Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"

Boodschappen

Ware Hemelse Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

God is niet pocherig. God is niet trots. God is teder, liefdevol maar toch standvastig in Zijn onderricht aan de mensheid.

Ontvangen op vrijdag 31 mei 2013

16.40 u

Mijn zeer geliefde dochter, de wijze waarop Ik Mij aan Gods kinderen op deze aarde toon, gebeurt slechts via één bron en dat is de Heilige Geest. Ik kan Mijzelf op geen enkele andere manier aan hen bekend maken.

Zonder de aanwezigheid van de Heilige Geest kan Mijn stem niet gehoord worden. Wanneer dus de Heilige Geest op een uitverkoren ziel neerdaalt, kan Mijn stem zich doen kennen. Maar pas op! De Heilige Geest kan zich enkel ophouden in zielen die luisteren en gewoon overbrengen wat hen gegeven wordt.

De Heilige Geest kan mensen bezielen om het Woord van God te spreken, maar dergelijke zielen mogen daar niet van afwijken. Ieder die schrijft, meedeelt, spreekt en zegt dat hij het Woord van God vertegenwoordigt, dat hem door de kracht van de Heilige Geest geschonken werd, mag nooit zijn eigen interpretatie van Mijn allerheiligste Woord geven.

Ieder die het Woord van God verkondigt, en die door de Heilige Geest gemachtigd werd, zal zich nooit op dat feit beroemen. Zij zullen nooit een ander in Mijn naam veroordelen, kwaadpreken over anderen of hen belasteren. Wanneer jullie dat zien gebeuren, zullen jullie weten dat de Heilige Geest niet aanwezig is.

Zoveel valse profeten roepen luidkeels, zich beroemend op het feit dat hen de gave van de Heilige Geest geschonken werd, maar dat is een leugen. Herken de leugenaar wanneer hij zegt dat hij deskundig is, een uitstekende vorming in de theologie bezit – en daardoor meer over Mij weet dan anderen – en bovendien beweert dat hij de bevoegdheid gekregen heeft om anderen, die zeggen dat zij in Mijn naam spreken, te veroordelen. Deze aanmatiging zou nooit van God kunnen komen.

God is niet pocherig. God is niet trots. God is teder, liefdevol maar toch standvastig in Zijn onderricht aan de mensen. Hij zou nooit aan om het even welke echte profeet, ware leerling of geheiligde dienaar de toestemming geven om een ander in Mijn naam te kwetsen of beledigen.

Hoed jullie voor de valse profeten die de gave van de Heilige Geest niet bezitten, want zij zullen jullie op een dwaalspoor brengen! Zij zullen jullie in een richting voeren die tegengesteld is aan de weg die Ik voor elk van jullie uitgekozen heb.

Jullie Jezus

Boodschap: God de Vader: Ik zal elke natie slaan naar de mate van het aantal onschuldigen dat zij vermoord hebben

woensdag 29 mei 2013

Mijn geliefde dochter, Ik Ben het Begin en het Einde. Ik Ben de Schepper van al wat is en zal zijn. Ik Ben Meester over leven en dood. Niemand heeft de bevoegdheid om in het leven of de dood in te grijpen omdat alleen Ik, jullie Almachtige Vader, in beide mag tussenkomen.

Boodschap: Mijn stem zal, terwijl deze luid weerklinkt, miljoenen naar Mij toe trekken in de volgende fase en daarna miljarden in de eindfase

dinsdag 28 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben op dit moment elk deel van de wereld aan het voorbereiden op Mijn Tweede Komst. Ik zal elke natie – niet één uitgesloten – opnemen in Mijn armen van barmhartigheid zodat Ik hen naar Mijn Koninkrijk kan brengen.

Boodschap: Ik, de Moeder van God, zal de macht van de Boze, in het hart van diegenen die Mij aanroepen, vernietigen

zondag 26 mei 2013

Mijn kind, je mag nooit luisteren naar diegenen die jou in deze missie proberen tegen te houden. Het is belangrijk dat je met Mijn geliefde Zoon verenigd blijft en weet dat die stemmen, die godslasteringen tegen Mijn Zoon uitspreken, zich zullen blijven vermenigvuldigen. 

Boodschap: God de Vader: Ik beloofde de wereld het Boek der Waarheid en Ik kom nooit op Mijn heilig Woord terug

zondag 26 mei 2013

Mijn liefste dochter, op dit moment zijn Mijn geliefde kinderen in de war. Ik wil hun vertellen – en vooral diegenen die twijfelen aan deze boodschappen, die jou gegeven worden omdat Ik van hen houd – dat zij niet bang moeten zijn.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie