Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Wanneer de Heilige Geest aanwezig is, zal Deze zich als een vuur verspreiden en het Woord van God in veel talen navertellen

Ontvangen op zaterdag 18 mei 2013

13.16 u

Mijn zeer geliefde dochter, de gave van de Heilige Geest wordt heel erg verkeerd begrepen. Het is een kostbare gave en wordt door de grootmoedigheid van God over de mensheid uitgestort. Zij wordt met veel liefde aan allen gegeven maar niet iedereen neemt deze aan. Niet iedereen is in staat deze gave te ontvangen. Diegenen die menen dat zij deze gave verdienen omdat zij volgens hen Mij kennen, en die in elk aspect van de theologie onderricht zijn, zijn niet noodzakelijk bereid om dit allerheiligste geschenk te ontvangen.

Tijdens de tien dagen in het Cenakel moest Mijn geliefde Moeder geduldig het belang van de nederigheid aan Mijn apostelen uitleggen. Zonder nederigheid kunnen jullie niet met dit geschenk van de Hemel vervuld worden. Een aantal van Mijn apostelen dacht, dat zij als uitverkoren leerlingen beter waren dan gewone mensen omdat zij dichter bij Mij stonden, en dat anderen automatisch aan hun voeten zouden moeten neervallen. Maar dat is natuurlijk niet wat Ik hen leerde. Mijn Moeder bracht urenlang door met hen uit te leggen hoe hoogmoed kan verhinderen dat de Heilige Geest hun ziel binnentreedt.

Wanneer de Heilige Geest een ziel betreedt, brengt Deze veel gaven met zich mee. Het kan de gave van kennis zijn, de gave om in tongen te spreken, de gave van wijsheid, de gave van liefde, de gave van genezing of de gave van profetie. In het geval van Mijn apostelen beseften zij al vlug dat, zodra zij deze gave ontvingen, zij zich daarna nooit meer konden veroorloven dat de zonde van hoogmoed hun missie bezoedelde. Want van zodra de hoogmoed tussenbeide komt in een persoon die de gave van de Heilige Geest ontvangen heeft, verdwijnt de Geest van God en zal in de plaats daarvan de geest van duisternis er wonen.

Een duistere ziel kan het Licht van de Heilige Geest niet over anderen uitstorten. Deze kan enkel duisternis verspreiden. Duisternis van de geest misleidt anderen. Het is vooral misleidend wanneer dit afkomstig is van iemand die als een heilige leerling of een expert in Mijn Leer gezien wordt. Al wat daaruit voortvloeit, is haat, onbehagen en een gevoel van hopeloosheid.

Om de gave van de Heilige Geest te ontvangen, moet jullie ziel gelouterd worden en vrij zijn van de zonde van hoogmoed, anders zal deze jullie nooit verleend worden. Wanneer de Heilige Geest aanwezig is, zal Deze zich als een vuur verspreiden en het Woord van God in veel talen navertellen. Hij zal de genezing van de ziel, het lichaam en de geest bewerkstelligen en zal de wijsheid met zich meebrengen, die enkel van God kan komen. Hij zal wereldwijd bekering verspreiden.

Dit zullen dan de vruchten zijn waardoor jullie zullen weten waar de Heilige Geest aanwezig is. De overvloed aan alle mogelijke gaven, waaronder wonderen van de Hemel, werd nu voor het welzijn van allen in het Boek der Waarheid openbaar gemaakt - het Boek dat voor deze tijd aan de gehele mensheid beloofd werd. Neem het aan met een goedgunstig hart en dank God voor één van de laatste geschenken van de Hemel voor de grote dag!

Jullie Jezus

Boodschap: God is niet pocherig. God is niet trots. God is teder, liefdevol maar toch standvastig in Zijn onderricht aan de mensheid.

vrijdag 31 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de wijze waarop Ik Mij aan Gods kinderen op deze aarde toon, gebeurt slechts via één bron en dat is de Heilige Geest. Ik kan Mijzelf op geen enkele andere manier aan hen bekend maken.

Boodschap: God de Vader: Ik zal elke natie slaan naar de mate van het aantal onschuldigen dat zij vermoord hebben

woensdag 29 mei 2013

Mijn geliefde dochter, Ik Ben het Begin en het Einde. Ik Ben de Schepper van al wat is en zal zijn. Ik Ben Meester over leven en dood. Niemand heeft de bevoegdheid om in het leven of de dood in te grijpen omdat alleen Ik, jullie Almachtige Vader, in beide mag tussenkomen.

Boodschap: Mijn stem zal, terwijl deze luid weerklinkt, miljoenen naar Mij toe trekken in de volgende fase en daarna miljarden in de eindfase

dinsdag 28 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben op dit moment elk deel van de wereld aan het voorbereiden op Mijn Tweede Komst. Ik zal elke natie – niet één uitgesloten – opnemen in Mijn armen van barmhartigheid zodat Ik hen naar Mijn Koninkrijk kan brengen.

Boodschap: Ik, de Moeder van God, zal de macht van de Boze, in het hart van diegenen die Mij aanroepen, vernietigen

zondag 26 mei 2013

Mijn kind, je mag nooit luisteren naar diegenen die jou in deze missie proberen tegen te houden. Het is belangrijk dat je met Mijn geliefde Zoon verenigd blijft en weet dat die stemmen, die godslasteringen tegen Mijn Zoon uitspreken, zich zullen blijven vermenigvuldigen. 

Boodschap: God de Vader: Ik beloofde de wereld het Boek der Waarheid en Ik kom nooit op Mijn heilig Woord terug

zondag 26 mei 2013

Mijn liefste dochter, op dit moment zijn Mijn geliefde kinderen in de war. Ik wil hun vertellen – en vooral diegenen die twijfelen aan deze boodschappen, die jou gegeven worden omdat Ik van hen houd – dat zij niet bang moeten zijn.

Boodschap: Deze boodschappen zullen de laatste zijn die aan jullie gegeven worden voor de Grote Dag waarop Ik kom om te oordelen

zaterdag 25 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de pijn van de profeten, die voor jou kwamen, is nooit gekend geweest. Maar hun last was zwaar. In tegenstelling tot zieners, werkten zij alleen en werd hun elke vorm van aanvaarding ontzegd.

Boodschap: Diegenen die het woedend uitschreeuwen tegen Mijn heilig Woord, en verklaren dat het van Satan komt, zullen voor eeuwig bij het Beest wonen

vrijdag 24 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, overal waar Mijn stem gehoord wordt – in elke plaats en in elke tempel, gewijd aan de aanbidding van God - zal er beroering zijn.

Boodschap: Mijn christelijke soldaten zullen de grootste strijdmacht tegen de Antichrist vormen

donderdag 23 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, overal ter wereld zullen Mijn geliefde volgelingen weldra Mijn aanwezigheid voelen, want Ik zal Mijzelf in hun hart bekend maken op een manier die zij niet eerder ervaren hebben.

Boodschap: Wanneer voor het Beest de tijd aanbreekt om de Antichrist bekend te maken, zullen er grote tekenen te zien zijn

dinsdag 21 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer voor het Beest de tijd aanbreekt om de Antichrist bekend te maken, zullen er grote tekenen te zien zijn. Donderslagen, zoals deze nog nooit eerder gehoord werden, zullen in veel delen van de wereld merkbaar zijn, maar vooral in dat deel waar de Antichrist geboren werd.

Boodschap: Eerst zullen al diegenen, die tot de Christelijke Kerken behoren, tot Mij komen. Daarna zullen, na verloop van tijd, de Joden zich omkeren en Mij eindelijk aanvaarden.

maandag 20 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, naarmate deze missie zich uitbreidt, zal Mijn Woord in veel talen gesproken worden. Mijn boodschappen, die heden aan jou gegeven worden, wakkeren Mijn heilig Woord in het Nieuw Testament aan. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie