Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

God de Vader: Mijn groot ingrijpen om de mensheid te redden, heeft een aanvang genomen en de snelheid van Mijn acties zal voor iedereen duidelijk zijn.

Ontvangen op woensdag 15 mei 2013

16.40 u

Mijn liefste dochter, de Geest van God wordt over de aarde uitgestort op een wijze waarop dit nooit eerder gedaan werd.

Om Mijn kinderen voor te bereiden op het Nieuw Paradijs, dat op hen ligt te wachten, omhul Ik hen met de Geest van de waarheid. Sommigen zullen deze met open armen aannemen en dankbaar zijn om dergelijke zegeningen. Anderen zullen weigeren omdat zij hun hart niet willen openen.

Mijn groot ingrijpen om de mensheid te redden, heeft een aanvang genomen en de snelheid van Mijn acties zal voor iedereen duidelijk zijn. De door Mij, jullie Almachtige Vader, toegestane wonderen zullen wijdverbreid zijn en er zal over gesproken worden. Deze zullen meer bekering teweegbrengen. Net zoals de Geest van Mijn liefde zich uitspreidt, zullen dan de acties van de Boze en zijn trawanten toenemen.

Mijn hand zal de verdorven acties van diegenen die Mijn kinderen oorlog, ziekte, moord en abortus trachten op te leggen, tegenhouden. Mijn hand zal ook neervallen op diegenen die de trouwe volgelingen van Mijn geliefde Zoon kwellen en diegenen die Zijn Tegenwoordigheid in de Heilige Eucharistie proberen af te schaffen.

Hoor nu Mijn oproep! Al Mijn kinderen zullen naar Mijn barmhartigheid toe getrokken worden. Diegenen die Mijn Zoon afwijzen, wijzen Mij af. Diegenen die Mijn Zoon beledigen, kunnen niet tot Mij komen. Diegenen die Zijn Leer hekelen en de waarheid verdraaien, verwerpen Mijn bestaan. Jullie kunnen niet én jullie eigen wetten creĆ«ren, én Mij gehoorzamen. Noch kunnen jullie de zonde vergoelijken en dan verwachten Mijn aangezicht te zien.

Als de zonde niet afneemt, zal Ik die naties straffen die voor de zonden - die Mij beledigen -verantwoordelijk zijn. Zoals Mijn Heilige Geest onverminderd doorgaat, zo zal ook Mijn ingrijpen doorgaan om het verspreiden van de zonde te verhinderen.

Al deze veranderingen zullen tegelijkertijd te zien zijn. Kort daarop, wanneer door Mijn Zoon alles in het werk gesteld werd om door Zijn Kerk en Zijn leerlingen de waarheid te verspreiden, zal de dag aanbreken waarop de grootse barmhartigheid van Mijn Zoon op de mensheid zal neervallen. Niet lang daarna, zal dan de Dag des Oordeels komen.

Bereid jullie nu voor, Mijn kinderen, want die dag kan op elk moment komen! Enkel diegenen die aan Mijn geboden gehoorzamen en berouw tonen over hun zonden, kunnen en zullen gered worden.

Jullie geliefde Vader

God de Allerhoogste 

Boodschap: God is niet pocherig. God is niet trots. God is teder, liefdevol maar toch standvastig in Zijn onderricht aan de mensheid.

vrijdag 31 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de wijze waarop Ik Mij aan Gods kinderen op deze aarde toon, gebeurt slechts via één bron en dat is de Heilige Geest. Ik kan Mijzelf op geen enkele andere manier aan hen bekend maken.

Boodschap: God de Vader: Ik zal elke natie slaan naar de mate van het aantal onschuldigen dat zij vermoord hebben

woensdag 29 mei 2013

Mijn geliefde dochter, Ik Ben het Begin en het Einde. Ik Ben de Schepper van al wat is en zal zijn. Ik Ben Meester over leven en dood. Niemand heeft de bevoegdheid om in het leven of de dood in te grijpen omdat alleen Ik, jullie Almachtige Vader, in beide mag tussenkomen.

Boodschap: Mijn stem zal, terwijl deze luid weerklinkt, miljoenen naar Mij toe trekken in de volgende fase en daarna miljarden in de eindfase

dinsdag 28 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben op dit moment elk deel van de wereld aan het voorbereiden op Mijn Tweede Komst. Ik zal elke natie – niet één uitgesloten – opnemen in Mijn armen van barmhartigheid zodat Ik hen naar Mijn Koninkrijk kan brengen.

Boodschap: Ik, de Moeder van God, zal de macht van de Boze, in het hart van diegenen die Mij aanroepen, vernietigen

zondag 26 mei 2013

Mijn kind, je mag nooit luisteren naar diegenen die jou in deze missie proberen tegen te houden. Het is belangrijk dat je met Mijn geliefde Zoon verenigd blijft en weet dat die stemmen, die godslasteringen tegen Mijn Zoon uitspreken, zich zullen blijven vermenigvuldigen. 

Boodschap: God de Vader: Ik beloofde de wereld het Boek der Waarheid en Ik kom nooit op Mijn heilig Woord terug

zondag 26 mei 2013

Mijn liefste dochter, op dit moment zijn Mijn geliefde kinderen in de war. Ik wil hun vertellen – en vooral diegenen die twijfelen aan deze boodschappen, die jou gegeven worden omdat Ik van hen houd – dat zij niet bang moeten zijn.

Boodschap: Deze boodschappen zullen de laatste zijn die aan jullie gegeven worden voor de Grote Dag waarop Ik kom om te oordelen

zaterdag 25 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de pijn van de profeten, die voor jou kwamen, is nooit gekend geweest. Maar hun last was zwaar. In tegenstelling tot zieners, werkten zij alleen en werd hun elke vorm van aanvaarding ontzegd.

Boodschap: Diegenen die het woedend uitschreeuwen tegen Mijn heilig Woord, en verklaren dat het van Satan komt, zullen voor eeuwig bij het Beest wonen

vrijdag 24 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, overal waar Mijn stem gehoord wordt – in elke plaats en in elke tempel, gewijd aan de aanbidding van God - zal er beroering zijn.

Boodschap: Mijn christelijke soldaten zullen de grootste strijdmacht tegen de Antichrist vormen

donderdag 23 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, overal ter wereld zullen Mijn geliefde volgelingen weldra Mijn aanwezigheid voelen, want Ik zal Mijzelf in hun hart bekend maken op een manier die zij niet eerder ervaren hebben.

Boodschap: Wanneer voor het Beest de tijd aanbreekt om de Antichrist bekend te maken, zullen er grote tekenen te zien zijn

dinsdag 21 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer voor het Beest de tijd aanbreekt om de Antichrist bekend te maken, zullen er grote tekenen te zien zijn. Donderslagen, zoals deze nog nooit eerder gehoord werden, zullen in veel delen van de wereld merkbaar zijn, maar vooral in dat deel waar de Antichrist geboren werd.

Boodschap: Eerst zullen al diegenen, die tot de Christelijke Kerken behoren, tot Mij komen. Daarna zullen, na verloop van tijd, de Joden zich omkeren en Mij eindelijk aanvaarden.

maandag 20 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, naarmate deze missie zich uitbreidt, zal Mijn Woord in veel talen gesproken worden. Mijn boodschappen, die heden aan jou gegeven worden, wakkeren Mijn heilig Woord in het Nieuw Testament aan. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie