Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Het enige water dat voor het overleven van Gods kinderen nodig is, zal van de Boom des Levens komen

Ontvangen op vrijdag 10 mei 2013

16.40 u

Mijn zeer geliefde dochter, zalig zijn zij die gehoor geven aan het ware Woord van God, want zij zullen de eersten zijn om op te staan en Mijn Nieuw Koninkrijk binnen te gaan.

Diegenen die Mijn heilig Woord niet gekregen hebben, waaronder die landen waar Ik afgekeurd word, zijn de eersten naar wie Ik de hand moet uitsteken. Het is niet hun eigen schuld dat zij vanaf de geboorte grootgebracht werden om God, de Maker en Schepper van alles wat bestaat, te loochenen. Ik zal Mij inspannen om hen door deze missie te bekeren en Ik beloof dat, wanneer hen tijdens de Waarschuwing de waarheid getoond wordt, zij snel in Mijn barmhartigheid getrokken zullen worden. Ik zal diegenen die door valse leerstellingen misleid worden, nooit in de steek laten, want zij zijn hulpeloos en hebben Mijn liefde en barmhartigheid nodig.

Het is Mijn verlangen dat Mijn volgelingen zich nu voorbereiden om de ladder te beklimmen, een lange en moeilijke klim, naar geestelijke volmaaktheid. Diegenen onder jullie die door Mijn stem – vervat in het Boek der Waarheid – met de gaven van onderscheiding gezegend werden, hebben een plicht tegenover Mij. Dit is wat jullie moeten doen. Gebruik de gave die Ik jullie gegeven heb om jullie voor te bereiden op de geestelijke volmaaktheid die van jullie vereist wordt, nu Ik Mijn restleger op aarde opbouw. Jullie verantwoordelijkheid bestaat erin om diegenen te helpen die te zwak, te trots en te koppig zijn om Mijn hand van barmhartigheid aan te nemen. Het zal door jullie zijn dat Ik in staat zal zijn om alle zielen, met inbegrip van diegenen die Mijn barmhartigheid niet waardig zijn, de redding te verlenen die nodig is om voor eeuwig in Mijn heerlijkheid te leven.

O hoe prachtig is dit glorieus Nieuw Koninkrijk van Mij. Als jullie het alleen maar konden zien, zou niet één van jullie ooit nog een woord tegen Mij uitbrengen. Dit zal jullie nieuwe thuis zijn, de plaats waar jullie en jullie familie zullen genieten van een eeuwige extase, vrede, liefde en vreugde, vermengd met alles wat voor jullie geluk door Mijn Vader geschapen werd. Zie het als een nieuwe woonst, vergelijkbaar met de manier waarop de aarde geschapen werd, alleen zal deze Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde geen zee hebben. Het enige water dat voor het overleven van Gods kinderen nodig is, zal van de Boom des Levens komen, waardoor alle leven in stand gehouden zal worden.

Er zal aan elke behoefte tegemoetgekomen worden, en liefde zal overvloedig aanwezig zijn zodat er geen ontevredenheid, van welke aard dan ook, zal bestaan. Gelach, liefde, vreugde, kleur en fijne dingen, die geen mens ooit tijdens zijn verblijf op aarde gezien heeft, zullen er zijn in overvloed. De gelukzaligheid, die op aarde jullie begrip te boven gaat, zal een geschenk zijn voor ieder van jullie aan wie de sleutel tot Mijn Koninkrijk gegeven wordt.

Het leven dat voor jullie ligt, wordt getooid met grote geschenken en jullie zullen, met liefde voor Mij, in een voortdurende staat van vrede blijven. Ik zal regeren in vereniging met al Gods kinderen, en het zal niemand aan iets ontbreken, zo groot is Mijn liefde. Dit is het enige leven dat jullie moeten nastreven aangezien na de grote dag, wanneer Ik jullie kom halen, er geen ander leven meer zal bestaan.

Jullie Jezus

Boodschap: God is niet pocherig. God is niet trots. God is teder, liefdevol maar toch standvastig in Zijn onderricht aan de mensheid.

vrijdag 31 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de wijze waarop Ik Mij aan Gods kinderen op deze aarde toon, gebeurt slechts via één bron en dat is de Heilige Geest. Ik kan Mijzelf op geen enkele andere manier aan hen bekend maken.

Boodschap: God de Vader: Ik zal elke natie slaan naar de mate van het aantal onschuldigen dat zij vermoord hebben

woensdag 29 mei 2013

Mijn geliefde dochter, Ik Ben het Begin en het Einde. Ik Ben de Schepper van al wat is en zal zijn. Ik Ben Meester over leven en dood. Niemand heeft de bevoegdheid om in het leven of de dood in te grijpen omdat alleen Ik, jullie Almachtige Vader, in beide mag tussenkomen.

Boodschap: Mijn stem zal, terwijl deze luid weerklinkt, miljoenen naar Mij toe trekken in de volgende fase en daarna miljarden in de eindfase

dinsdag 28 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben op dit moment elk deel van de wereld aan het voorbereiden op Mijn Tweede Komst. Ik zal elke natie – niet één uitgesloten – opnemen in Mijn armen van barmhartigheid zodat Ik hen naar Mijn Koninkrijk kan brengen.

Boodschap: Ik, de Moeder van God, zal de macht van de Boze, in het hart van diegenen die Mij aanroepen, vernietigen

zondag 26 mei 2013

Mijn kind, je mag nooit luisteren naar diegenen die jou in deze missie proberen tegen te houden. Het is belangrijk dat je met Mijn geliefde Zoon verenigd blijft en weet dat die stemmen, die godslasteringen tegen Mijn Zoon uitspreken, zich zullen blijven vermenigvuldigen. 

Boodschap: God de Vader: Ik beloofde de wereld het Boek der Waarheid en Ik kom nooit op Mijn heilig Woord terug

zondag 26 mei 2013

Mijn liefste dochter, op dit moment zijn Mijn geliefde kinderen in de war. Ik wil hun vertellen – en vooral diegenen die twijfelen aan deze boodschappen, die jou gegeven worden omdat Ik van hen houd – dat zij niet bang moeten zijn.

Boodschap: Deze boodschappen zullen de laatste zijn die aan jullie gegeven worden voor de Grote Dag waarop Ik kom om te oordelen

zaterdag 25 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de pijn van de profeten, die voor jou kwamen, is nooit gekend geweest. Maar hun last was zwaar. In tegenstelling tot zieners, werkten zij alleen en werd hun elke vorm van aanvaarding ontzegd.

Boodschap: Diegenen die het woedend uitschreeuwen tegen Mijn heilig Woord, en verklaren dat het van Satan komt, zullen voor eeuwig bij het Beest wonen

vrijdag 24 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, overal waar Mijn stem gehoord wordt – in elke plaats en in elke tempel, gewijd aan de aanbidding van God - zal er beroering zijn.

Boodschap: Mijn christelijke soldaten zullen de grootste strijdmacht tegen de Antichrist vormen

donderdag 23 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, overal ter wereld zullen Mijn geliefde volgelingen weldra Mijn aanwezigheid voelen, want Ik zal Mijzelf in hun hart bekend maken op een manier die zij niet eerder ervaren hebben.

Boodschap: Wanneer voor het Beest de tijd aanbreekt om de Antichrist bekend te maken, zullen er grote tekenen te zien zijn

dinsdag 21 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer voor het Beest de tijd aanbreekt om de Antichrist bekend te maken, zullen er grote tekenen te zien zijn. Donderslagen, zoals deze nog nooit eerder gehoord werden, zullen in veel delen van de wereld merkbaar zijn, maar vooral in dat deel waar de Antichrist geboren werd.

Boodschap: Eerst zullen al diegenen, die tot de Christelijke Kerken behoren, tot Mij komen. Daarna zullen, na verloop van tijd, de Joden zich omkeren en Mij eindelijk aanvaarden.

maandag 20 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, naarmate deze missie zich uitbreidt, zal Mijn Woord in veel talen gesproken worden. Mijn boodschappen, die heden aan jou gegeven worden, wakkeren Mijn heilig Woord in het Nieuw Testament aan. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie