Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Ik, de Moeder van God, zal de macht van de Boze, in het hart van diegenen die Mij aanroepen, vernietigen

Ontvangen op zondag 26 mei 2013

14.10 u

Mijn kind, je mag nooit luisteren naar diegenen die jou in deze missie proberen tegen te houden. Het is belangrijk dat je met Mijn geliefde Zoon verenigd blijft en weet dat die stemmen, die godslasteringen tegen Mijn Zoon uitspreken, zich zullen blijven vermenigvuldigen. De haat die uit hun mond stroomt, is niet tegen jou gericht maar tegen het heilig Woord van Mijn Zoon. Nu weet je hoeveel vijanden Mijn Zoon in de wereld heeft. Degenen die Hem het meest kwetsen, zijn diegenen die zeggen dat ze van Hem houden maar die Hem nu afwijzen terwijl Hij door de uitverkoren profeten van God spreekt.

Diegenen die Mij, de Heilige en Onbevlekte Moeder van God, gebruiken om zich achter te verschuilen terwijl zij schunnigheden uitschreeuwen, vervullen Mij met tranen van groot verdriet. Hun hart is zo versteend en zo vol woede dat hun haat tegen deze boodschappen velen zal choqueren. Diegenen die menen dat zij het Woord van God verdedigen, en die diegenen afwijzen die in Zijn naam komen, mogen nooit diegenen vergoelijken die anderen in Zijn naam haat betonen of belasteren. Wanneer dit gebeurt, en wanneer diegenen die beweren profeten te zijn dat doen, weet dan dat deze verbitterde aanvallen niet van God komen, aangezien dat onmogelijk zou zijn.

Ik, de Moeder van God, zal de macht van de Boze, in het hart van diegenen die Mij aanroepen, vernietigen. Als ze Mij niet aanroepen, kan Ik hen niet helpen. Ik, als Medeverlosseres, zou nooit de waarheid kunnen ontkennen die Mijn Zoon aan de wereld wenst te openbaren. Mijn plicht ligt bij Mijn Zoon. Ik zou jullie nooit zeggen de Boze te verwerpen of te hekelen en daarnaast jullie misleiden door te beweren de Moeder van God te zijn.

Diegenen die beweren Mij door Mijn heilige Rozenkrans te vereren, en vervolgens slechte dingen over Mijn Zoon vertellen door te verklaren dat Zijn boodschappen leugens zijn, beledigen Mijn Zoon en onteren Mij. Mijn allerheiligste Rozenkrans zal, als deze langzaam en vanuit het hart gebeden wordt, jullie hart openen voor de waarheid van deze missie. Jullie mogen de hoop nooit opgeven, zelfs niet als jullie de gave van onderscheiding niet gegeven is. Deze zal jullie gegeven worden als jullie Mij vragen om jullie ziel toe te wijden aan de zorg van Mijn Zoon. Als dit met een eenvoudige en nederige geest gedaan wordt, zal Mijn Zoon jullie belonen met de gave van de Heilige Geest.

Kinderen, jullie mogen de profeten van Mijn Zoon nooit beledigen, zelfs niet als jullie hen niet geloven. Jullie moeten zwijgen en voor hen bidden. Als jullie de profeten van Mijn Zoon zouden afwijzen, zal Hij jullie dat niet kwalijk nemen. Maar als jullie verklaren dat Zijn heilig Woord - dat aan de ware profeten gegeven wordt - dat van de Boze is, zullen jullie vreselijk lijden.

Blijf rustig, kinderen, en vestig jullie vertrouwen geheel op Mijn Zoon! Geef jullie over aan Zijn barmhartigheid en Hij zal jullie de weg wijzen, en de vrede zal jullie toebehoren. Ga, Mijn kinderen, met de zekerheid dat Mijn Zoon van jullie houdt! Hij vergeeft alle zielen, voor alle zonden, behalve de eeuwige zonde – de lastering van de Heilige Geest.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: God is niet pocherig. God is niet trots. God is teder, liefdevol maar toch standvastig in Zijn onderricht aan de mensheid.

vrijdag 31 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de wijze waarop Ik Mij aan Gods kinderen op deze aarde toon, gebeurt slechts via één bron en dat is de Heilige Geest. Ik kan Mijzelf op geen enkele andere manier aan hen bekend maken.

Boodschap: God de Vader: Ik zal elke natie slaan naar de mate van het aantal onschuldigen dat zij vermoord hebben

woensdag 29 mei 2013

Mijn geliefde dochter, Ik Ben het Begin en het Einde. Ik Ben de Schepper van al wat is en zal zijn. Ik Ben Meester over leven en dood. Niemand heeft de bevoegdheid om in het leven of de dood in te grijpen omdat alleen Ik, jullie Almachtige Vader, in beide mag tussenkomen.

Boodschap: Mijn stem zal, terwijl deze luid weerklinkt, miljoenen naar Mij toe trekken in de volgende fase en daarna miljarden in de eindfase

dinsdag 28 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben op dit moment elk deel van de wereld aan het voorbereiden op Mijn Tweede Komst. Ik zal elke natie – niet één uitgesloten – opnemen in Mijn armen van barmhartigheid zodat Ik hen naar Mijn Koninkrijk kan brengen.

Boodschap: God de Vader: Ik beloofde de wereld het Boek der Waarheid en Ik kom nooit op Mijn heilig Woord terug

zondag 26 mei 2013

Mijn liefste dochter, op dit moment zijn Mijn geliefde kinderen in de war. Ik wil hun vertellen – en vooral diegenen die twijfelen aan deze boodschappen, die jou gegeven worden omdat Ik van hen houd – dat zij niet bang moeten zijn.

Boodschap: Deze boodschappen zullen de laatste zijn die aan jullie gegeven worden voor de Grote Dag waarop Ik kom om te oordelen

zaterdag 25 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de pijn van de profeten, die voor jou kwamen, is nooit gekend geweest. Maar hun last was zwaar. In tegenstelling tot zieners, werkten zij alleen en werd hun elke vorm van aanvaarding ontzegd.

Boodschap: Diegenen die het woedend uitschreeuwen tegen Mijn heilig Woord, en verklaren dat het van Satan komt, zullen voor eeuwig bij het Beest wonen

vrijdag 24 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, overal waar Mijn stem gehoord wordt – in elke plaats en in elke tempel, gewijd aan de aanbidding van God - zal er beroering zijn.

Boodschap: Mijn christelijke soldaten zullen de grootste strijdmacht tegen de Antichrist vormen

donderdag 23 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, overal ter wereld zullen Mijn geliefde volgelingen weldra Mijn aanwezigheid voelen, want Ik zal Mijzelf in hun hart bekend maken op een manier die zij niet eerder ervaren hebben.

Boodschap: Wanneer voor het Beest de tijd aanbreekt om de Antichrist bekend te maken, zullen er grote tekenen te zien zijn

dinsdag 21 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer voor het Beest de tijd aanbreekt om de Antichrist bekend te maken, zullen er grote tekenen te zien zijn. Donderslagen, zoals deze nog nooit eerder gehoord werden, zullen in veel delen van de wereld merkbaar zijn, maar vooral in dat deel waar de Antichrist geboren werd.

Boodschap: Eerst zullen al diegenen, die tot de Christelijke Kerken behoren, tot Mij komen. Daarna zullen, na verloop van tijd, de Joden zich omkeren en Mij eindelijk aanvaarden.

maandag 20 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, naarmate deze missie zich uitbreidt, zal Mijn Woord in veel talen gesproken worden. Mijn boodschappen, die heden aan jou gegeven worden, wakkeren Mijn heilig Woord in het Nieuw Testament aan. 

Boodschap: En dan, net als ze Mij vergeten zullen zijn, zal Mijn Kerk uit de dood opstaan, juist zoals Ik dat deed

zondag 19 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, in Mijn Nieuw Paradijs zal de dood niet langer macht hebben over die kinderen van God, die van Hem houden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie