Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Diegenen die het Woord van God volgden, vastgelegd door de aan Mij voorafgaande profeten, waren de eersten om Mij te bespuwen

Ontvangen op dinsdag 14 mei 2013

21.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, tot diegenen onder Mijn leerlingen, die lijden door hun geloof in deze boodschappen van de Hemel, heb Ik dit te zeggen.

Hoe moeilijk jullie lijden ook is, jullie moeten weten dat jullie gezegend werden met Mijn geschenk, dat jullie gegeven wordt om jullie te helpen jullie ogen te openen voor de waarheid. De verguizing die jullie in Mijn naam zullen moeten ondergaan, door jullie trouw aan de boodschappen, zal komen van diegenen die jullie nabij zijn. Vooral veel gewijde dienaren van Mij – die weigeren om Mij in dit Woord, Mijn heilig Woord, te zoeken – zullen jullie het meest van streek maken. Jullie zullen belasterd, gekleineerd, aangevochten, bekritiseerd en bespot worden, en toch beweren diezelfde mensen in Mijn heilige naam te spreken.

Jullie moeten die pijn verduren, net zoals Mijn apostelen en leerlingen deze moesten dragen. Tijdens Mijn tijd op aarde werd Ik uit de tempels van God geworpen. Mijn leerlingen werden aangemaand om uit Mijn buurt te blijven of te stuiten op verbanning uit de Kerk als zij met Mij gezien werden. Toen zij Mijn heilig Woord spraken en Mijn Leer verspreidden, werden zij bedreigd en in sommige gevallen afgeranseld. Zij werden voor schut gezet. Diegenen die het Woord van God volgden, vastgelegd door de aan Mij voorafgaande profeten, waren de eersten om Mij te bespuwen. Hun boosheid werd veroorzaakt door het feit dat Ik de waarheid sprak, want zij wilden de waarheid niet horen. Het beangstigde hen en liet hen zich ongemakkelijk voelen.

Vervuld met de kracht van de Heilige Geest werden Mijn apostelen na Mijn Hemelvaart door velen, die in de tempels de godsdienstplichten vervulden, gehaat. En hoewel hun lijden groot was, en de stemmen van de oppositie in hun nabijheid luidkeels schreeuwden, maakte dat niets uit.

Niets kan het verspreiden van Mijn Woord verhinderen! Geen stem zal luid genoeg zijn! Geen argument zal geloofwaardig genoeg zijn! Geen venijn zal sterk genoeg zijn! Mijn macht valt onmogelijk te overwinnen. Mijn Heilige Geest zal miljarden zielen naar de zekerheid van Mijn Nieuw Paradijs trekken. Alle stemmen van ontevredenheid zullen tot zwijgen gebracht worden en alle tegenstand zal onderdrukt worden, want het ingrijpen van Mijn Vader zal ervoor zorgen dat de doornstruiken en de keien, waarmee de weg van de waarheid bezaaid ligt, uit de weg geruimd zullen worden.

Enkel Mijn stem zal blijven. Het zal de enige gezaghebbende stem zijn die aangehouden zal worden, en daarop zal de grote dag aanbreken.

Jullie Jezus

Boodschap: God is niet pocherig. God is niet trots. God is teder, liefdevol maar toch standvastig in Zijn onderricht aan de mensheid.

vrijdag 31 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de wijze waarop Ik Mij aan Gods kinderen op deze aarde toon, gebeurt slechts via één bron en dat is de Heilige Geest. Ik kan Mijzelf op geen enkele andere manier aan hen bekend maken.

Boodschap: God de Vader: Ik zal elke natie slaan naar de mate van het aantal onschuldigen dat zij vermoord hebben

woensdag 29 mei 2013

Mijn geliefde dochter, Ik Ben het Begin en het Einde. Ik Ben de Schepper van al wat is en zal zijn. Ik Ben Meester over leven en dood. Niemand heeft de bevoegdheid om in het leven of de dood in te grijpen omdat alleen Ik, jullie Almachtige Vader, in beide mag tussenkomen.

Boodschap: Mijn stem zal, terwijl deze luid weerklinkt, miljoenen naar Mij toe trekken in de volgende fase en daarna miljarden in de eindfase

dinsdag 28 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben op dit moment elk deel van de wereld aan het voorbereiden op Mijn Tweede Komst. Ik zal elke natie – niet één uitgesloten – opnemen in Mijn armen van barmhartigheid zodat Ik hen naar Mijn Koninkrijk kan brengen.

Boodschap: Ik, de Moeder van God, zal de macht van de Boze, in het hart van diegenen die Mij aanroepen, vernietigen

zondag 26 mei 2013

Mijn kind, je mag nooit luisteren naar diegenen die jou in deze missie proberen tegen te houden. Het is belangrijk dat je met Mijn geliefde Zoon verenigd blijft en weet dat die stemmen, die godslasteringen tegen Mijn Zoon uitspreken, zich zullen blijven vermenigvuldigen. 

Boodschap: God de Vader: Ik beloofde de wereld het Boek der Waarheid en Ik kom nooit op Mijn heilig Woord terug

zondag 26 mei 2013

Mijn liefste dochter, op dit moment zijn Mijn geliefde kinderen in de war. Ik wil hun vertellen – en vooral diegenen die twijfelen aan deze boodschappen, die jou gegeven worden omdat Ik van hen houd – dat zij niet bang moeten zijn.

Boodschap: Deze boodschappen zullen de laatste zijn die aan jullie gegeven worden voor de Grote Dag waarop Ik kom om te oordelen

zaterdag 25 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de pijn van de profeten, die voor jou kwamen, is nooit gekend geweest. Maar hun last was zwaar. In tegenstelling tot zieners, werkten zij alleen en werd hun elke vorm van aanvaarding ontzegd.

Boodschap: Diegenen die het woedend uitschreeuwen tegen Mijn heilig Woord, en verklaren dat het van Satan komt, zullen voor eeuwig bij het Beest wonen

vrijdag 24 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, overal waar Mijn stem gehoord wordt – in elke plaats en in elke tempel, gewijd aan de aanbidding van God - zal er beroering zijn.

Boodschap: Mijn christelijke soldaten zullen de grootste strijdmacht tegen de Antichrist vormen

donderdag 23 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, overal ter wereld zullen Mijn geliefde volgelingen weldra Mijn aanwezigheid voelen, want Ik zal Mijzelf in hun hart bekend maken op een manier die zij niet eerder ervaren hebben.

Boodschap: Wanneer voor het Beest de tijd aanbreekt om de Antichrist bekend te maken, zullen er grote tekenen te zien zijn

dinsdag 21 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer voor het Beest de tijd aanbreekt om de Antichrist bekend te maken, zullen er grote tekenen te zien zijn. Donderslagen, zoals deze nog nooit eerder gehoord werden, zullen in veel delen van de wereld merkbaar zijn, maar vooral in dat deel waar de Antichrist geboren werd.

Boodschap: Eerst zullen al diegenen, die tot de Christelijke Kerken behoren, tot Mij komen. Daarna zullen, na verloop van tijd, de Joden zich omkeren en Mij eindelijk aanvaarden.

maandag 20 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, naarmate deze missie zich uitbreidt, zal Mijn Woord in veel talen gesproken worden. Mijn boodschappen, die heden aan jou gegeven worden, wakkeren Mijn heilig Woord in het Nieuw Testament aan. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie