Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Diegenen die het Woord van God volgden, vastgelegd door de aan Mij voorafgaande profeten, waren de eersten om Mij te bespuwen

Ontvangen op dinsdag 14 mei 2013

21.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, tot diegenen onder Mijn leerlingen, die lijden door hun geloof in deze boodschappen van de Hemel, heb Ik dit te zeggen.

Hoe moeilijk jullie lijden ook is, jullie moeten weten dat jullie gezegend werden met Mijn geschenk, dat jullie gegeven wordt om jullie te helpen jullie ogen te openen voor de waarheid. De verguizing die jullie in Mijn naam zullen moeten ondergaan, door jullie trouw aan de boodschappen, zal komen van diegenen die jullie nabij zijn. Vooral veel gewijde dienaren van Mij – die weigeren om Mij in dit Woord, Mijn heilig Woord, te zoeken – zullen jullie het meest van streek maken. Jullie zullen belasterd, gekleineerd, aangevochten, bekritiseerd en bespot worden, en toch beweren diezelfde mensen in Mijn heilige naam te spreken.

Jullie moeten die pijn verduren, net zoals Mijn apostelen en leerlingen deze moesten dragen. Tijdens Mijn tijd op aarde werd Ik uit de tempels van God geworpen. Mijn leerlingen werden aangemaand om uit Mijn buurt te blijven of te stuiten op verbanning uit de Kerk als zij met Mij gezien werden. Toen zij Mijn heilig Woord spraken en Mijn Leer verspreidden, werden zij bedreigd en in sommige gevallen afgeranseld. Zij werden voor schut gezet. Diegenen die het Woord van God volgden, vastgelegd door de aan Mij voorafgaande profeten, waren de eersten om Mij te bespuwen. Hun boosheid werd veroorzaakt door het feit dat Ik de waarheid sprak, want zij wilden de waarheid niet horen. Het beangstigde hen en liet hen zich ongemakkelijk voelen.

Vervuld met de kracht van de Heilige Geest werden Mijn apostelen na Mijn Hemelvaart door velen, die in de tempels de godsdienstplichten vervulden, gehaat. En hoewel hun lijden groot was, en de stemmen van de oppositie in hun nabijheid luidkeels schreeuwden, maakte dat niets uit.

Niets kan het verspreiden van Mijn Woord verhinderen! Geen stem zal luid genoeg zijn! Geen argument zal geloofwaardig genoeg zijn! Geen venijn zal sterk genoeg zijn! Mijn macht valt onmogelijk te overwinnen. Mijn Heilige Geest zal miljarden zielen naar de zekerheid van Mijn Nieuw Paradijs trekken. Alle stemmen van ontevredenheid zullen tot zwijgen gebracht worden en alle tegenstand zal onderdrukt worden, want het ingrijpen van Mijn Vader zal ervoor zorgen dat de doornstruiken en de keien, waarmee de weg van de waarheid bezaaid ligt, uit de weg geruimd zullen worden.

Enkel Mijn stem zal blijven. Het zal de enige gezaghebbende stem zijn die aangehouden zal worden, en daarop zal de grote dag aanbreken.

Jullie Jezus

Boodschap: Moeder van God: De missie die jou gegeven werd, is de laatste schakel in het laatste Verbond

dinsdag 7 mei 2013

Mijn lief kind, tijdens deze zeer bijzondere verschijning van vandaag heb Ik jou het geheim van Mijn Hart geopenbaard en hoe het verstrengeld is met het Heilig Hart van Mijn geliefde Zoon. 

Boodschap: De plaag zal wijder verbreid zijn dan aids

dinsdag 7 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoe werd jij de afgelopen twee dagen afgeleid en liet jij toe dat je uit Mijn gezichtsveld gehaald werd. Weet jij niet wat dit afleidingsmanoeuvre teweegbracht? 

Boodschap: Wanneer jullie de waarheid gegeven werd, is het belangrijk dat jullie het Woord van God blijven verspreiden

maandag 6 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, diegenen die geen schuld dragen, wanneer zij Mij moedwillig beledigen omdat zij onbekend zijn met Mijn Woord, zullen weldra de leiding krijgen die zij nodig hebben.

Boodschap: Probeer niet te redeneren met het verstand wanneer jullie Mijn bestaan trachten te rechtvaardigen, want Ik Ben niet van deze wereld

zondag 5 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de pijn van de afscheiding van Mij, Jezus Christus, de Mensenzoon, is velen onbekend, maar wanneer de dag aanbreekt dat naar het einde toe Mijn Licht zal uitsterven, zal het duidelijk worden hoe erbarmelijk de doodstrijd is.

Boodschap: Het was de zonde van hoogmoed die er de oorzaak van was dat Lucifer viel en hij buitengesloten en in de afgrond geworpen werd

zaterdag 4 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl Mijn Woord veel oren bereikt, kom Ik om diegenen onder jullie te waarschuwen die niet naar Mij willen luisteren. Wat vrezen jullie? Is het Mijn Woord, of de veranderingen die jullie zullen moeten aanschouwen als de zuivering doorgaat? 

Boodschap: De ogenschijnlijk betrouwbare zienswijzen die zij zullen voorleggen, zullen als een nieuwe vorm van het katholicisme gezien worden

vrijdag 3 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het duivels plan om de Katholieke Kerk van binnenuit te vernietigen, speelt zich reeds af.

Boodschap: Zij zullen beschuldigd worden van misdaden tegen de Stoel van Petrus en zij zullen in Mijn heilige naam publiekelijk vernederd worden

donderdag 2 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de Kerk zal door velen uit de hoogste regionen verlaten worden, waarbij velen nieuwe leerstellingen aannemen die hen naar het rijk van de duisternis voeren.

Boodschap: De zonde van abortus is een doodzonde en de verantwoordelijken zullen voor eeuwig branden in het vuur van de hel

woensdag 1 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, dit ingrijpen van Mij, het Lam Gods, door aan de wereld deze boodschappen te openbaren, werd voorzegd.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie