Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van God: De missie die jou gegeven werd, is de laatste schakel in het laatste Verbond

Ontvangen op dinsdag 7 mei 2013

17.00 u

Mijn lief kind, tijdens deze zeer bijzondere verschijning van vandaag heb Ik jou het geheim van Mijn Hart geopenbaard en hoe het verstrengeld is met het Heilig Hart van Mijn geliefde Zoon. Mijn Hart slaat in vereniging met het Zijne, en als Medeverlosseres zal Ik werken om zo veel van Gods kinderen het Nieuw Tijdperk van Vrede te brengen.

Als de Moeder van God werd Mij macht over het Beest geschonken en aan al diegenen die Mijn hulp inroepen, zal grote bescherming tegen hem verleend worden. Vanwege deze bijzondere macht, die Mij door Mijn Zoon geschonken werd, zal tijdens de heerschappij van het Beest alles in het werk gesteld worden om Mijn naam te onteren. Er zullen publieksevenementen georganiseerd worden om Mijn wens, het verenigen van al Gods kinderen, in te willigen. Helaas zullen deze niet allemaal de waarheid eerbiedigen.

Ik heb te La Salette, in Frankrijk, en te Fatima, in Portugal, de waarheid geopenbaard, al beseffen velen niet wat dat, wat Ik verklaarde, inhoudt. De voorzegde profetieën zullen weldra werkelijkheid worden en dan zal de haat, die de Boze voor Mij heeft, zich manifesteren in speciale ceremonieën, die voor God beledigend zullen zijn.

Mijn Zoon heeft een zeer bijzonder plan gecreëerd, dat tot in het kleinste detail uitgewerkt werd, om ervoor te zorgen dat aan de wereld de waarheid over de vijanden van God verschaft wordt. Hij doet dat omdat enkel de waarheid het menselijk ras kan redden. Als Gods kinderen leugens zouden nalopen en zich zouden inlaten met bedrog, ontstaan uit het plan van de Antichrist, dan zullen zij Mijn Zoon en hun eigen redding de rug toekeren.

De missie die jou gegeven werd, is de laatste schakel in het laatste Verbond, dat Mijn Zoon in gehoorzaamheid aan Mijn Vader, God de Allerhoogste, moet voltooien. Het zal het middel zijn waardoor zielen uit de greep van Satan en zijn boosaardig leger op aarde gered zullen worden. Hierdoor zal de haat die jou betoond wordt door de woorden, daden en handelwijze van anderen, wreed en heftig zijn. De woede die tegenover jou vertoond wordt, zal als geen andere zijn en jij moet begrijpen dat dit te verwachten valt. Het werk van Mijn Zoon, in deze tijd, zal verbitterd tegengewerkt worden en Hij en Zijn Kerk op aarde zullen een laatste kruisiging moeten ondergaan voordat de verrijzenis, beloofd aan al diegenen die in Mijn Zoon geloven, plaatsvindt.

De haat is reëel en de Boze zal de gedachten van zelfs de uitverkoren zielen en zieners, tegen jou keren, Mijn kind. Voel je nooit triest om jezelf en om die zielen, want het lijden van Mijn Zoon is tien keer erger! Het is Mijn Zoon, de Redder en Verlosser van de mensheid, die stierf voor de zonden van de mens en die nog steeds gehaat wordt met een hartstocht, die uit woede ontstaan is en door Satan georkestreerd wordt. Het is Mijn Zoon die het voorwerp van dergelijke aanvallen is, en wanneer zij jou beledigingen naar het hoofd slingeren, Mijn kind, geselen zij hem weer helemaal opnieuw.

Jullie moeten opstaan, jullie allemaal, en doen wat Mijn Zoon jullie zegt daar jullie uitverkoren werden om Zijn restleger te vormen. Wanneer jullie in Zijn naam te lijden hebben, is dat voor de eer van God en de redding van de mensheid. Zodra de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde één worden, zal dit lijden ophouden en zullen allen God lof toezingen.

Jullie geliefde Moeder

 Moeder van God

Moeder van de Verlossing

Boodschap: God is niet pocherig. God is niet trots. God is teder, liefdevol maar toch standvastig in Zijn onderricht aan de mensheid.

vrijdag 31 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de wijze waarop Ik Mij aan Gods kinderen op deze aarde toon, gebeurt slechts via één bron en dat is de Heilige Geest. Ik kan Mijzelf op geen enkele andere manier aan hen bekend maken.

Boodschap: God de Vader: Ik zal elke natie slaan naar de mate van het aantal onschuldigen dat zij vermoord hebben

woensdag 29 mei 2013

Mijn geliefde dochter, Ik Ben het Begin en het Einde. Ik Ben de Schepper van al wat is en zal zijn. Ik Ben Meester over leven en dood. Niemand heeft de bevoegdheid om in het leven of de dood in te grijpen omdat alleen Ik, jullie Almachtige Vader, in beide mag tussenkomen.

Boodschap: Mijn stem zal, terwijl deze luid weerklinkt, miljoenen naar Mij toe trekken in de volgende fase en daarna miljarden in de eindfase

dinsdag 28 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben op dit moment elk deel van de wereld aan het voorbereiden op Mijn Tweede Komst. Ik zal elke natie – niet één uitgesloten – opnemen in Mijn armen van barmhartigheid zodat Ik hen naar Mijn Koninkrijk kan brengen.

Boodschap: Ik, de Moeder van God, zal de macht van de Boze, in het hart van diegenen die Mij aanroepen, vernietigen

zondag 26 mei 2013

Mijn kind, je mag nooit luisteren naar diegenen die jou in deze missie proberen tegen te houden. Het is belangrijk dat je met Mijn geliefde Zoon verenigd blijft en weet dat die stemmen, die godslasteringen tegen Mijn Zoon uitspreken, zich zullen blijven vermenigvuldigen. 

Boodschap: God de Vader: Ik beloofde de wereld het Boek der Waarheid en Ik kom nooit op Mijn heilig Woord terug

zondag 26 mei 2013

Mijn liefste dochter, op dit moment zijn Mijn geliefde kinderen in de war. Ik wil hun vertellen – en vooral diegenen die twijfelen aan deze boodschappen, die jou gegeven worden omdat Ik van hen houd – dat zij niet bang moeten zijn.

Boodschap: Deze boodschappen zullen de laatste zijn die aan jullie gegeven worden voor de Grote Dag waarop Ik kom om te oordelen

zaterdag 25 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de pijn van de profeten, die voor jou kwamen, is nooit gekend geweest. Maar hun last was zwaar. In tegenstelling tot zieners, werkten zij alleen en werd hun elke vorm van aanvaarding ontzegd.

Boodschap: Diegenen die het woedend uitschreeuwen tegen Mijn heilig Woord, en verklaren dat het van Satan komt, zullen voor eeuwig bij het Beest wonen

vrijdag 24 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, overal waar Mijn stem gehoord wordt – in elke plaats en in elke tempel, gewijd aan de aanbidding van God - zal er beroering zijn.

Boodschap: Mijn christelijke soldaten zullen de grootste strijdmacht tegen de Antichrist vormen

donderdag 23 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, overal ter wereld zullen Mijn geliefde volgelingen weldra Mijn aanwezigheid voelen, want Ik zal Mijzelf in hun hart bekend maken op een manier die zij niet eerder ervaren hebben.

Boodschap: Wanneer voor het Beest de tijd aanbreekt om de Antichrist bekend te maken, zullen er grote tekenen te zien zijn

dinsdag 21 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer voor het Beest de tijd aanbreekt om de Antichrist bekend te maken, zullen er grote tekenen te zien zijn. Donderslagen, zoals deze nog nooit eerder gehoord werden, zullen in veel delen van de wereld merkbaar zijn, maar vooral in dat deel waar de Antichrist geboren werd.

Boodschap: Eerst zullen al diegenen, die tot de Christelijke Kerken behoren, tot Mij komen. Daarna zullen, na verloop van tijd, de Joden zich omkeren en Mij eindelijk aanvaarden.

maandag 20 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, naarmate deze missie zich uitbreidt, zal Mijn Woord in veel talen gesproken worden. Mijn boodschappen, die heden aan jou gegeven worden, wakkeren Mijn heilig Woord in het Nieuw Testament aan. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie