Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Diegenen die het Woord van God volgden, vastgelegd door de aan Mij voorafgaande profeten, waren de eersten om Mij te bespuwen

Ontvangen op dinsdag 14 mei 2013

21.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, tot diegenen onder Mijn leerlingen, die lijden door hun geloof in deze boodschappen van de Hemel, heb Ik dit te zeggen.

Hoe moeilijk jullie lijden ook is, jullie moeten weten dat jullie gezegend werden met Mijn geschenk, dat jullie gegeven wordt om jullie te helpen jullie ogen te openen voor de waarheid. De verguizing die jullie in Mijn naam zullen moeten ondergaan, door jullie trouw aan de boodschappen, zal komen van diegenen die jullie nabij zijn. Vooral veel gewijde dienaren van Mij – die weigeren om Mij in dit Woord, Mijn heilig Woord, te zoeken – zullen jullie het meest van streek maken. Jullie zullen belasterd, gekleineerd, aangevochten, bekritiseerd en bespot worden, en toch beweren diezelfde mensen in Mijn heilige naam te spreken.

Jullie moeten die pijn verduren, net zoals Mijn apostelen en leerlingen deze moesten dragen. Tijdens Mijn tijd op aarde werd Ik uit de tempels van God geworpen. Mijn leerlingen werden aangemaand om uit Mijn buurt te blijven of te stuiten op verbanning uit de Kerk als zij met Mij gezien werden. Toen zij Mijn heilig Woord spraken en Mijn Leer verspreidden, werden zij bedreigd en in sommige gevallen afgeranseld. Zij werden voor schut gezet. Diegenen die het Woord van God volgden, vastgelegd door de aan Mij voorafgaande profeten, waren de eersten om Mij te bespuwen. Hun boosheid werd veroorzaakt door het feit dat Ik de waarheid sprak, want zij wilden de waarheid niet horen. Het beangstigde hen en liet hen zich ongemakkelijk voelen.

Vervuld met de kracht van de Heilige Geest werden Mijn apostelen na Mijn Hemelvaart door velen, die in de tempels de godsdienstplichten vervulden, gehaat. En hoewel hun lijden groot was, en de stemmen van de oppositie in hun nabijheid luidkeels schreeuwden, maakte dat niets uit.

Niets kan het verspreiden van Mijn Woord verhinderen! Geen stem zal luid genoeg zijn! Geen argument zal geloofwaardig genoeg zijn! Geen venijn zal sterk genoeg zijn! Mijn macht valt onmogelijk te overwinnen. Mijn Heilige Geest zal miljarden zielen naar de zekerheid van Mijn Nieuw Paradijs trekken. Alle stemmen van ontevredenheid zullen tot zwijgen gebracht worden en alle tegenstand zal onderdrukt worden, want het ingrijpen van Mijn Vader zal ervoor zorgen dat de doornstruiken en de keien, waarmee de weg van de waarheid bezaaid ligt, uit de weg geruimd zullen worden.

Enkel Mijn stem zal blijven. Het zal de enige gezaghebbende stem zijn die aangehouden zal worden, en daarop zal de grote dag aanbreken.

Jullie Jezus

Boodschap: En dan, net als ze Mij vergeten zullen zijn, zal Mijn Kerk uit de dood opstaan, juist zoals Ik dat deed

zondag 19 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, in Mijn Nieuw Paradijs zal de dood niet langer macht hebben over die kinderen van God, die van Hem houden.

Boodschap: Wanneer de Heilige Geest aanwezig is, zal Deze zich als een vuur verspreiden en het Woord van God in veel talen navertellen

zaterdag 18 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de gave van de Heilige Geest wordt heel erg verkeerd begrepen. Het is een kostbare gave en wordt door de grootmoedigheid van God over de mensheid uitgestort. Zij wordt met veel liefde aan allen gegeven maar niet iedereen neemt deze aan. 

Boodschap: De wereld zal jubelen want samen met Mijn Kerk te Rome, zullen de Joodse naties geveld worden

vrijdag 17 mei 2013

Mijn liefste dochter, Ik openbaar jou in vertrouwen Mijn pijn en verdriet aangezien Ik de doodsstrijd, die Ik in de Hof van Olijven doorstond, helemaal opnieuw herbeleef.

Boodschap: Zij zullen onmiddellijk vergeven worden als zij de moed bij elkaar zouden rapen en Mij aanroepen om hen uit hun ellende te helpen

vrijdag 17 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jullie moeten weten dat alle zondaars, vooral diegenen die vreselijke dingen gedaan hebben, naar Mij moeten komen. Ik smeek om hun aandacht, en Ik wil hen naar Mijn Heilig Hart brengen want Ik houd van hen. 

Boodschap: Liefde is enkel van Mij afkomstig. Haat is dat niet.

donderdag 16 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het zal door de kracht van de liefde zijn dat de mensheid kan en zal gered worden. De liefde waarover Ik spreek, is Gods liefde die in het hart van de mensen stroomt. 

Boodschap: God de Vader: Mijn groot ingrijpen om de mensheid te redden, heeft een aanvang genomen en de snelheid van Mijn acties zal voor iedereen duidelijk zijn.

woensdag 15 mei 2013

Mijn liefste dochter, de Geest van God wordt over de aarde uitgestort op een wijze waarop dit nooit eerder gedaan werd.

Boodschap: Mijn Woord is het einde. Het is definitief. Er kan geen ander woord zijn.

maandag 13 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, op dit moment zal Mijn restleger zeer snel aangroeien en zich over achtenvijftig naties verspreiden. Onder jullie zullen er leiders zijn en jullie moeten je verenigen, waar jullie ook zijn, door het vormen van ‘Jezus aan de mensheid’-gebedsgroepen.

Boodschap: De wonderen die Ik de wereld beloofde, door Mijn kruistochtgebeden, zullen toenemen

zaterdag 11 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het doet er niet toe als jij pijn moet doorstaan door de manier waarop jij, omwille van Mij, verworpen wordt, want Mijn Woord zal nooit wegsterven.

Boodschap: Het enige water dat voor het overleven van Gods kinderen nodig is, zal van de Boom des Levens komen

vrijdag 10 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zalig zijn zij die gehoor geven aan het ware Woord van God, want zij zullen de eersten zijn om op te staan en Mijn Nieuw Koninkrijk binnen te gaan.

Boodschap: Het is Mijn vurigste wens dat jullie de zielen van de jongeren opzoeken

donderdag 9 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn liefde voor die jonge mensen van elk natie, huidskleur en geloofsovertuiging, die Mij niet erkennen, is eindeloos. Mijn verdriet om deze kleine zielen van Mij is diep. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie