Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Mijn Woord is het einde. Het is definitief. Er kan geen ander woord zijn.

Ontvangen op maandag 13 mei 2013

16.38 u

Mijn zeer geliefde dochter, op dit moment zal Mijn restleger zeer snel aangroeien en zich over achtenvijftig naties verspreiden. Onder jullie zullen er leiders zijn en jullie moeten je verenigen, waar jullie ook zijn, door het vormen van ‘Jezus aan de mensheid’-gebedsgroepen.

Breng eerst al diegenen die Mij volgen in jullie kudde, en ga dan op weg om al diegenen aan te trekken die allerhande leerstellingen volgen. Ik zou de ene ziel nooit boven een andere kunnen voortrekken. Ik verlang dat jullie dit vertellen aan al diegenen die niet in Mij geloven, en dat Ik hen beloof dat hen tijdens de Waarschuwing de waarheid getoond zal worden. Zij zullen Mij moeilijk kunnen loochenen, want Ik zal hun ziel overspoelen op een wijze die hen zal verrassen en schokken. Mijn Heilige Geest zal neerdalen over elke natie waar Mijn gebedsgroepen opgericht zijn.

Ik zal het aantal wonderen, waarvan men reeds getuige was en waarbij Ik het verstand, de geest en het lichaam van de armzaligen en zieken onder jullie genezen heb, vermenigvuldigen. Jullie zullen Mij herkennen aan Mijn aanwezigheid waarvan Ik diegenen onder jullie, die om Mijn gunsten vragen, zal doordringen. Jullie zijn werkelijk gezegend – jullie, de kinderen van deze generatie, die met zo’n grote menigte uitverkoren werden om het eeuwig leven te genieten in Mijn Koninkrijk, dat geen einde kent. De dood zal door jullie overwonnen worden. Het kwaad zal verteerd worden door de kracht van jullie volharding en de zonde zal jullie niet langer verderven.

Mijn kinderen, er is nog veel werk aan de winkel. Laat Mij jullie leiden door Mijn kruistochtgebeden, want deze zullen jullie ogen openen voor de waarheid. Zodra jullie de waarheid kunnen zien, zullen jullie in jullie hart weten wat te doen. Eén raad – wanneer jullie afgescheept worden voor het spreken van de waarheid, moeten jullie zwijgen! Bid voor deze zielen opdat ook hen de genade geschonken zal worden om het Boek der Waarheid te aanvaarden.

Mijn Woord is het einde. Het is definitief. Er kan geen ander woord zijn. Ieder die verkondigt in Mijn naam te spreken, sinds deze missie in november 2010 begon, heeft niet het recht daartoe want zij komen niet van Mij. De profeten die daarvoor kwamen en die eveneens in Mijn naam spreken, zijn gezegend en Ik zal hen blijven beschermen. Mijn stem spreekt tot de wereld door die boodschappen. Ook Mijn geliefde Moeder, de Onbevlekte Maagd Maria, spreekt tot haar zieners en Haar missie is eveneens door Mij gezegend.

Weet dat Satans leger een aantal valse profeten omvat, die met een zoete stem spreken. Zij zullen sussend, liefdevol en gecamoufleerd door loze beloften, precies het tegenovergestelde zeggen van wat Ik jullie vertel. Weet dat enkel Mijn stem jullie de waarheid zal vertellen. Enkel Mijn stem zal jullie verhalen over komende gebeurtenissen, die daadwerkelijk plaatsvinden. Niemand kan, nog zal, de bevoegdheid gegeven worden om namens Mij, Jezus Christus, of Mijn geliefde Vader te spreken.

Troost jullie met deze openbaring en weet dat enkel de Heilige Drie-eenheid op deze manier communiceert - met een vuur dat alle zielen, die van hoogmoed verstoken en vol nederige liefde voor Mij zijn, zal overspoelen.

Jullie Jezus

Boodschap: God is niet pocherig. God is niet trots. God is teder, liefdevol maar toch standvastig in Zijn onderricht aan de mensheid.

vrijdag 31 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de wijze waarop Ik Mij aan Gods kinderen op deze aarde toon, gebeurt slechts via één bron en dat is de Heilige Geest. Ik kan Mijzelf op geen enkele andere manier aan hen bekend maken.

Boodschap: God de Vader: Ik zal elke natie slaan naar de mate van het aantal onschuldigen dat zij vermoord hebben

woensdag 29 mei 2013

Mijn geliefde dochter, Ik Ben het Begin en het Einde. Ik Ben de Schepper van al wat is en zal zijn. Ik Ben Meester over leven en dood. Niemand heeft de bevoegdheid om in het leven of de dood in te grijpen omdat alleen Ik, jullie Almachtige Vader, in beide mag tussenkomen.

Boodschap: Mijn stem zal, terwijl deze luid weerklinkt, miljoenen naar Mij toe trekken in de volgende fase en daarna miljarden in de eindfase

dinsdag 28 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben op dit moment elk deel van de wereld aan het voorbereiden op Mijn Tweede Komst. Ik zal elke natie – niet één uitgesloten – opnemen in Mijn armen van barmhartigheid zodat Ik hen naar Mijn Koninkrijk kan brengen.

Boodschap: Ik, de Moeder van God, zal de macht van de Boze, in het hart van diegenen die Mij aanroepen, vernietigen

zondag 26 mei 2013

Mijn kind, je mag nooit luisteren naar diegenen die jou in deze missie proberen tegen te houden. Het is belangrijk dat je met Mijn geliefde Zoon verenigd blijft en weet dat die stemmen, die godslasteringen tegen Mijn Zoon uitspreken, zich zullen blijven vermenigvuldigen. 

Boodschap: God de Vader: Ik beloofde de wereld het Boek der Waarheid en Ik kom nooit op Mijn heilig Woord terug

zondag 26 mei 2013

Mijn liefste dochter, op dit moment zijn Mijn geliefde kinderen in de war. Ik wil hun vertellen – en vooral diegenen die twijfelen aan deze boodschappen, die jou gegeven worden omdat Ik van hen houd – dat zij niet bang moeten zijn.

Boodschap: Deze boodschappen zullen de laatste zijn die aan jullie gegeven worden voor de Grote Dag waarop Ik kom om te oordelen

zaterdag 25 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de pijn van de profeten, die voor jou kwamen, is nooit gekend geweest. Maar hun last was zwaar. In tegenstelling tot zieners, werkten zij alleen en werd hun elke vorm van aanvaarding ontzegd.

Boodschap: Diegenen die het woedend uitschreeuwen tegen Mijn heilig Woord, en verklaren dat het van Satan komt, zullen voor eeuwig bij het Beest wonen

vrijdag 24 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, overal waar Mijn stem gehoord wordt – in elke plaats en in elke tempel, gewijd aan de aanbidding van God - zal er beroering zijn.

Boodschap: Mijn christelijke soldaten zullen de grootste strijdmacht tegen de Antichrist vormen

donderdag 23 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, overal ter wereld zullen Mijn geliefde volgelingen weldra Mijn aanwezigheid voelen, want Ik zal Mijzelf in hun hart bekend maken op een manier die zij niet eerder ervaren hebben.

Boodschap: Wanneer voor het Beest de tijd aanbreekt om de Antichrist bekend te maken, zullen er grote tekenen te zien zijn

dinsdag 21 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer voor het Beest de tijd aanbreekt om de Antichrist bekend te maken, zullen er grote tekenen te zien zijn. Donderslagen, zoals deze nog nooit eerder gehoord werden, zullen in veel delen van de wereld merkbaar zijn, maar vooral in dat deel waar de Antichrist geboren werd.

Boodschap: Eerst zullen al diegenen, die tot de Christelijke Kerken behoren, tot Mij komen. Daarna zullen, na verloop van tijd, de Joden zich omkeren en Mij eindelijk aanvaarden.

maandag 20 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, naarmate deze missie zich uitbreidt, zal Mijn Woord in veel talen gesproken worden. Mijn boodschappen, die heden aan jou gegeven worden, wakkeren Mijn heilig Woord in het Nieuw Testament aan. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie