Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

God de Vader: Ik beloofde de wereld het Boek der Waarheid en Ik kom nooit op Mijn heilig Woord terug

Ontvangen op zondag 26 mei 2013

14.45 u

Mijn liefste dochter, op dit moment zijn Mijn geliefde kinderen in de war. Ik wil hun vertellen – en vooral diegenen die twijfelen aan deze boodschappen, die jou gegeven worden omdat Ik van hen houd – dat zij niet bang moeten zijn.

Angst creĆ«ert twijfel. Twijfel brengt verwarring teweeg. Verwarring kan leiden tot onbehagen, en ten slotte zullen jullie blind worden voor de waarheid. De waarheid zal nooit gemakkelijk te aanvaarden zijn, want de waarheid brengt het goede én het slechte aan het licht. Niemand wil het slechte horen en in plaats van de richtlijnen aan te nemen, die de wereld doorheen Mijn wensen gegeven worden, zullen zij ineenkrimpen van angst.

Ik zend Mijn profeten om jullie te herinneren aan Mijn oneindige liefde voor eenieder van Mijn dierbare kinderen. Ik stuur hen bovendien om jullie te waarschuwen voor de obstakels die door de Boze op jullie weg geplaatst zullen worden om jullie van Mij weg te halen. Wanneer Ik deze dingen openbaar, is dat niet om jullie van streek te brengen maar om jullie te redden en om jullie af te houden van kwaad.

De waarheid die jullie in Mijn Heilig Boek, de Bijbel, gegeven is, staat daar jullie voor ogen. Neem het niet om er jullie eigen versie van te maken want het is niet Mijn verlangen dat jullie de waarheid verdraaien. Ik beloofde de wereld het Boek der Waarheid en Ik kom nooit op Mijn heilig Woord terug. Ik geef het jullie nu zodat Ik Mijn kinderen uit de vier windstreken der aarde kan verzamelen. Mijn vijanden zullen proberen om de verspreiding van de inhoud van het Boek der Waarheid tegen te houden. Laat hen jullie niet afleiden want wanneer dat gebeurt, zullen zielen aan Mij verloren gaan!

Wees dankbaar dat Ik, jullie geliefde Vader, jullie dit groot geschenk geef, want jullie zullen Mijn leiding nodig hebben, vooral nu, daar de Antichrist thans voor de ogen van de wereld voorgesteld zal worden. Er zal jullie, door middel van het Boek der Waarheid, getoond worden hoe jullie je ziel kunnen beschermen tegen het bederf dat hij van plan is de wereld op te leggen. Er wordt jullie alle bescherming gegeven om niet alleen jullie eigen ziel, maar ook de ziel van miljarden, te helpen redden.

Het restleger zal de grootste bevoegdheden krijgen om het Beest te verslaan. Het zal sterk genoeg zijn om dat te doen, dus wees nooit ontmoedigd wanneer Mijn vijanden proberen te verhinderen dat jullie in alle naties talrijker worden. Hun macht zal de kop ingedrukt worden en diegenen die zwak zijn en de leugens aannemen die hen weldra, in de naam van Mijn Zoon, voorgehouden zullen worden, zullen aan Mij verloren gaan. Enkel door jullie liefde voor Mij en voor Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, en door de kracht van de Heilige Geest, kunnen al Mijn kinderen gered worden.

Ik zal jullie te allen tijde beschermen en over jullie waken. Verhef jullie ziel tot Mij door jullie trouw aan Mijn Zoon en er zal jullie het heerlijkste geschenk, Mijn Nieuw Paradijs, gegeven worden.

Laat niemand jullie beletten om jullie rechtmatig erfdeel op te eisen! Laat niemand jullie beletten te strijden om de ziel van al Mijn kinderen, want er worden jullie de nodige genaden geschonken om zelfs de ziel van diegenen die Mij het meest beledigen, te redden! Ik houd van jullie, kinderen. Ik wacht op jullie antwoord op deze oproep vanuit de Hemel.

Jullie geliefde Vader

God de Allerhoogste

Boodschap: God is niet pocherig. God is niet trots. God is teder, liefdevol maar toch standvastig in Zijn onderricht aan de mensheid.

vrijdag 31 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de wijze waarop Ik Mij aan Gods kinderen op deze aarde toon, gebeurt slechts via één bron en dat is de Heilige Geest. Ik kan Mijzelf op geen enkele andere manier aan hen bekend maken.

Boodschap: God de Vader: Ik zal elke natie slaan naar de mate van het aantal onschuldigen dat zij vermoord hebben

woensdag 29 mei 2013

Mijn geliefde dochter, Ik Ben het Begin en het Einde. Ik Ben de Schepper van al wat is en zal zijn. Ik Ben Meester over leven en dood. Niemand heeft de bevoegdheid om in het leven of de dood in te grijpen omdat alleen Ik, jullie Almachtige Vader, in beide mag tussenkomen.

Boodschap: Mijn stem zal, terwijl deze luid weerklinkt, miljoenen naar Mij toe trekken in de volgende fase en daarna miljarden in de eindfase

dinsdag 28 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben op dit moment elk deel van de wereld aan het voorbereiden op Mijn Tweede Komst. Ik zal elke natie – niet één uitgesloten – opnemen in Mijn armen van barmhartigheid zodat Ik hen naar Mijn Koninkrijk kan brengen.

Boodschap: Ik, de Moeder van God, zal de macht van de Boze, in het hart van diegenen die Mij aanroepen, vernietigen

zondag 26 mei 2013

Mijn kind, je mag nooit luisteren naar diegenen die jou in deze missie proberen tegen te houden. Het is belangrijk dat je met Mijn geliefde Zoon verenigd blijft en weet dat die stemmen, die godslasteringen tegen Mijn Zoon uitspreken, zich zullen blijven vermenigvuldigen. 

Boodschap: Deze boodschappen zullen de laatste zijn die aan jullie gegeven worden voor de Grote Dag waarop Ik kom om te oordelen

zaterdag 25 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de pijn van de profeten, die voor jou kwamen, is nooit gekend geweest. Maar hun last was zwaar. In tegenstelling tot zieners, werkten zij alleen en werd hun elke vorm van aanvaarding ontzegd.

Boodschap: Diegenen die het woedend uitschreeuwen tegen Mijn heilig Woord, en verklaren dat het van Satan komt, zullen voor eeuwig bij het Beest wonen

vrijdag 24 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, overal waar Mijn stem gehoord wordt – in elke plaats en in elke tempel, gewijd aan de aanbidding van God - zal er beroering zijn.

Boodschap: Mijn christelijke soldaten zullen de grootste strijdmacht tegen de Antichrist vormen

donderdag 23 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, overal ter wereld zullen Mijn geliefde volgelingen weldra Mijn aanwezigheid voelen, want Ik zal Mijzelf in hun hart bekend maken op een manier die zij niet eerder ervaren hebben.

Boodschap: Wanneer voor het Beest de tijd aanbreekt om de Antichrist bekend te maken, zullen er grote tekenen te zien zijn

dinsdag 21 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer voor het Beest de tijd aanbreekt om de Antichrist bekend te maken, zullen er grote tekenen te zien zijn. Donderslagen, zoals deze nog nooit eerder gehoord werden, zullen in veel delen van de wereld merkbaar zijn, maar vooral in dat deel waar de Antichrist geboren werd.

Boodschap: Eerst zullen al diegenen, die tot de Christelijke Kerken behoren, tot Mij komen. Daarna zullen, na verloop van tijd, de Joden zich omkeren en Mij eindelijk aanvaarden.

maandag 20 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, naarmate deze missie zich uitbreidt, zal Mijn Woord in veel talen gesproken worden. Mijn boodschappen, die heden aan jou gegeven worden, wakkeren Mijn heilig Woord in het Nieuw Testament aan. 

Boodschap: En dan, net als ze Mij vergeten zullen zijn, zal Mijn Kerk uit de dood opstaan, juist zoals Ik dat deed

zondag 19 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, in Mijn Nieuw Paradijs zal de dood niet langer macht hebben over die kinderen van God, die van Hem houden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie