Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Elk woord dat jij in deze missie uitspreekt, komt van Mij. Elke actie die jij onderneemt, komt van Mij.

Ontvangen op vrijdag 17 januari 2014

20.42 u

Mijn zeer geliefde dochter, wees rustig telkens je te maken krijgt met de vele obstakels waarmee jij en al Mijn volgelingen dagelijks geconfronteerd worden in dit werk om zielen te redden.

Denk er altijd aan dat Satan er nooit mee zal ophouden deze en andere missies, die echt zijn, te kwellen omdat ze van God komen. De echte missies die Ik vandaag de dag zegen, en deze die Ik door de eeuwen heen zegende, gingen steevast gebukt onder tegenstand.

Alleen de missies die werkelijk van God komen, trekken zo’n haat aan. Alleen ware profeten trekken haat aan. Mozes, Elia, Noah, Johannes de Doper en anderen zoals hen, trokken haat aan door Satans invloed op zwakke zielen. Enkel Ik, Jezus Christus, één van de honderden profeten, trok tijdens Mijn tijd op aarde het soort haat aan dat Mij toegedragen werd. En nu zal enkel jij, Mijn laatste profeet, haat aantrekken van een soort dat al een hele tijd niet meer gezien werd – al hebben in de afgelopen tijd anderen ook zoals jij afgezien.

Wanneer je in de naam van God tegenstand te verduren krijgt, weet dan dat wanneer de Heilige Drie-eenheid door een profeet de mensheid het Woord schenkt, deze van het ergste soort zal zijn. Mocht je de goddelijke bijstand die je krijgt niet genieten, zou je in paniek wegvluchten. Mijn Vader beschermt je, Mijn kleintje, en dus moet je opschieten, altijd in de wetenschap dat Hij zielen verlangt, met elk woord dat door je lippen uitgesproken wordt, met elk woord dat door jouw hand opgetekend wordt, met elke ziel naar wie jij de hand uitsteekt. Al dat lijden zal Mij meer zielen bezorgen.

Wees er maar zeker van dat het moment waarop Ik zal terugkeren om Mijn Troon terug op te eisen, dichtbij is en naarmate de Dag nadert, zullen er veel tactieken gebruikt worden om je in deze missie op een fout te betrappen. Elke mogelijke leugen zal je naar het hoofd geslingerd worden, elke mogelijke steen je toegeworpen, elke mogelijke kwelling je ten deel vallen en elke mogelijke vijand van God zal op elk pad dat je inslaat geplaatst worden. Maar Ik zal, als de Verlosser van de mensheid, ervoor zorgen dat elke doornstruik zorgvuldig verwijderd, elke steen aan de kant gegooid en elk pad vrijgemaakt wordt zodat je erin zult slagen om de wereld Mijn Woord voor te leggen in een tijd waarin Ik zo goed als vergeten zal zijn.

Ik vergezel je, Mijn dochter. Ik laat Mijn hand op je linkerschouder rusten om je te beschutten tegen het kwaad en je in elk opzicht te leiden. Elk woord dat je in deze missie uitspreekt, komt van Mij. Elke actie die je onderneemt, komt van Mij. Elk lijden dat je ondergaat, is het Mijne. Jouw wil is de Mijne, want je hebt die aan Mij gegeven en nu verblijf Ik geheel in je. Wanneer ze jou kwetsen, beledigen ze Mij. Wanneer ze jou bespotten, ontkennen ze de Waarheid. Wanneer ze het Woord loochenen, verloochenen ze Mij, maar wanneer ze Mijn Woord aannemen, dat aan jou gegeven wordt, gaan ze deel uitmaken van Mij en dan zullen ook zij eveneens Mijn bescherming krijgen.

Ga nu, Mijn dochter, en knies nooit wanneer er in deze missie haat tegenover jou aan de dag gelegd wordt, want jij en al diegenen die naar Mijn roep luisteren, zullen er dan niet aan twijfelen tegen wie zij zich verzetten. Het is niet jou, maar Mij, Jezus Christus, die ze wegduwen. Wanneer jullie voor Mij, met Mij en in Mij zijn en Mijn Woord spreken, zijn jullie waarlijk een kind van God.

Jullie Jezus

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Denk eraan dat Satan deze missie verafschuwt omdat hij er miljarden zielen door zal verliezen!

vrijdag 31 januari 2014

Mijn lieve kinderen, laat de haat tegen deze missie jullie hart niet verontrusten! Buig in plaats daarvan jullie hoofd in dankzegging voor het geschenk van het Boek der Waarheid in deze onrustwekkende tijden op aarde!

Boodschap: Bereid jullie altijd, elke dag, voor alsof de Waarschuwing morgen was, want deze zal jullie plotseling overvallen!

vrijdag 31 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, luister nu naar Mij aangezien Ik over de komende Waarschuwing spreek! Zonder Mijn tussenkomst zou het grootste deel van de wereld zich in de afgrond van het Beest storten en nooit het Licht van God zien. 

Boodschap: Ik moet ingrijpen om de mensheid ervoor te behoeden zichzelf te vernietigen voor de Grote Dag van de Heer

woensdag 29 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, huil niet om jezelf maar om Mij, jullie Jezus, die weent en lijdt door de snelheid waarmee het menselijk ras in een verderfelijk en zondig leven vervalt.

Boodschap: Tegenwoordig geloven minder mensen dan ooit in het Woord van God

dinsdag 28 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, laat niemand eraan twijfelen dat ze de Waarheid in het Boek van Mijn Vader, de allerheiligste Bijbel, kunnen vinden! 

Boodschap: God de Vader: Ik heb zeer lange tijd geduldig gewacht om Mijn kinderen opnieuw in Mijn Wil bijeen te brengen

maandag 27 januari 2014

Mijn liefste dochter van Mij, hoeveel angst heb je terwijl het zo onnodig is. 

Boodschap: Het plan om elk spoor van Mij te verwijderen is van start gegaan

zondag 26 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, sta nooit toe dat de opvattingen van diegenen met bitterheid jegens dit werk in hun hart, je doen twijfelen aan Mijn missie voor de zielen.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Deze verschijningen zullen dit voorjaar beginnen, zoals Mijn Zoon het opgedragen heeft

vrijdag 24 januari 2014

Mijn lief kind, laat het geweten zijn dat Ik nog eenmaal Mijn opwachting zal maken in al de Mariagrotten, die door de eeuwen heen door de Kerk van Mijn Zoon goedgekeurd werden.

Boodschap: De rol van Mijn Moeder als Medeverlosseres zal eindelijk goed en werkelijk begrepen worden

vrijdag 24 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn Moeder overal in de Mariale verschijningsplaatsen voor de laatste maal verschijnt, moeten jullie weten dat de wereld zal omkeren en eindelijk naar Mij toe zal lopen. 

Boodschap: God de Vader: De vrije wil, die de mensheid gegeven werd, heeft ertoe geleid dat veel van Mijn kinderen van Mij weggetrokken werden

dinsdag 21 januari 2014

Mijn liefste dochter, Mijn Wil geschiede, want de tijd waarin de keuzevrijheid van de mens om alles naar eigen wens te doen, loopt stilaan ten einde.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Deze laatste medaille, die door de barmhartigheid van God door Mij naar jullie gebracht wordt, zal miljarden zielen naar het eeuwig leven trekken

maandag 20 januari 2014

Mijn lief kind, God wil echt iedere persoon, van echt elk geloof, redden – evenals diegenen die het bestaan van Hem en Zijn Zoon, Jezus Christus, ontkennen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie