Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Diegenen die het woedend uitschreeuwen tegen Mijn heilig Woord, en verklaren dat het van Satan komt, zullen voor eeuwig bij het Beest wonen

Ontvangen op vrijdag 24 mei 2013

21.50 u

Mijn zeer geliefde dochter, overal waar Mijn stem gehoord wordt – in elke plaats en in elke tempel, gewijd aan de aanbidding van God - zal er beroering zijn. Terwijl velen Mij, Mijn Leer en Mijn Kerk huldigen, zullen zij wanneer zij Mijn stem horen – aangezien deze nu de aandacht opeist – hun oren bedekken.

Mijn stem zal op dove en koppige zielen stoten. Mijn stem, Mijn Woord en Mijn roep zullen woedend afgewezen en uitgespuwd worden, terwijl Ik op aarde voor de laatste maal vervolgd wordt. Dit is de laatste oproep om, voor Mijn Tweede Komst, al Gods kinderen in Mijn schoot te trekken, en toch zullen veel mensen, verward door de leugens die door demonen verspreid worden, zich afkeren en Mijn barmhartigheid afwijzen.

Ik zal nogmaals afgewezen worden door diegenen die in het Huis van God verblijf houden, de priesters en al diegenen die de waarheid niet aannemen. Binnenkort zal de ultieme belediging van Mijn naam door jullie allemaal gezien worden. Diegenen onder jullie, die hun ogen bedekken en met blinddoeken voor hun ogen rondlopen, zullen de waarheid – zoals deze jullie op dit moment geschonken wordt – uiteindelijk inzien.

Ik kan binnen Mijn Kerk geen schisma teweegbrengen, want dan zou Ik Mijzelf verloochenen. Mijn Lichaam is de Kerk en deze kan nooit vergaan, maar het zullen diegenen erbinnen zijn, die Mij zullen verwerpen. Net zoals Ik de eerste keer verworpen werd, zullen zij ditmaal proberen Mij te vernietigen voordat Ik kom om de definitieve redding te brengen die de mens beloofd werd.

De mens is zwak. De mens is onwetend en is Mijn barmhartigheid niet waardig. De mens is koppig. Tijdens Mijn tijd op aarde werd aan de mens de waarheid geschonken, maar hij begrijpt Mijn belofte nog altijd niet. Mijn terugkeer, bij de Tweede Komst, zal bespoedigd worden door de verwerping van Mijn laatste profeet. De profeet die, om jullie ziel voor te bereiden, gestuurd werd om jullie het laatste Woord van God te schenken, zal smadelijk lijden. Het is Mij, Jezus Christus, die jullie belasteren wanneer jullie de spot drijven met Mijn heilig Woord dat aan Gods profeet gegeven wordt. Het is het Woord van God, dat gegeven wordt om jullie voor te bereiden op de strijd met de Antichrist, dat jullie verwerpen. Door dat te doen, richten jullie zielen te gronde. Jullie verhinderen deze zielen Mijn Paradijs te betreden.

Diegenen die slechte dingen over Mijn boodschappen zeggen, kunnen hun wrevel, hun boosheid of hun logica niet rechtvaardigen want zij zitten vol dwaling, die uit de zonde van hoogmoed voortgekomen is. Weldra zal de waarheid moeilijk te onderscheiden zijn van de leugens van de Nieuwe Wereldorganisatie, die de heidense nieuwe wereldreligie zal voorleggen.

Als jullie nu niet naar Mij luisteren, zullen jullie door intimidatie gedwongen worden om die boosaardige vervanging te aanvaarden. Deze zal met een schitterende gouden buitenkant getooid zijn. Het zal zelfs de vroomsten onder jullie imponeren en jullie trouw aan Mij misvormen, en deze zal door iedereen bewonderd worden. Dit is de religie die de atheïsten zal bekeren tot het geloof in een grote leugen. Over diegenen die deze heidense gruwel volgen, zal geen vrede komen. Angst en afschuw voor elkaar zullen tot uiting komen, waarbij broeder zal strijden tegen broeder en waarbij het menselijk ras in twee verdeeld zal zijn. De ene helft zal de verdraaide waarheid van deze nieuwe wereldreligie aannemen – die door veel Kerken, veel geloofsovertuigingen, evenals door een groot deel van de Katholieke Kerk, zal voorgezeten worden. De andere helft zal bestaan uit diegenen die oprecht van Mij houden en die trouw zullen blijven aan de waarheid.

Wanneer jullie de waarheid niet aannemen – de waarheid, vervat in de Heilige Bijbel – zullen jullie naar een leugen leven. Jullie zullen geen liefde voor Mij meer in jullie ziel overhouden als jullie de leugens aannemen die jullie opgesolferd zullen worden.

En hoewel Mijn Woord vandaag misschien ketterij lijkt, net zoals het was tijdens Mijn tijd op aarde, zullen velen van jullie deze boodschappen verslinden wanneer de waarheid jullie onthouden wordt, zodra de Antichrist jullie naties zal controleren. Jullie zullen op jullie buik kruipen en om Mij schreeuwen. Jullie, die tegen Mij lasterden, zullen jullie tong willen uitsnijden want jullie zullen dan pas beseffen hoe jullie woorden Mij beledigd hebben. Ik wacht geduldig op deze dag, maar als jullie voor Mij zouden gaan staan en Mij zouden verhinderen naar zielen de hand uit te steken, zal Ik jullie neervellen. Als jullie tegen Mij zouden blijven lasteren, door te verklaren dat Mijn boodschappen het werk van de duivel zijn, zullen jullie nooit vergeving krijgen. Want dat is de grootste zonde tegen God.

Denk eraan dat Ik deze laatste keer naar Gods kinderen kom om het Verbond van Mijn Vader te vervullen. Zijn Wil kan nu geschieden op aarde zoals in de Hemel. Niet één van jullie kan beletten dat dit gebeurt. Hoewel sommigen onder jullie Mij haten, kan niet één van jullie Mijn Tweede Komst voorkomen. Diegenen die het woedend uitschreeuwen tegen Mijn Woord, en verklaren dat het van Satan komt, zullen voor eeuwig bij het Beest wonen.

Jullie Jezus

Boodschap: God is niet pocherig. God is niet trots. God is teder, liefdevol maar toch standvastig in Zijn onderricht aan de mensheid.

vrijdag 31 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de wijze waarop Ik Mij aan Gods kinderen op deze aarde toon, gebeurt slechts via één bron en dat is de Heilige Geest. Ik kan Mijzelf op geen enkele andere manier aan hen bekend maken.

Boodschap: God de Vader: Ik zal elke natie slaan naar de mate van het aantal onschuldigen dat zij vermoord hebben

woensdag 29 mei 2013

Mijn geliefde dochter, Ik Ben het Begin en het Einde. Ik Ben de Schepper van al wat is en zal zijn. Ik Ben Meester over leven en dood. Niemand heeft de bevoegdheid om in het leven of de dood in te grijpen omdat alleen Ik, jullie Almachtige Vader, in beide mag tussenkomen.

Boodschap: Mijn stem zal, terwijl deze luid weerklinkt, miljoenen naar Mij toe trekken in de volgende fase en daarna miljarden in de eindfase

dinsdag 28 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben op dit moment elk deel van de wereld aan het voorbereiden op Mijn Tweede Komst. Ik zal elke natie – niet één uitgesloten – opnemen in Mijn armen van barmhartigheid zodat Ik hen naar Mijn Koninkrijk kan brengen.

Boodschap: Ik, de Moeder van God, zal de macht van de Boze, in het hart van diegenen die Mij aanroepen, vernietigen

zondag 26 mei 2013

Mijn kind, je mag nooit luisteren naar diegenen die jou in deze missie proberen tegen te houden. Het is belangrijk dat je met Mijn geliefde Zoon verenigd blijft en weet dat die stemmen, die godslasteringen tegen Mijn Zoon uitspreken, zich zullen blijven vermenigvuldigen. 

Boodschap: God de Vader: Ik beloofde de wereld het Boek der Waarheid en Ik kom nooit op Mijn heilig Woord terug

zondag 26 mei 2013

Mijn liefste dochter, op dit moment zijn Mijn geliefde kinderen in de war. Ik wil hun vertellen – en vooral diegenen die twijfelen aan deze boodschappen, die jou gegeven worden omdat Ik van hen houd – dat zij niet bang moeten zijn.

Boodschap: Deze boodschappen zullen de laatste zijn die aan jullie gegeven worden voor de Grote Dag waarop Ik kom om te oordelen

zaterdag 25 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de pijn van de profeten, die voor jou kwamen, is nooit gekend geweest. Maar hun last was zwaar. In tegenstelling tot zieners, werkten zij alleen en werd hun elke vorm van aanvaarding ontzegd.

Boodschap: Mijn christelijke soldaten zullen de grootste strijdmacht tegen de Antichrist vormen

donderdag 23 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, overal ter wereld zullen Mijn geliefde volgelingen weldra Mijn aanwezigheid voelen, want Ik zal Mijzelf in hun hart bekend maken op een manier die zij niet eerder ervaren hebben.

Boodschap: Wanneer voor het Beest de tijd aanbreekt om de Antichrist bekend te maken, zullen er grote tekenen te zien zijn

dinsdag 21 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer voor het Beest de tijd aanbreekt om de Antichrist bekend te maken, zullen er grote tekenen te zien zijn. Donderslagen, zoals deze nog nooit eerder gehoord werden, zullen in veel delen van de wereld merkbaar zijn, maar vooral in dat deel waar de Antichrist geboren werd.

Boodschap: Eerst zullen al diegenen, die tot de Christelijke Kerken behoren, tot Mij komen. Daarna zullen, na verloop van tijd, de Joden zich omkeren en Mij eindelijk aanvaarden.

maandag 20 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, naarmate deze missie zich uitbreidt, zal Mijn Woord in veel talen gesproken worden. Mijn boodschappen, die heden aan jou gegeven worden, wakkeren Mijn heilig Woord in het Nieuw Testament aan. 

Boodschap: En dan, net als ze Mij vergeten zullen zijn, zal Mijn Kerk uit de dood opstaan, juist zoals Ik dat deed

zondag 19 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, in Mijn Nieuw Paradijs zal de dood niet langer macht hebben over die kinderen van God, die van Hem houden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie