Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Eerst zullen al diegenen, die tot de Christelijke Kerken behoren, tot Mij komen. Daarna zullen, na verloop van tijd, de Joden zich omkeren en Mij eindelijk aanvaarden.

Ontvangen op maandag 20 mei 2013

22.52u

Mijn zeer geliefde dochter, naarmate deze missie zich uitbreidt, zal Mijn Woord in veel talen gesproken worden. Mijn boodschappen, die heden aan jou gegeven worden, wakkeren Mijn heilig Woord in het Nieuw Testament aan. Mijn boodschappen herinneren de wereld aan het Woord van God, dat vervat ligt in de allerheiligste Bijbel.

Ik herschrijf het Woord niet, Ik herinner jullie er gewoon aan wat het vandaag de dag betekent. Ik spreek bovendien tot de wereld om hen voor te bereiden op Mijn Tweede Komst, want Ik wil niet dat zij verloren gaan. Het is met grote liefde en vreugde dat Ik toezie hoe Mijn trouwe volgelingen Mij aanvaarden zoals Ik Ben. Diegenen die onmiddellijk wisten dat Ik het was, Jezus Christus, die door deze boodschappen tot hen sprak, zijn gezegend. Zij zijn diegenen die nooit twijfelden. Zij konden Mijn aanwezigheid voelen. Mijn Woord doorboorde hun hart als een zwaard. Mijn Geest beroerde hun ziel. Zij wisten. Zij herkenden Mij en hoe moeten zij dat nu ontgelden.

Jullie, Mijn dierbare kinderen, weet dat toen jullie gehoor gaven aan Mij oproep, Ik jullie een speciaal geschenk gaf, een zegening, die jullie zal helpen om deze weg naar eeuwig leven te doorstaan. Jullie zullen deze geschenken nodig hebben omdat jullie de ruggengraat van Mijn restleger zullen zijn en jullie de anderen zullen leiden, die jullie uiteindelijk zullen volgen.

Wanneer zij nergens meer terecht kunnen, zullen mensen van alle naties jullie volgen en jullie zullen Mijn Leer met hen delen. Aan al diegenen die Mij, Jezus Christus, trouw zijn zullen nieuwe gaven geschonken worden om hen te helpen zich wereldwijd te verenigen in verbondenheid met Mij. Eerst zullen al diegenen, die tot de Christelijke Kerken behoren, tot Mij komen. Daarna zullen, na verloop van tijd, de Joden zich omkeren en Mij eindelijk aanvaarden. Alle andere religies zullen de waarheid van Mijn Leer inzien en ook zij zullen Mij volgen. Maar niet iedereen neemt de waarheid aan, zelfs niet wanneer deze hen vlak voor hun neus gepresenteerd wordt.

Verder zijn er de niet-gelovigen, van wie er velen goede mensen zijn. Zij gebruiken menselijk verstand om alle redenen, waarom God niet bestaat, naar voren te brengen. Toch zullen zij – met veel van hun christelijke tegenhangers die lauw zijn in hun geloof – het eerst naar Mij lopen. Hun hart zal ontsloten worden en alleen al doordat zij zullen zien welk getuigenis Ik doe gelden, zullen zij weten dat Ik hen roep. Zij zullen zich niet tegen Mij verzetten, in tegenstelling tot die koppige zielen die denken dat zij meer weten dan Ik, over de door Mij gedane belofte om terug te komen om het Laatste Verbond voor te leggen.

Elke taak die Ik jullie geef, zal ertoe leiden dat meer en meer naties Mijn kruis opnemen om het ene pad naar Mij toe te creƫren. Aarzel nooit om aan Mijn zijde te lopen wanneer Ik jullie roep, want wanneer jullie aan Mij gehoor geven, zullen jullie de macht van het kwaad vernietigen! Het kwaad kan jullie pijn berokkenen, maar wanneer jullie Mij toelaten om jullie de weg te wijzen, kunnen jullie elk obstakel op jullie weg overwinnen.

Ik houd van jullie en leid jullie, evenals Ik Mijn gebedsgroepen over heel de wereld bescherm.

Jullie Jezus

Boodschap: God is niet pocherig. God is niet trots. God is teder, liefdevol maar toch standvastig in Zijn onderricht aan de mensheid.

vrijdag 31 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de wijze waarop Ik Mij aan Gods kinderen op deze aarde toon, gebeurt slechts via één bron en dat is de Heilige Geest. Ik kan Mijzelf op geen enkele andere manier aan hen bekend maken.

Boodschap: God de Vader: Ik zal elke natie slaan naar de mate van het aantal onschuldigen dat zij vermoord hebben

woensdag 29 mei 2013

Mijn geliefde dochter, Ik Ben het Begin en het Einde. Ik Ben de Schepper van al wat is en zal zijn. Ik Ben Meester over leven en dood. Niemand heeft de bevoegdheid om in het leven of de dood in te grijpen omdat alleen Ik, jullie Almachtige Vader, in beide mag tussenkomen.

Boodschap: Mijn stem zal, terwijl deze luid weerklinkt, miljoenen naar Mij toe trekken in de volgende fase en daarna miljarden in de eindfase

dinsdag 28 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben op dit moment elk deel van de wereld aan het voorbereiden op Mijn Tweede Komst. Ik zal elke natie – niet één uitgesloten – opnemen in Mijn armen van barmhartigheid zodat Ik hen naar Mijn Koninkrijk kan brengen.

Boodschap: Ik, de Moeder van God, zal de macht van de Boze, in het hart van diegenen die Mij aanroepen, vernietigen

zondag 26 mei 2013

Mijn kind, je mag nooit luisteren naar diegenen die jou in deze missie proberen tegen te houden. Het is belangrijk dat je met Mijn geliefde Zoon verenigd blijft en weet dat die stemmen, die godslasteringen tegen Mijn Zoon uitspreken, zich zullen blijven vermenigvuldigen. 

Boodschap: God de Vader: Ik beloofde de wereld het Boek der Waarheid en Ik kom nooit op Mijn heilig Woord terug

zondag 26 mei 2013

Mijn liefste dochter, op dit moment zijn Mijn geliefde kinderen in de war. Ik wil hun vertellen – en vooral diegenen die twijfelen aan deze boodschappen, die jou gegeven worden omdat Ik van hen houd – dat zij niet bang moeten zijn.

Boodschap: Deze boodschappen zullen de laatste zijn die aan jullie gegeven worden voor de Grote Dag waarop Ik kom om te oordelen

zaterdag 25 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de pijn van de profeten, die voor jou kwamen, is nooit gekend geweest. Maar hun last was zwaar. In tegenstelling tot zieners, werkten zij alleen en werd hun elke vorm van aanvaarding ontzegd.

Boodschap: Diegenen die het woedend uitschreeuwen tegen Mijn heilig Woord, en verklaren dat het van Satan komt, zullen voor eeuwig bij het Beest wonen

vrijdag 24 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, overal waar Mijn stem gehoord wordt – in elke plaats en in elke tempel, gewijd aan de aanbidding van God - zal er beroering zijn.

Boodschap: Mijn christelijke soldaten zullen de grootste strijdmacht tegen de Antichrist vormen

donderdag 23 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, overal ter wereld zullen Mijn geliefde volgelingen weldra Mijn aanwezigheid voelen, want Ik zal Mijzelf in hun hart bekend maken op een manier die zij niet eerder ervaren hebben.

Boodschap: Wanneer voor het Beest de tijd aanbreekt om de Antichrist bekend te maken, zullen er grote tekenen te zien zijn

dinsdag 21 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer voor het Beest de tijd aanbreekt om de Antichrist bekend te maken, zullen er grote tekenen te zien zijn. Donderslagen, zoals deze nog nooit eerder gehoord werden, zullen in veel delen van de wereld merkbaar zijn, maar vooral in dat deel waar de Antichrist geboren werd.

Boodschap: En dan, net als ze Mij vergeten zullen zijn, zal Mijn Kerk uit de dood opstaan, juist zoals Ik dat deed

zondag 19 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, in Mijn Nieuw Paradijs zal de dood niet langer macht hebben over die kinderen van God, die van Hem houden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie