Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Liefde is enkel van Mij afkomstig. Haat is dat niet.

Ontvangen op donderdag 16 mei 2013

15.30 u

Mijn zeer geliefde dochter, het zal door de kracht van de liefde zijn dat de mensheid kan en zal gered worden. De liefde waarover Ik spreek, is Gods liefde die in het hart van de mensen stroomt. Gods liefde is aanwezig in het hart van al Zijn kinderen, met inbegrip van diegenen die Hem loochenen. Het zal jullie liefde voor elkaar zijn die jullie, tijdens de beproevingen die in het verschiet liggen, staande zal houden. Betoon jullie naaste liefde en barmhartigheid en wees welwillend voor de armen, de zwakkeren en de hulpelozen, en Ik zal jullie voor eeuwig tot de Mijnen maken.

Aan diegenen onder jullie die anderen hardvochtig behandelen, die diegenen waarover jullie regeren leed berokkenen en die hatelijkheden over anderen influisteren: jullie zullen als lege vaten zijn, met niets om Mij aan te bieden. Jullie moeten altijd Mijn Leer volgen. Liefde is enkel van Mij afkomstig. Haat is dat niet. Diegenen die zeggen dat zij Mij eren en kwaad spreken over anderen, hoewel zij beweren Mijn Woord te handhaven en te waken over Mijn naam, eren Mij niet. Zij beledigen Mij en op de grote dag zal hun schande duidelijk worden. Denk nooit ook maar één moment dat jullie kunnen leven zonder liefde voor anderen in jullie hart, want als jullie geen liefde bezitten dan weigeren jullie het geschenk dat vrijgevig aan al Gods kinderen gegeven wordt. Wanneer jullie oprecht van Mij houden, zullen jullie anderen met liefde en eerbied behandelen. Wanneer jullie wreed zijn voor anderen, kwaad over hen spreken of hen ten onrechte bekritiseren dan verwerpen jullie de liefde die Ik jullie schenk. In de plaats daarvan is er haat. Haat jegens een ander mens komt van Satan. Wanneer jullie toelaten dat haat jullie ziel verhardt, distantiĆ«ren jullie je van Mij en zullen jullie in jullie ziel diep verontrust zijn.

Wanneer jullie een ander in Mijn naam liefhebben, zullen jullie dat doen door jullie woorden, jullie daden en liefdadigheidswerken. Liefde tot God, waarnaar - doorheen Zijn kinderen - overeenkomstig Zijn wensen geleefd wordt, kan de mensheid redden. Liefde overwint het kwaad. De macht van Satan wordt in een oogwenk gebroken wanneer jullie anderen, die jullie slecht behandelen, liefde betonen. Jullie moeten zwoegen om het mogelijk te maken dat de liefde jullie omhult zodat jullie deze grote genade aan anderen kunnen uitdragen.

Liefde brengt in anderen liefde voort. Liefde brengt leven met zich mee. Liefde brengt vergeving met zich mee. Liefde vernietigt het kwaad. Zonder liefde zal het kwaad gedijen.

Jullie Jezus

Boodschap: God is niet pocherig. God is niet trots. God is teder, liefdevol maar toch standvastig in Zijn onderricht aan de mensheid.

vrijdag 31 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de wijze waarop Ik Mij aan Gods kinderen op deze aarde toon, gebeurt slechts via één bron en dat is de Heilige Geest. Ik kan Mijzelf op geen enkele andere manier aan hen bekend maken.

Boodschap: God de Vader: Ik zal elke natie slaan naar de mate van het aantal onschuldigen dat zij vermoord hebben

woensdag 29 mei 2013

Mijn geliefde dochter, Ik Ben het Begin en het Einde. Ik Ben de Schepper van al wat is en zal zijn. Ik Ben Meester over leven en dood. Niemand heeft de bevoegdheid om in het leven of de dood in te grijpen omdat alleen Ik, jullie Almachtige Vader, in beide mag tussenkomen.

Boodschap: Mijn stem zal, terwijl deze luid weerklinkt, miljoenen naar Mij toe trekken in de volgende fase en daarna miljarden in de eindfase

dinsdag 28 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben op dit moment elk deel van de wereld aan het voorbereiden op Mijn Tweede Komst. Ik zal elke natie – niet één uitgesloten – opnemen in Mijn armen van barmhartigheid zodat Ik hen naar Mijn Koninkrijk kan brengen.

Boodschap: Ik, de Moeder van God, zal de macht van de Boze, in het hart van diegenen die Mij aanroepen, vernietigen

zondag 26 mei 2013

Mijn kind, je mag nooit luisteren naar diegenen die jou in deze missie proberen tegen te houden. Het is belangrijk dat je met Mijn geliefde Zoon verenigd blijft en weet dat die stemmen, die godslasteringen tegen Mijn Zoon uitspreken, zich zullen blijven vermenigvuldigen. 

Boodschap: God de Vader: Ik beloofde de wereld het Boek der Waarheid en Ik kom nooit op Mijn heilig Woord terug

zondag 26 mei 2013

Mijn liefste dochter, op dit moment zijn Mijn geliefde kinderen in de war. Ik wil hun vertellen – en vooral diegenen die twijfelen aan deze boodschappen, die jou gegeven worden omdat Ik van hen houd – dat zij niet bang moeten zijn.

Boodschap: Deze boodschappen zullen de laatste zijn die aan jullie gegeven worden voor de Grote Dag waarop Ik kom om te oordelen

zaterdag 25 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de pijn van de profeten, die voor jou kwamen, is nooit gekend geweest. Maar hun last was zwaar. In tegenstelling tot zieners, werkten zij alleen en werd hun elke vorm van aanvaarding ontzegd.

Boodschap: Diegenen die het woedend uitschreeuwen tegen Mijn heilig Woord, en verklaren dat het van Satan komt, zullen voor eeuwig bij het Beest wonen

vrijdag 24 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, overal waar Mijn stem gehoord wordt – in elke plaats en in elke tempel, gewijd aan de aanbidding van God - zal er beroering zijn.

Boodschap: Mijn christelijke soldaten zullen de grootste strijdmacht tegen de Antichrist vormen

donderdag 23 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, overal ter wereld zullen Mijn geliefde volgelingen weldra Mijn aanwezigheid voelen, want Ik zal Mijzelf in hun hart bekend maken op een manier die zij niet eerder ervaren hebben.

Boodschap: Wanneer voor het Beest de tijd aanbreekt om de Antichrist bekend te maken, zullen er grote tekenen te zien zijn

dinsdag 21 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer voor het Beest de tijd aanbreekt om de Antichrist bekend te maken, zullen er grote tekenen te zien zijn. Donderslagen, zoals deze nog nooit eerder gehoord werden, zullen in veel delen van de wereld merkbaar zijn, maar vooral in dat deel waar de Antichrist geboren werd.

Boodschap: Eerst zullen al diegenen, die tot de Christelijke Kerken behoren, tot Mij komen. Daarna zullen, na verloop van tijd, de Joden zich omkeren en Mij eindelijk aanvaarden.

maandag 20 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, naarmate deze missie zich uitbreidt, zal Mijn Woord in veel talen gesproken worden. Mijn boodschappen, die heden aan jou gegeven worden, wakkeren Mijn heilig Woord in het Nieuw Testament aan. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie