Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Drie van de vier zullen Mij verloochenen

Ontvangen op donderdag 2 januari 2014

20.40 u

Mijn dochter, de tijd waarin alle publieke erkenning aangaande wie Ik Ben, zal verworden tot slechts gewoon een flauw geflikker aan de wiek van een kaars die helemaal tot aan het einde opgebrand is, is bijna daar.

Diegenen die zeggen dat ze Mij toebehoren, zullen weinig over Mij spreken. Diegenen die Mij trouw zijn, zullen geschokt zijn wanneer ze er zovelen zien, die Mij zullen verloochenen. Het moment waarop de getrouwen gescheiden zullen worden van diegenen die in ernstige dwaling gevoerd zullen worden, is bijna daar. In die komende dagen zullen de blinden, de doven en diegenen die het nagelaten hebben om alert te blijven op het ware Woord van God, zich met miljarden verzamelen en een valse leer – die niet van Mij is – aannemen.

Wanneer jullie over de opkomende hernieuwing van de geloofsbelofte horen spreken, die een vorm van het Sacrament van het Vormsel zal zijn, weet dan dat dit door de mens gemaakt zal zijn. Het zal in Mijn ogen betekenisloos zijn. Het zal door de Valse Profeet voorgesteld worden als een onderdeel van zijn wereldwijd plan om alle religies in de wereld te verenigen. Mijn Godheid zal terzijde geschoven worden, Mijn Woord vergeten en begraven, terwijl Mijn onderrichtingen verdraaid zullen worden om de getrouwen ertoe te dwingen een nieuwe vorm van zogenaamde evangelisatie aan te nemen.

Mijn Woord zal echter levend blijven omdat diegenen die in Mijn Kerk – zoals deze in het begin gesticht werd – zullen overblijven, Mij niet zullen verloochenen. Drie van de vier zullen Mij verloochenen. Alleen Mijn overgeblevenen zullen zich aan Mij vastklampen en Mijn Woord bewaren, en velen van hen zullen verbijsterd zijn. Die arme zielen, die in Mijn Kerk zullen overblijven nadat deze door de nieuwe leer ingenomen werd, zullen niet weten waar ze terecht kunnen. Tot hen zeg ik dit: Wees sterk! Wees vastberaden! Verloochen Mij niet! Bid om Mijn leiding en blijf Mij dienen zoals jullie dat altijd gedaan hebben! Wanneer jullie gevraagd wordt Mij te verloochenen, door diegenen die beweren te handelen voor het welzijn van allen – van alle religies – wend jullie dan af, want er zal jullie gevraagd worden om het heidendom, dat als Christendom vermomd zal zijn, te omhelzen.

Daar deze bedriegers, vijanden van God, Mijn Kerk in haar hiĆ«rarchie binnendringen, zal Mijn Vader een vreselijke kastijding naar beneden zenden. Hij zal de wereld doen kantelen en niet één man, vrouw of kind zal deze omwentelingen kunnen negeren. Wanneer Mijn vijanden Mijn Mystiek Lichaam aanvallen, zullen ze veel schade aanrichten, veel verwarring veroorzaken en velen van de waarheid wegleiden. Maar ze zullen Mijn Kerk nooit vernietigen omdat Mijn restleger de waarheid nooit zal loslaten of zich ertoe zal laten dwingen om aan Satan of zijn vertegenwoordigers trouw te zweren.

Veel oorlogen zullen nu escaleren, en stormen en aardbevingen zullen toenemen tot het gebulder van de toorn van Mijn Vader overal voelbaar is.

Die vijanden van Mij, die tussen jullie rondlopen en die Mijn Kerk misleiden, weet dit: Ik zal nooit toestaan dat jullie zegevieren over die zielen, voor wie Ik Mijn leven gaf. Jullie arrogantie zal van korte duur zijn, jullie verdorven daden zullen gestopt worden en jullie pogingen om de zielen te kwetsen die jullie daartoe bestemd hebben, zal tot een abrupt einde gebracht worden. Jullie zullen nooit tegen het Woord van God in opstand komen zonder dat jullie zich een goddelijk ingrijpen op de hals halen. Jullie trouw aan de Boze zal voor jullie, en voor iedereen die jullie weten te misleiden, op een ramp uitlopen. Wanneer jullie je naar de poorten van de Hemel trachten te begeven om jullie dan te beroemen op jullie trouw aan Satan, zullen jullie neergesabeld, geketend en in de afgrond geworpen worden zonder dat er jullie enige barmhartigheid betoond wordt.

Ga nu, al diegenen onder jullie die acht slaan op deze dingen die gaan komen, en blijf te allen tijde waakzaam! Jullie moeten doorgaan met Mij te dienen want er kan maar één Meester zijn.

Jullie Jezus

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Denk eraan dat Satan deze missie verafschuwt omdat hij er miljarden zielen door zal verliezen!

vrijdag 31 januari 2014

Mijn lieve kinderen, laat de haat tegen deze missie jullie hart niet verontrusten! Buig in plaats daarvan jullie hoofd in dankzegging voor het geschenk van het Boek der Waarheid in deze onrustwekkende tijden op aarde!

Boodschap: Bereid jullie altijd, elke dag, voor alsof de Waarschuwing morgen was, want deze zal jullie plotseling overvallen!

vrijdag 31 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, luister nu naar Mij aangezien Ik over de komende Waarschuwing spreek! Zonder Mijn tussenkomst zou het grootste deel van de wereld zich in de afgrond van het Beest storten en nooit het Licht van God zien. 

Boodschap: Ik moet ingrijpen om de mensheid ervoor te behoeden zichzelf te vernietigen voor de Grote Dag van de Heer

woensdag 29 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, huil niet om jezelf maar om Mij, jullie Jezus, die weent en lijdt door de snelheid waarmee het menselijk ras in een verderfelijk en zondig leven vervalt.

Boodschap: Tegenwoordig geloven minder mensen dan ooit in het Woord van God

dinsdag 28 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, laat niemand eraan twijfelen dat ze de Waarheid in het Boek van Mijn Vader, de allerheiligste Bijbel, kunnen vinden! 

Boodschap: God de Vader: Ik heb zeer lange tijd geduldig gewacht om Mijn kinderen opnieuw in Mijn Wil bijeen te brengen

maandag 27 januari 2014

Mijn liefste dochter van Mij, hoeveel angst heb je terwijl het zo onnodig is. 

Boodschap: Het plan om elk spoor van Mij te verwijderen is van start gegaan

zondag 26 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, sta nooit toe dat de opvattingen van diegenen met bitterheid jegens dit werk in hun hart, je doen twijfelen aan Mijn missie voor de zielen.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Deze verschijningen zullen dit voorjaar beginnen, zoals Mijn Zoon het opgedragen heeft

vrijdag 24 januari 2014

Mijn lief kind, laat het geweten zijn dat Ik nog eenmaal Mijn opwachting zal maken in al de Mariagrotten, die door de eeuwen heen door de Kerk van Mijn Zoon goedgekeurd werden.

Boodschap: De rol van Mijn Moeder als Medeverlosseres zal eindelijk goed en werkelijk begrepen worden

vrijdag 24 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn Moeder overal in de Mariale verschijningsplaatsen voor de laatste maal verschijnt, moeten jullie weten dat de wereld zal omkeren en eindelijk naar Mij toe zal lopen. 

Boodschap: God de Vader: De vrije wil, die de mensheid gegeven werd, heeft ertoe geleid dat veel van Mijn kinderen van Mij weggetrokken werden

dinsdag 21 januari 2014

Mijn liefste dochter, Mijn Wil geschiede, want de tijd waarin de keuzevrijheid van de mens om alles naar eigen wens te doen, loopt stilaan ten einde.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Deze laatste medaille, die door de barmhartigheid van God door Mij naar jullie gebracht wordt, zal miljarden zielen naar het eeuwig leven trekken

maandag 20 januari 2014

Mijn lief kind, God wil echt iedere persoon, van echt elk geloof, redden – evenals diegenen die het bestaan van Hem en Zijn Zoon, Jezus Christus, ontkennen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie