Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Mijn christelijke soldaten zullen de grootste strijdmacht tegen de Antichrist vormen

Ontvangen op donderdag 23 mei 2013

22.30 u

Mijn zeer geliefde dochter, overal ter wereld zullen Mijn geliefde volgelingen weldra Mijn aanwezigheid voelen, want Ik zal Mijzelf in hun hart bekend maken op een manier die zij niet eerder ervaren hebben. Op deze manier zal Ik Christenen voorbereiden om namens Mij te strijden, om de ziel van iedereen te redden.

Mijn christelijke soldaten zullen de grootste strijdmacht tegen de Antichrist vormen. Ik doel op al diegenen die Mij kennen en die trouw blijven aan Mijn heilige Leer, vervat in de allerheiligste Bijbel. Ik heb het ook over diegenen die hun geloof praktiseren, over diegenen die in Mij geloven maar die Mij niet opzoeken en over al diegenen die de waarheid trouw blijven. Jullie zullen je in elke hoek van de wereld verzamelen en hoewel jullie je, al sprekend in veel talen, bij Mijn restleger zullen aansluiten, zullen jullie je eendrachtig in Mij verenigen.

Diegenen die deze boodschappen opvolgen, zullen de kern vormen en daaruit zullen overal ter wereld de scheuten en vervolgens de takken ontstaan. Door het Boek der Waarheid zal er niet één land door Mijn Heilige Geest ongemoeid gelaten worden.

Het Boek der Waarheid zal jullie verenigen wanneer jullie geloof op de proef gesteld wordt. Wanneer de trouw aan Mij gemanipuleerd wordt en wanneer Ik uit jullie kerken gegooid, vertrappeld en vervolgens uit het zicht begraven wordt, zullen jullie opstaan en Mijn Woord levend houden. De vlam van de Heilige Geest zal jullie bij elke stap op de weg geleiden. Jullie zullen een kracht en een moed voelen die zelfs de zachtmoedigsten onder jullie zal verbazen. De zwakken zullen sterk worden. De angstigen zullen moedig worden en de vertrapten zullen oprukken als krijgers van de waarheid. En terwijl Mijn restleger zal groeien en met miljoenen zal aanzwellen, zullen er de hele tijd obstakels op hun weg geplaatst worden.

Beledigingen, beschuldigingen van ketterij, leugens, woede en haat zullen hen ten deel vallen. Overal onder de lasteraars – wier betoog doordrongen zal zijn van onnauwkeurigheden, tegenstrijdigheden en onbegrijpelijke argumenten – zal er verwarring te zien zijn. Satans invloed zal altijd verwarring, wanorde, onlogische en sluwe argumenten voortbrengen en zal altijd doorspekt zijn met haat jegens Gods kinderen. Diegenen die gezegend zijn met het Licht van God en het Licht van de waarheid, zullen verschrikkelijke en haatdragende aanvallen aantrekken. Want jullie kunnen er zeker van zijn dat, waar Ik aanwezig ben, de vervolging van diegenen die Mijn Woord verkondigen, groot zal zijn. Jullie kunnen er zeker van zijn dat, hoe erger de vervolging tegen eender welke missie van God is, dit komt doordat Satan zeer boos is.

Wanneer jullie te lijden hebben, en dat zullen jullie, onder de haat die jullie betoond wordt omdat jullie Mijn kruis opnemen om Mij te volgen, zal het Beest bezorgder worden en zal hij harder werken om doorheen de zielen, van diegenen die bevlekt zijn met de zonde van hoogmoed, jullie te verpletteren. Jullie moeten die aanvallen negeren. Wees in vrede, want als deze – met een intense haat jegens jullie – toenemen, zullen jullie zeker weten dat jullie in ware vereniging met Mij, jullie Jezus, zijn!

Ga heen in liefde en vrede en weet dat Ik in jullie hart woon!

Jullie Jezus

Boodschap: God is niet pocherig. God is niet trots. God is teder, liefdevol maar toch standvastig in Zijn onderricht aan de mensheid.

vrijdag 31 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de wijze waarop Ik Mij aan Gods kinderen op deze aarde toon, gebeurt slechts via één bron en dat is de Heilige Geest. Ik kan Mijzelf op geen enkele andere manier aan hen bekend maken.

Boodschap: God de Vader: Ik zal elke natie slaan naar de mate van het aantal onschuldigen dat zij vermoord hebben

woensdag 29 mei 2013

Mijn geliefde dochter, Ik Ben het Begin en het Einde. Ik Ben de Schepper van al wat is en zal zijn. Ik Ben Meester over leven en dood. Niemand heeft de bevoegdheid om in het leven of de dood in te grijpen omdat alleen Ik, jullie Almachtige Vader, in beide mag tussenkomen.

Boodschap: Mijn stem zal, terwijl deze luid weerklinkt, miljoenen naar Mij toe trekken in de volgende fase en daarna miljarden in de eindfase

dinsdag 28 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben op dit moment elk deel van de wereld aan het voorbereiden op Mijn Tweede Komst. Ik zal elke natie – niet één uitgesloten – opnemen in Mijn armen van barmhartigheid zodat Ik hen naar Mijn Koninkrijk kan brengen.

Boodschap: Ik, de Moeder van God, zal de macht van de Boze, in het hart van diegenen die Mij aanroepen, vernietigen

zondag 26 mei 2013

Mijn kind, je mag nooit luisteren naar diegenen die jou in deze missie proberen tegen te houden. Het is belangrijk dat je met Mijn geliefde Zoon verenigd blijft en weet dat die stemmen, die godslasteringen tegen Mijn Zoon uitspreken, zich zullen blijven vermenigvuldigen. 

Boodschap: God de Vader: Ik beloofde de wereld het Boek der Waarheid en Ik kom nooit op Mijn heilig Woord terug

zondag 26 mei 2013

Mijn liefste dochter, op dit moment zijn Mijn geliefde kinderen in de war. Ik wil hun vertellen – en vooral diegenen die twijfelen aan deze boodschappen, die jou gegeven worden omdat Ik van hen houd – dat zij niet bang moeten zijn.

Boodschap: Deze boodschappen zullen de laatste zijn die aan jullie gegeven worden voor de Grote Dag waarop Ik kom om te oordelen

zaterdag 25 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de pijn van de profeten, die voor jou kwamen, is nooit gekend geweest. Maar hun last was zwaar. In tegenstelling tot zieners, werkten zij alleen en werd hun elke vorm van aanvaarding ontzegd.

Boodschap: Diegenen die het woedend uitschreeuwen tegen Mijn heilig Woord, en verklaren dat het van Satan komt, zullen voor eeuwig bij het Beest wonen

vrijdag 24 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, overal waar Mijn stem gehoord wordt – in elke plaats en in elke tempel, gewijd aan de aanbidding van God - zal er beroering zijn.

Boodschap: Wanneer voor het Beest de tijd aanbreekt om de Antichrist bekend te maken, zullen er grote tekenen te zien zijn

dinsdag 21 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer voor het Beest de tijd aanbreekt om de Antichrist bekend te maken, zullen er grote tekenen te zien zijn. Donderslagen, zoals deze nog nooit eerder gehoord werden, zullen in veel delen van de wereld merkbaar zijn, maar vooral in dat deel waar de Antichrist geboren werd.

Boodschap: Eerst zullen al diegenen, die tot de Christelijke Kerken behoren, tot Mij komen. Daarna zullen, na verloop van tijd, de Joden zich omkeren en Mij eindelijk aanvaarden.

maandag 20 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, naarmate deze missie zich uitbreidt, zal Mijn Woord in veel talen gesproken worden. Mijn boodschappen, die heden aan jou gegeven worden, wakkeren Mijn heilig Woord in het Nieuw Testament aan. 

Boodschap: En dan, net als ze Mij vergeten zullen zijn, zal Mijn Kerk uit de dood opstaan, juist zoals Ik dat deed

zondag 19 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, in Mijn Nieuw Paradijs zal de dood niet langer macht hebben over die kinderen van God, die van Hem houden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie