strijd is begonnen en Mijn Restkerk zal gered worden terwijl deze met Mij oprukt naar Mijn glorieus Nieuw Rijk.

Bid dat niet één ziel achtergelaten wordt !

Bid ook dat jullie, Mijn heilige dienaars, niet verantwoordelijk zijn voor het wegtrekken van Mijn kinderen van de waarheid. Van het licht. Van de redding waarop zij recht hebben.

Volg Mij nu en help Mij zielen te redden !

Jullie geliefde Redder

Jezus Christus

Boodschap: Jezus kondigt een volle aflaat af voor totale absolutie

dinsdag 31 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, hoe verheug Ik Mij over de liefde die Mij betoond wordt door Mijn dierbare volgelingen van wie de liefde zo nauw verweven is met Mijn Heilig Hart.

Boodschap: De H. Maagd Maria roept op tot een dag van gebed en vasten als voorbereiding op de Waarschuwing

maandag 30 januari 2012

Mijn kind, hoewel Mijn Zoon nu komt om de hele wereld te bedekken met Zijn stralen van barmhartigheid, moet Ik jullie met een bezwaard hart zeggen dat veel mensen zullen sterven tijdens de Waarschuwing.

Boodschap: Mijn goddelijke barmhartigheid gaat verwezenlijkt worden zoals dit geopenbaard werd aan de Heilige Faustina

zondag 29 januari 2012

Ik, jullie Jezus, wens de wereld mee te delen dat Mijn goddelijke barmhartigheid verwezenlijkt gaat worden zoals dit geopenbaard werd aan Mijn dochter Helena, de Heilige Faustina.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Bid met heel jullie hart voor Paus Benedictus!

zaterdag 28 januari 2012

Mijn kind, de macht van Satan wordt met de dag zwakker terwijl de Heilige Geest Zijn vleugels blijft uitspreiden over al Gods kinderen.

Boodschap: Oproep aan de geestelijkheid : Bereid Mijn kudde voor op Mijn langverwachte Tweede Komst op aarde

vrijdag 27 januari 2012

Ik ben jouw geliefde Jezus, Zoon van de Allerhoogste God en geboren uit de Onbevlekte Maagd Maria.

Boodschap: Het laatste geheim van Fatima onthult de waarheid over de verdorven sekte die het Vaticaan is binnengedrongen

donderdag 26 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het wordt tijd dat de volledige waarheid, over de mysteries van het Goddelijk Rijk, aan de wereld geopenbaard wordt.

Boodschap: H. Maagd Maria : Er wordt een nucleaire oorlog met Iran beraamd

woensdag 25 januari 2012

Mijn kind, er gebeurt momenteel veel in de wereld aangezien het leger van Satan overal chaos blijft verspreiden.

Boodschap: Goed nieuws – God, Mijn Eeuwige Vader, heeft de redding van een groot deel van de mensheid bekrachtigd

dinsdag 24 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben het, je Jezus, die vandaag naar jou komt om je het goede nieuws voor de wereld te geven.

Boodschap: Luister naar Mijn dringende smeekbede om te bidden voor de ziel van de atheïsten

maandag 23 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op het punt onherkenbaar te veranderen.

Boodschap: De Valse Profeet zal behandeld worden als een levende heilige. Diegenen die zich tegen hem verzetten, zullen beschouwd worden als ketters.

zaterdag 21 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn boodschappers in de wereld, voorbestemd om Mijn heilig woord te verspreiden, hebben elk een andere rol gekregen. Geen twee dezelfde.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie