Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De wereld zal jubelen want samen met Mijn Kerk te Rome, zullen de Joodse naties geveld worden

Ontvangen op vrijdag 17 mei 2013

14.02u

Mijn liefste dochter, Ik openbaar jou in vertrouwen Mijn pijn en verdriet aangezien Ik de doodsstrijd, die Ik in de Hof van Olijven doorstond, helemaal opnieuw herbeleef.

Toen werd Mijn pijn, teweeggebracht door de Boze die Mij visioenen van de toekomst toonde, veroorzaakt door het heidendom dat zich in jullie tijd over de aarde zou uitstrekken. Ik was Mij toen bewust van de haat die, zoals nu gezien kan worden, jegens Mij, Jezus Christus, in de wereld bestaat.

Mijn lijden wordt verergerd door het feit dat de mensheid het Offer, dat door Mij gebracht werd, nog steeds niet ten volle verstaat. Mijn kruisiging vond plaats om elke generatie te redden, waaronder deze in de wereld van vandaag. Op dit moment is Mijn pijn groot en Mijn lijden komt in jou, Mijn dochter, en in andere slachtofferzielen tot uiting zodat opdat Ik de meest geteisterden onder jullie kan bewaren.

Ik ween bittere tranen en Mijn Hart kreunt omdat de zonde door de wetten in jullie landen, die onschuldige zielen tot de bekoring zullen drijven, verspreid wordt. Zij zullen niet alleen maar het gevoel hebben dat de zonde nu gerechtvaardigd kan worden omdat de wetten in hun landen deze vergoelijken, maar zij zullen er ook van beschuldigd worden de wetten van hun land te overtreden als zij Mijn heilig Woord handhaven.

O hoe worden jullie misleid! Hoever zijn jullie van Mij afgedwaald! Hoezeer beledigen jullie Mij! Diegenen die verantwoordelijk zijn voor het verkondigen van Mijn Woord, luister nu naar Mij! Het is jullie plicht om te allen tijde over Mijn heilig Woord te waken. Jullie belofte bestaat erin Mijn Woord en Mijn Leer te gehoorzamen zoals deze bij het ontstaan van Mijn Kerk op aarde opgenomen werden. Wijk nooit af van de waarheid! Bereid jullie ziel voor want jullie zullen spoedig tegen jullie wil gedwongen worden om Mij, doorheen Mijn Sacramenten, te verloochenen. Jullie moeten te allen tijde waakzaam blijven voor de grote veranderingen, die in het verschiet liggen.

Tot geheel de mensheid: Ik roep jullie op om gehoor te geven aan Mijn stem, de stem van de waarheid, de stem van de liefde, de stem van jullie Meester. Weldra zullen jullie Mij zien. Dan zullen de spinnenwebben uit jullie ogen gewist worden en dan zal de waarheid duidelijk worden. Wanneer de dag van Mijn barmhartigheid aanbreekt, moeten jullie je er van bewust zijn dat Mijn Tweede Komst zeer vlug daarna zal plaatsvinden. En terwijl Ik er vurig naar verlang dat jullie je allemaal tot Mij wenden, huil Ik van verdriet om de zielen die aan Mij verloren gaan.

Ik moet diegenen, die proberen  om Mij bij de redding van de zielen tegen te houden, waarschuwen dat Ik jullie zal straffen als jullie je tegen het Woord van God blijven verzetten. Ik heb het niet over deze boodschappen, hoewel Ik bedroefd ben dat jullie niet naar Mij willen luisteren, maar over de afschaffing van Mijn heilig Woord in jullie naties.

Het Licht zal de duisternis bestrijden. Het Licht van God houdt jullie in leven. Duisternis brengt jullie om. Mijn Licht zal steeds feller worden tot Mijn Heilige Eucharistie uitgebannen wordt. Dan zal het verflauwen. Dan zal Mijn Kerk afbrokkelen en lijken te sterven.  De wereld zal jubelen want samen met Mijn Kerk te Rome, zullen de Joodse naties geveld worden. Dit zal de grootste misleiding zijn die de mensheid zal overkomen, en diegenen die deze goddeloze vorm van heidendom aanvaarden, zullen met de vloed weggespoeld worden. En dan, na het vuur dat zich over de aarde zal uitstrekken, zal Mijn Kerk herrijzen in haar volkomen glorieuze vorm.

Voor zondaars die Mijn hand weigeren, zal dat het einde betekenen, maar voor diegenen die van Mij houden, zal dat het begin van het eeuwig leven zijn.

Jullie Jezus 

Boodschap: God is niet pocherig. God is niet trots. God is teder, liefdevol maar toch standvastig in Zijn onderricht aan de mensheid.

vrijdag 31 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de wijze waarop Ik Mij aan Gods kinderen op deze aarde toon, gebeurt slechts via één bron en dat is de Heilige Geest. Ik kan Mijzelf op geen enkele andere manier aan hen bekend maken.

Boodschap: God de Vader: Ik zal elke natie slaan naar de mate van het aantal onschuldigen dat zij vermoord hebben

woensdag 29 mei 2013

Mijn geliefde dochter, Ik Ben het Begin en het Einde. Ik Ben de Schepper van al wat is en zal zijn. Ik Ben Meester over leven en dood. Niemand heeft de bevoegdheid om in het leven of de dood in te grijpen omdat alleen Ik, jullie Almachtige Vader, in beide mag tussenkomen.

Boodschap: Mijn stem zal, terwijl deze luid weerklinkt, miljoenen naar Mij toe trekken in de volgende fase en daarna miljarden in de eindfase

dinsdag 28 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben op dit moment elk deel van de wereld aan het voorbereiden op Mijn Tweede Komst. Ik zal elke natie – niet één uitgesloten – opnemen in Mijn armen van barmhartigheid zodat Ik hen naar Mijn Koninkrijk kan brengen.

Boodschap: Ik, de Moeder van God, zal de macht van de Boze, in het hart van diegenen die Mij aanroepen, vernietigen

zondag 26 mei 2013

Mijn kind, je mag nooit luisteren naar diegenen die jou in deze missie proberen tegen te houden. Het is belangrijk dat je met Mijn geliefde Zoon verenigd blijft en weet dat die stemmen, die godslasteringen tegen Mijn Zoon uitspreken, zich zullen blijven vermenigvuldigen. 

Boodschap: God de Vader: Ik beloofde de wereld het Boek der Waarheid en Ik kom nooit op Mijn heilig Woord terug

zondag 26 mei 2013

Mijn liefste dochter, op dit moment zijn Mijn geliefde kinderen in de war. Ik wil hun vertellen – en vooral diegenen die twijfelen aan deze boodschappen, die jou gegeven worden omdat Ik van hen houd – dat zij niet bang moeten zijn.

Boodschap: Deze boodschappen zullen de laatste zijn die aan jullie gegeven worden voor de Grote Dag waarop Ik kom om te oordelen

zaterdag 25 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de pijn van de profeten, die voor jou kwamen, is nooit gekend geweest. Maar hun last was zwaar. In tegenstelling tot zieners, werkten zij alleen en werd hun elke vorm van aanvaarding ontzegd.

Boodschap: Diegenen die het woedend uitschreeuwen tegen Mijn heilig Woord, en verklaren dat het van Satan komt, zullen voor eeuwig bij het Beest wonen

vrijdag 24 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, overal waar Mijn stem gehoord wordt – in elke plaats en in elke tempel, gewijd aan de aanbidding van God - zal er beroering zijn.

Boodschap: Mijn christelijke soldaten zullen de grootste strijdmacht tegen de Antichrist vormen

donderdag 23 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, overal ter wereld zullen Mijn geliefde volgelingen weldra Mijn aanwezigheid voelen, want Ik zal Mijzelf in hun hart bekend maken op een manier die zij niet eerder ervaren hebben.

Boodschap: Wanneer voor het Beest de tijd aanbreekt om de Antichrist bekend te maken, zullen er grote tekenen te zien zijn

dinsdag 21 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer voor het Beest de tijd aanbreekt om de Antichrist bekend te maken, zullen er grote tekenen te zien zijn. Donderslagen, zoals deze nog nooit eerder gehoord werden, zullen in veel delen van de wereld merkbaar zijn, maar vooral in dat deel waar de Antichrist geboren werd.

Boodschap: Eerst zullen al diegenen, die tot de Christelijke Kerken behoren, tot Mij komen. Daarna zullen, na verloop van tijd, de Joden zich omkeren en Mij eindelijk aanvaarden.

maandag 20 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, naarmate deze missie zich uitbreidt, zal Mijn Woord in veel talen gesproken worden. Mijn boodschappen, die heden aan jou gegeven worden, wakkeren Mijn heilig Woord in het Nieuw Testament aan. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie