Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Eenmaal jullie mij hebben, hebben jullie alles

Ontvangen op zondag 2 maart 2014

20.14 u

Mijn zeer geliefde dochter, er zijn tijden van strijd waarin mensen zich hulpeloos kunnen voelen. Er zijn tijden van tragedie waarin zij zich bang voelen. En er zijn tijden dat de mens wanhoopt en alle hoop in zijn leven vervliegt. Verder zijn er tijden van ellende waarin de mens zich afsluit voor diegenen van wie hij houdt – waarin hij het gevoel heeft dat het leven gewoon te moeilijk te harden voor hem is. Ik zeg tegen diegenen die dergelijke pijn verduren, Mij te aanroepen en Mij, jullie Jezus, te vragen om al jullie lijden weg te nemen. Bied Mij al jullie beproevingen aan wanneer deze voor jullie teveel om dragen worden! Het is op dat moment, wanneer jullie je smart overgeven, dat Ik de wolk die jullie ziel verduistert en jullie geest verwart, zal opheffen.

Geef nooit toe aan het lijden! Heb nooit het gevoel dat alles hopeloos is, want eenmaal jullie Mij hebben, hebben jullie alles! Ik Ben jullie toeverlaat in dit leven en Ik alleen kan jullie helpen. De mens moet zich altijd inspannen om voort te leven, onrecht te bestrijden, de deugd te bewaren en nooit bang te zijn om de Waarheid te verkondigen. Maar wanneer datgene wat jullie aanschouwen jullie erge pijn en lijden bezorgt, vanwege de ongerechtigheden, kan alleen Ik jullie tijdens dergelijke beproevingen ondersteunen.

Niets wat de wereld te bieden heeft, kan jullie in tijden van nood echte troost bezorgen. Alleen Ik, Jezus Christus, kan jullie de gemoedsrust en de sterkte en moed verlenen om haat, onrecht, vervolging en isolement het hoofd te bieden. Ik moet jullie eerste keuze zijn in jullie tijd van nood, waarbij jullie tot Mij moeten roepen. Alleen Ik zal jullie rust, vrede en het vrij zijn van kommer brengen, want Ik Ben liefde en wanneer er liefde heerst in jullie ziel, kunnen jullie alles aan.

Jullie Jezus

Boodschap: God de Vader: Aardbevingen zullen jullie steden treffen

maandag 31 maart 2014

Mijn liefste dochter, het moment is aangebroken waarop de mens, die al zo lang gezondigd en zich in Mijn ogen bezoedeld heeft, nu in de ultieme diepten van verdorvenheid zal afzinken wanneer hij zich zal inspannen om alles van Mij wat heilig is, te vernietigen.

Boodschap: O wee diegenen die door de Heer uitverkoren zijn om Hem te dienen in de laatste dagen, want zij zullen zich niet bewust zijn van Zijn roep

zondag 30 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, je mag Mijn woorden aan jou nooit als vanzelfsprekend beschouwen, want ze worden je geschonken als een daad van grote barmhartigheid. 

Boodschap: In de komende twee jaar zal door wetenschapsmensen alles in het werk gesteld worden om het bestaan van God te weerleggen

zaterdag 29 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, in de komende twee jaar zal door wetenschapsmensen alles in het werk gesteld worden om het bestaan van God te weerleggen. Ze zullen valselijk beweren dat de mens, naast de aarde, op andere planeten kan leven. 

Boodschap: Door zich door de heidenen te laten intimideren, zullen ze als heidenen worden

donderdag 27 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen dat Mijn volgelingen, waaronder Christenen van alle kerkgenootschappen, op dit moment meer tijd in Mijn gezelschap doorbrengen.

Boodschap: Zij zijn de Mijnen. Ik Ben van hen. Dat zal altijd het geval zijn. Ik bemin hen allemaal. Zo eenvoudig is dat.

woensdag 26 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Ik verzoek al Mijn volgelingen, overal ter wereld, dringend om zich eendrachtig in Mij te verenigen om te bidden voor de ziel van diegenen die van Mij gescheiden zijn. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Vraag Mij, jullie geliefde Moeder, om jullie de kracht te schenken om vol te houden en de missie van redding te beschermen

dinsdag 25 maart 2014

Mijn lieve kinderen, toen God Mij koos als de Moeder van Zijn Eniggeboren Zoon, was het zo dat Ik God kon verheerlijken door Hem van dienst te zijn om de langverwachte Messias ter wereld te brengen.

Boodschap: God de Vader: De hongersnood die de wereld in zijn greep zal houden als het derde zegel geopend wordt, zal niet beperkt zijn tot een gebrek aan voedsel

maandag 24 maart 2014

Mijn liefste dochter, de hongersnood die de wereld in zijn greep zal houden als het derde zegel geopend wordt, zal niet beperkt zijn tot een gebrek aan voedsel voor het lichaam. 

Boodschap: Wat baat het Mij als een mens onwillig en talmend voor Mij gebracht wordt? Dat is nutteloos.

zondag 23 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk om de liefde die elk van jullie voor zijn familie heeft, uit te breiden tot buiten jullie huis. 

Boodschap: Eenmaal een ziel door Mij geschapen werd, zal die in eeuwigheid blijven bestaan

zaterdag 22 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de dood moet nooit gevreesd worden als jullie Mijn kruisdood aannemen. 

Boodschap: Er zal een angstaanjagend leger opstaan, zoals er nog nooit eerder een gezien zal zijn

donderdag 20 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op de rand van vele oorlogen, en die zullen veel weerslag hebben op de snelheid waarmee de Kerk zal barsten. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie