Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Probeer niet te redeneren met het verstand wanneer jullie Mijn bestaan trachten te rechtvaardigen, want Ik Ben niet van deze wereld

Ontvangen op zondag 5 mei 2013

16.15 u

Mijn zeer geliefde dochter, de pijn van de afscheiding van Mij, Jezus Christus, de Mensenzoon, is velen onbekend, maar wanneer de dag aanbreekt dat naar het einde toe Mijn Licht zal uitsterven, zal het duidelijk worden hoe erbarmelijk de doodstrijd is.

Diegenen die Mij kennen en die van Mij houden, weten welke pijn het meebrengt wanneer de zonde een barrière vormt tussen de zondaar en God.

Diegenen die Mij niet kennen, en diegenen die Mij afwijzen, zullen deze afscheiding ervaren tijdens de laatste drie dagen van duisternis, wanneer de aanwezigheid van God nergens te vinden zal zijn.

Pas wanneer het Licht van God verdwijnt, zal de mens eindelijk begrijpen dat er zonder God geen leven is. Al wat er dan overblijft, is een leegte, een woestijn en duisternis.

Ik Ben het Licht waarnaar de mens, buiten zijn medeweten, elke seconde van elke dag op zoek gaat.

Als de mens ernaar streeft om vrede en geluk te vinden, zal hij het overal proberen te vinden waar hij denkt dat hij deze kan vinden. Hij zal het streven naar werelds materieel gewin en de begeerte van het vlees gebruiken om behoeften te bevredigen waaraan nooit voldaan kan worden, en hij zal valse religies volgen die grote persoonlijke voldoening beloven. Geen van deze dingen zal hem naar het Licht van God voeren.

Tenzij zij hun hart voor de ware liefde van God openstellen, zullen ook diegenen die door middel van intellectuele middelen en kennis antwoorden zoeken, nooit de vrede en de antwoorden die zij zoeken, vinden.

Ik kom naar elk van diegenen die naar Mij op zoek zijn. Ik schep behagen in zielen, van wie de vurige eenvoud enkel Mijn liefde zoekt. Ik overstelp dergelijke mensen met de gave van de Heilige Geest. Om dichter bij Mij te komen, moeten jullie Mij volkomen vertrouwen. Het is pas wanneer jullie je wil aan de Mijne overlaten, dat Mijn aanwezigheid gevoeld kan worden. Tot die mensen die Mij proberen te vinden maar voor wie dat moeilijk valt, zeg Ik dit:

Probeer niet te redeneren met het verstand wanneer jullie Mijn bestaan trachten te rechtvaardigen, want Ik Ben niet van deze wereld. Wees niet blind voor het bestaan van het eeuwig leven. Als jullie Mij alleen maar zouden kunnen vertrouwen en Mij in jullie hart en ziel lieten komen, staat dat jullie te wachten. Ik zal Mij aan jullie bekend maken. Al wat jullie moeten doen, is Mij roepen. Jullie moeten Mij vlug roepen want zodra Mijn aanwezigheid op aarde afneemt, zal het voor jullie onmogelijk zijn om Mij op te sporen en jullie zullen dan in hulpeloze benauwdheid ronddwalen, proberend Mij te vinden.

Diegenen die denken dat zij sterk staan in hun geloof en die geloven dat zij dicht bij Mij staan, moeten zich ervan bewust zijn hoe snel zij zullen vallen wanneer Ik in de Tabernakels van de toekomst nergens meer te vinden ben. Zodra die verschrikkelijke dag van verlatenheid aanbreekt, zullen er wanhoopskreten zijn, en de macht van het Beest zal zodanig zijn dat veel zielen te zwak zullen zijn om Mijn heilig Woord te handhaven.

Jullie moeten vragen om Mijn hulp en dan zal deze jullie gegeven worden. Roep Mij met een nederige geest en Ik zal jullie antwoorden! Smeek Mij om jullie te beschermen en Ik zal jullie bedekken met Mijn Kostbaar Bloed zodat niets jullie zal tegenhouden op de weg van de waarheid, die naar de eeuwige zaligheid voert!

Dien Mij volgens jullie eigen interpretatie over hoe Ik gediend zou moeten worden, en jullie zullen voorzichtig moeten zijn! Doe zoals Ik jullie gezegd heb! Leid jullie leven overeenkomstig Mijn Woord en Ik zal jullie dragen! Onteer Mij door Mijn heilig Woord te gebruiken op een manier die anderen leed bezorgt, en jullie zullen de grootste pijn, van het van Mij afgescheiden zijn, ondergaan.

Jullie Jezus

Boodschap: God is niet pocherig. God is niet trots. God is teder, liefdevol maar toch standvastig in Zijn onderricht aan de mensheid.

vrijdag 31 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de wijze waarop Ik Mij aan Gods kinderen op deze aarde toon, gebeurt slechts via één bron en dat is de Heilige Geest. Ik kan Mijzelf op geen enkele andere manier aan hen bekend maken.

Boodschap: God de Vader: Ik zal elke natie slaan naar de mate van het aantal onschuldigen dat zij vermoord hebben

woensdag 29 mei 2013

Mijn geliefde dochter, Ik Ben het Begin en het Einde. Ik Ben de Schepper van al wat is en zal zijn. Ik Ben Meester over leven en dood. Niemand heeft de bevoegdheid om in het leven of de dood in te grijpen omdat alleen Ik, jullie Almachtige Vader, in beide mag tussenkomen.

Boodschap: Mijn stem zal, terwijl deze luid weerklinkt, miljoenen naar Mij toe trekken in de volgende fase en daarna miljarden in de eindfase

dinsdag 28 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben op dit moment elk deel van de wereld aan het voorbereiden op Mijn Tweede Komst. Ik zal elke natie – niet één uitgesloten – opnemen in Mijn armen van barmhartigheid zodat Ik hen naar Mijn Koninkrijk kan brengen.

Boodschap: Ik, de Moeder van God, zal de macht van de Boze, in het hart van diegenen die Mij aanroepen, vernietigen

zondag 26 mei 2013

Mijn kind, je mag nooit luisteren naar diegenen die jou in deze missie proberen tegen te houden. Het is belangrijk dat je met Mijn geliefde Zoon verenigd blijft en weet dat die stemmen, die godslasteringen tegen Mijn Zoon uitspreken, zich zullen blijven vermenigvuldigen. 

Boodschap: God de Vader: Ik beloofde de wereld het Boek der Waarheid en Ik kom nooit op Mijn heilig Woord terug

zondag 26 mei 2013

Mijn liefste dochter, op dit moment zijn Mijn geliefde kinderen in de war. Ik wil hun vertellen – en vooral diegenen die twijfelen aan deze boodschappen, die jou gegeven worden omdat Ik van hen houd – dat zij niet bang moeten zijn.

Boodschap: Deze boodschappen zullen de laatste zijn die aan jullie gegeven worden voor de Grote Dag waarop Ik kom om te oordelen

zaterdag 25 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de pijn van de profeten, die voor jou kwamen, is nooit gekend geweest. Maar hun last was zwaar. In tegenstelling tot zieners, werkten zij alleen en werd hun elke vorm van aanvaarding ontzegd.

Boodschap: Diegenen die het woedend uitschreeuwen tegen Mijn heilig Woord, en verklaren dat het van Satan komt, zullen voor eeuwig bij het Beest wonen

vrijdag 24 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, overal waar Mijn stem gehoord wordt – in elke plaats en in elke tempel, gewijd aan de aanbidding van God - zal er beroering zijn.

Boodschap: Mijn christelijke soldaten zullen de grootste strijdmacht tegen de Antichrist vormen

donderdag 23 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, overal ter wereld zullen Mijn geliefde volgelingen weldra Mijn aanwezigheid voelen, want Ik zal Mijzelf in hun hart bekend maken op een manier die zij niet eerder ervaren hebben.

Boodschap: Wanneer voor het Beest de tijd aanbreekt om de Antichrist bekend te maken, zullen er grote tekenen te zien zijn

dinsdag 21 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer voor het Beest de tijd aanbreekt om de Antichrist bekend te maken, zullen er grote tekenen te zien zijn. Donderslagen, zoals deze nog nooit eerder gehoord werden, zullen in veel delen van de wereld merkbaar zijn, maar vooral in dat deel waar de Antichrist geboren werd.

Boodschap: Eerst zullen al diegenen, die tot de Christelijke Kerken behoren, tot Mij komen. Daarna zullen, na verloop van tijd, de Joden zich omkeren en Mij eindelijk aanvaarden.

maandag 20 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, naarmate deze missie zich uitbreidt, zal Mijn Woord in veel talen gesproken worden. Mijn boodschappen, die heden aan jou gegeven worden, wakkeren Mijn heilig Woord in het Nieuw Testament aan. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie