Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

God de Vader: Ik zal elke natie slaan naar de mate van het aantal onschuldigen dat zij vermoord hebben

Ontvangen op woensdag 29 mei 2013

22.50 u

Mijn geliefde dochter, Ik Ben het Begin en het Einde. Ik Ben de Schepper van al wat is en zal zijn. Ik Ben Meester over leven en dood. Niemand heeft de bevoegdheid om in het leven of de dood in te grijpen omdat alleen Ik, jullie Almachtige Vader, in beide mag tussenkomen.

Wanneer de mens begint te geloven dat hij even goed – zo niet machtiger – is dan Ik, zal hij trachten Mij te evenaren. Wanneer de mens de controle over Mijn schepping in handen wil nemen, wordt hij door Satan bekoord om te zondigen. Wanneer de zonde van hoogmoed de ziel zodanig teistert, zal de mens Mij tarten door het leven op aarde te vernietigen.

Waarom zou de mens dat willen doen? Hij wil macht verkrijgen over wat door Mij vrij geschonken werd, wanneer hij een kind in de moederschoot het leven ontneemt. Wanneer hij de bevolking wil bedwingen, zal hij het leven voor de geboorte vernietigen en diegenen doden van wie hij meent dat zij niet meer verder mogen leven.

Er bestaat bij een groepering een plan, Mijn dochter, om een eind te maken aan de groei van de wereldbevolking. En dat gebeurt door het verschrikkelijk kwaad dat zich afspeelt door middel van abortus. De toename van abortus en de snelle invoering ervan over de hele wereld, is geen toeval. Het wordt over alle naties verspreid. Die naties, die bezwaar maken tegen abortus, zullen door het Beest met de tien horens aan de kant geschoven worden en gedwongen om deze gruwel in te voeren.

Ik zal met Mijn hand een strenge straf werpen op die naties die abortus ingevoerd hebben. Jullie zullen dat zien gebeuren van zodra dergelijke wetten ge├»ntroduceerd worden, en door de straf die Ik zal opleggen. Jullie zullen weten dat het Mijn hand is, die zich op zo’n verdorvenheid neergeworpen heeft. Diegenen van jullie die denken dat jullie het recht hebben om een leven te benemen: weet dat dit recht niet bestaat! Beneem een leven en jullie zullen geen leven hebben. Jullie zullen geen eeuwig leven bezitten als jullie helpen bij eender welke daad, die dergelijke goddeloze wetten in het leven roept. Dezelfde straf zal opgelegd worden aan diegenen onder jullie die euthanasie durven rechtvaardigen.

Mijn barmhartigheid is er in overvloed, en Ik zal diegenen vergeven die het verschil tussen goed en kwaad niet vatten. Maar wanneer jullie weloverwogen deelnemen aan het globaal plan om leven te vernietigen, als deel van een satanische groepering, zijn jullie verdoemd. Jullie toekomst werd bezegeld door de belofte die jullie aan het Beest gedaan hebben, en binnenkort door jullie verbond met de Antichrist.

Door de onschuldigen het leven te ontnemen en dergelijke wetten af te dwingen, trotseren jullie ronduit één van Mijn belangrijkste Geboden – Gij zult niet doden. Wanneer jullie op zo’n wereldwijde basis een dergelijke volkerenmoord beramen, voeren jullie het werk van de duivel uit en daarvoor zal Ik jullie vernietigen.

Eerst geef Ik jullie waarschuwingen en als deze goddeloze wetten daarna niet ingeperkt worden, laten jullie Mij geen keus. De aarde zal met zo’n kracht beven dat deze jullie zal opslokken. Ik zal elke natie slaan naar de mate van het aantal onschuldigen dat zij vermoord hebben. Als Ik niet ingrijp, zullen jullie naties al snel door het Beest verslonden worden en zal er niemand overblijven. Jullie moeten weten dat de zonde de aarde zodanig aangetast heeft, dat er nog slechts een sprankeltje licht overblijft. Dat licht is het Licht van God en het is aanwezig in Mijn Zoon en Zijn mystiek Lichaam. Jullie zonden blijven Hem geselen, en dat zal escaleren tot aan het stadium waarin Zijn Kerk gekruisigd zal worden. Wanneer dat gebeurt, zal de duisternis neerdalen en dan zal het einde aanbreken.

Mijn woede heeft zijn grenzen bereikt. Jullie gebeden zullen helpen om een deel van de straf - die Ik op deze ondankbare wereld en op die verdorven zondaars zal neerwerpen - te matigen, maar niet alles want deze straffen moeten plaatsvinden zodat Ik kan beletten dat deze plannen jullie verderven. Als Ik niet zou proberen om de verspreiding van dergelijke gruwelen een halt toe te roepen, zou er geen wroeging zijn. Geen schaamte. Geen besef van het feit dat Ik, God de Allerhoogste, leven schep en het wegneem overeenkomstig Mijn Wil. Niemand anders heeft de macht om hetzelfde te doen.

Mijn toorn heeft zich door de eeuwen heen aan Mijn kinderen getoond, maar tot nu toe hebben jullie de straffen weerstaan, die Ik nu in stromen zal doen neerkomen op diegenen die schuldig zijn aan de invoering van de abortuswet.

Jullie Vader

God de Allerhoogste

Boodschap: God is niet pocherig. God is niet trots. God is teder, liefdevol maar toch standvastig in Zijn onderricht aan de mensheid.

vrijdag 31 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de wijze waarop Ik Mij aan Gods kinderen op deze aarde toon, gebeurt slechts via één bron en dat is de Heilige Geest. Ik kan Mijzelf op geen enkele andere manier aan hen bekend maken.

Boodschap: Mijn stem zal, terwijl deze luid weerklinkt, miljoenen naar Mij toe trekken in de volgende fase en daarna miljarden in de eindfase

dinsdag 28 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben op dit moment elk deel van de wereld aan het voorbereiden op Mijn Tweede Komst. Ik zal elke natie – niet één uitgesloten – opnemen in Mijn armen van barmhartigheid zodat Ik hen naar Mijn Koninkrijk kan brengen.

Boodschap: Ik, de Moeder van God, zal de macht van de Boze, in het hart van diegenen die Mij aanroepen, vernietigen

zondag 26 mei 2013

Mijn kind, je mag nooit luisteren naar diegenen die jou in deze missie proberen tegen te houden. Het is belangrijk dat je met Mijn geliefde Zoon verenigd blijft en weet dat die stemmen, die godslasteringen tegen Mijn Zoon uitspreken, zich zullen blijven vermenigvuldigen. 

Boodschap: God de Vader: Ik beloofde de wereld het Boek der Waarheid en Ik kom nooit op Mijn heilig Woord terug

zondag 26 mei 2013

Mijn liefste dochter, op dit moment zijn Mijn geliefde kinderen in de war. Ik wil hun vertellen – en vooral diegenen die twijfelen aan deze boodschappen, die jou gegeven worden omdat Ik van hen houd – dat zij niet bang moeten zijn.

Boodschap: Deze boodschappen zullen de laatste zijn die aan jullie gegeven worden voor de Grote Dag waarop Ik kom om te oordelen

zaterdag 25 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de pijn van de profeten, die voor jou kwamen, is nooit gekend geweest. Maar hun last was zwaar. In tegenstelling tot zieners, werkten zij alleen en werd hun elke vorm van aanvaarding ontzegd.

Boodschap: Diegenen die het woedend uitschreeuwen tegen Mijn heilig Woord, en verklaren dat het van Satan komt, zullen voor eeuwig bij het Beest wonen

vrijdag 24 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, overal waar Mijn stem gehoord wordt – in elke plaats en in elke tempel, gewijd aan de aanbidding van God - zal er beroering zijn.

Boodschap: Mijn christelijke soldaten zullen de grootste strijdmacht tegen de Antichrist vormen

donderdag 23 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, overal ter wereld zullen Mijn geliefde volgelingen weldra Mijn aanwezigheid voelen, want Ik zal Mijzelf in hun hart bekend maken op een manier die zij niet eerder ervaren hebben.

Boodschap: Wanneer voor het Beest de tijd aanbreekt om de Antichrist bekend te maken, zullen er grote tekenen te zien zijn

dinsdag 21 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer voor het Beest de tijd aanbreekt om de Antichrist bekend te maken, zullen er grote tekenen te zien zijn. Donderslagen, zoals deze nog nooit eerder gehoord werden, zullen in veel delen van de wereld merkbaar zijn, maar vooral in dat deel waar de Antichrist geboren werd.

Boodschap: Eerst zullen al diegenen, die tot de Christelijke Kerken behoren, tot Mij komen. Daarna zullen, na verloop van tijd, de Joden zich omkeren en Mij eindelijk aanvaarden.

maandag 20 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, naarmate deze missie zich uitbreidt, zal Mijn Woord in veel talen gesproken worden. Mijn boodschappen, die heden aan jou gegeven worden, wakkeren Mijn heilig Woord in het Nieuw Testament aan. 

Boodschap: En dan, net als ze Mij vergeten zullen zijn, zal Mijn Kerk uit de dood opstaan, juist zoals Ik dat deed

zondag 19 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, in Mijn Nieuw Paradijs zal de dood niet langer macht hebben over die kinderen van God, die van Hem houden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie