Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De plaag zal wijder verbreid zijn dan aids

Ontvangen op dinsdag 7 mei 2013

22.35 u

Mijn zeer geliefde dochter, hoe werd jij de afgelopen twee dagen afgeleid en liet jij toe dat je uit Mijn gezichtsveld gehaald werd. Weet jij niet wat dit afleidingsmanoeuvre teweegbracht? Door slechts één dag de Eucharistische Aanbidding over te slaan, werd jij getroffen en in Mijn naam uitgescholden zonder jezelf te beschermen zoals Ik je opgedragen heb. Mijn instructie bestaat erin dat jij doorgaat met dagelijks voor Mij te komen en met de allerheiligste Rozenkrans te bidden zodat Mijn Moeder jou kan overdekken met de bescherming die je bij dit werk nodig hebt.

Zovelen die Mij nabij zijn, krijgen een vertrouwen dat hen ertoe brengt te geloven dat geen enkele mate van lijden hen bij het uitvoeren van Mijn missie zal tegenhouden, maar dat is alleen mogelijk als jullie Mij aanroepen om jullie te leiden.

Mijn dochter, weldra zal het begin van de plaag te zien zijn, aangezien Mijn Vader een straf op aarde zal neerwerpen op die naties die Hem beledigen en die toestaan dat aan arme, onschuldige mensen verdorvenheid en onrecht opgelegd wordt. Deze plaag zal op het gezicht zichtbaar zijn en de zweren zullen niet genezen tot de grote kastijding voorbij is. De plaag zal wijder verbreid zijn dan aids en zal één van de eerste tekenen van de komende kastijding zijn. Dit zal dan gevolgd worden door een hongersnood over één derde van aarde en zal aangetroffen worden tijdens het bewind van de Antichrist.

Naarmate de heerschappij van de Antichrist zich als een spinnenweb verbreidt, zal dat gepaard gaan met een reeks kastijdingen die door de hand van Mijn Vader over de vier hoeken van de wereld uitgestort worden. Het goddelijk ingrijpen zal helpen te beletten dat zielen wegens de macht van de Antichrist door het Beest weggerukt worden.  Zijn volgelingen zullen een hartverscheurende straf ondergaan, en dat zal door de plaag op hun gezichten te zien zijn. Zij noch diegenen die de verdorven misleiding in Mijn Kerk uitdragen, zullen aan deze strenge straf ontkomen.

Deze waarschuwing wordt gegeven zodat diegenen die aan Mijn hand van gerechtigheid twijfelen, uiteindelijk zullen begrijpen dat, als de mensen God de rug toekeren, zij zullen lijden zoals zij dat in de dagen van Noah deden.

De finale belediging tegen Mijn Vader, door de zonde van oorlog en abortus, zal Zijn grootste straf over de mensheid neerhalen. Het zo wreed en zonder wroeging afgenomen leven van het ongeboren kind, zal bestraft worden door de dood van het lichaam en de dood van de ziel.

Jullie Jezus

Boodschap: God is niet pocherig. God is niet trots. God is teder, liefdevol maar toch standvastig in Zijn onderricht aan de mensheid.

vrijdag 31 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de wijze waarop Ik Mij aan Gods kinderen op deze aarde toon, gebeurt slechts via één bron en dat is de Heilige Geest. Ik kan Mijzelf op geen enkele andere manier aan hen bekend maken.

Boodschap: God de Vader: Ik zal elke natie slaan naar de mate van het aantal onschuldigen dat zij vermoord hebben

woensdag 29 mei 2013

Mijn geliefde dochter, Ik Ben het Begin en het Einde. Ik Ben de Schepper van al wat is en zal zijn. Ik Ben Meester over leven en dood. Niemand heeft de bevoegdheid om in het leven of de dood in te grijpen omdat alleen Ik, jullie Almachtige Vader, in beide mag tussenkomen.

Boodschap: Mijn stem zal, terwijl deze luid weerklinkt, miljoenen naar Mij toe trekken in de volgende fase en daarna miljarden in de eindfase

dinsdag 28 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben op dit moment elk deel van de wereld aan het voorbereiden op Mijn Tweede Komst. Ik zal elke natie – niet één uitgesloten – opnemen in Mijn armen van barmhartigheid zodat Ik hen naar Mijn Koninkrijk kan brengen.

Boodschap: Ik, de Moeder van God, zal de macht van de Boze, in het hart van diegenen die Mij aanroepen, vernietigen

zondag 26 mei 2013

Mijn kind, je mag nooit luisteren naar diegenen die jou in deze missie proberen tegen te houden. Het is belangrijk dat je met Mijn geliefde Zoon verenigd blijft en weet dat die stemmen, die godslasteringen tegen Mijn Zoon uitspreken, zich zullen blijven vermenigvuldigen. 

Boodschap: God de Vader: Ik beloofde de wereld het Boek der Waarheid en Ik kom nooit op Mijn heilig Woord terug

zondag 26 mei 2013

Mijn liefste dochter, op dit moment zijn Mijn geliefde kinderen in de war. Ik wil hun vertellen – en vooral diegenen die twijfelen aan deze boodschappen, die jou gegeven worden omdat Ik van hen houd – dat zij niet bang moeten zijn.

Boodschap: Deze boodschappen zullen de laatste zijn die aan jullie gegeven worden voor de Grote Dag waarop Ik kom om te oordelen

zaterdag 25 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de pijn van de profeten, die voor jou kwamen, is nooit gekend geweest. Maar hun last was zwaar. In tegenstelling tot zieners, werkten zij alleen en werd hun elke vorm van aanvaarding ontzegd.

Boodschap: Diegenen die het woedend uitschreeuwen tegen Mijn heilig Woord, en verklaren dat het van Satan komt, zullen voor eeuwig bij het Beest wonen

vrijdag 24 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, overal waar Mijn stem gehoord wordt – in elke plaats en in elke tempel, gewijd aan de aanbidding van God - zal er beroering zijn.

Boodschap: Mijn christelijke soldaten zullen de grootste strijdmacht tegen de Antichrist vormen

donderdag 23 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, overal ter wereld zullen Mijn geliefde volgelingen weldra Mijn aanwezigheid voelen, want Ik zal Mijzelf in hun hart bekend maken op een manier die zij niet eerder ervaren hebben.

Boodschap: Wanneer voor het Beest de tijd aanbreekt om de Antichrist bekend te maken, zullen er grote tekenen te zien zijn

dinsdag 21 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer voor het Beest de tijd aanbreekt om de Antichrist bekend te maken, zullen er grote tekenen te zien zijn. Donderslagen, zoals deze nog nooit eerder gehoord werden, zullen in veel delen van de wereld merkbaar zijn, maar vooral in dat deel waar de Antichrist geboren werd.

Boodschap: Eerst zullen al diegenen, die tot de Christelijke Kerken behoren, tot Mij komen. Daarna zullen, na verloop van tijd, de Joden zich omkeren en Mij eindelijk aanvaarden.

maandag 20 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, naarmate deze missie zich uitbreidt, zal Mijn Woord in veel talen gesproken worden. Mijn boodschappen, die heden aan jou gegeven worden, wakkeren Mijn heilig Woord in het Nieuw Testament aan. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie