Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De wonderen die Ik de wereld beloofde, door Mijn kruistochtgebeden, zullen toenemen

Ontvangen op zaterdag 11 mei 2013

20.20 u

Mijn zeer geliefde dochter, het doet er niet toe als jij pijn moet doorstaan door de manier waarop jij, omwille van Mij, verworpen wordt, want Mijn Woord zal nooit wegsterven. Het zal opkomen en luider worden tot het, zoals een sterke wind, in kracht zal toenemen totdat het gebulder van Mijn stem als een donder over de aarde zal galmen. Er zullen er maar zeer weinigen zijn die Mijn stem niet zullen horen en zelfs diegenen die Mij verwerpen, zullen over Mij blijven spreken. Zij zullen het onmogelijk kunnen negeren.

Al Gods kinderen, met inbegrip van diegenen die weigeren Hem te erkennen, zullen - zoals een kind naar zijn moeder die het voortbracht - naar Hem getrokken worden, want dat kunnen zij niet helpen. Zo zal elk kind van God, zoals een pasgeborene die zich aan zijn moeder hecht, de zijnen herkennen door aanraking, geluid en geur. Gods kinderen zullen het voelen wanneer de aanwezigheid van God hun ziel beroert. Net zoals Ik de Mijnen ken, zo zullen ook diegenen die van Mij houden, gehoor geven aan Mijn oproep.

Mijn dochter, de Heilige Wil van God is machtig en zal al diegenen verslaan, die zich tegen het Woord van God verzetten. Wanneer jullie voelen dat er zoveel tegenstand en haat tegenover deze missie bestaat, moeten jullie altijd vertroost zijn door Mijn plechtige belofte. Deze bestaat erin alle zielen te redden opdat Mijn Nieuw Paradijs weldra, en met zo weinig mogelijk lijden, aan de mensheid geschonken kan worden. Het lijden kan door de gebeden van Mijn restleger verminderd worden omdat Ik hen met bijzondere genaden begiftig.

De wonderen die Ik de wereld beloofde, door Mijn kruistochtgebeden, zullen toenemen en velen zullen genezingen en bekeringen aanschouwen. Het zal door deze wonderen zijn dat Ik Mijzelf bekend zal maken, zelfs aan de meest verharde sceptici. Het zal door de kruistochtgebeden zijn dat aan dienaren van Mijn Christelijke Kerken Mijn barmhartigheid getoond zal worden, en spoedig zullen velen het bewijs van de echtheid van deze boodschappen krijgen.

Mijn Wil zal geschieden, en geen mens zal dat tegenhouden. Velen zullen zich tegen Mijn Wil verzetten, Mijn Woord grove beledigingen toeschreeuwen en jou bespuwen, Mijn dochter, maar hun haat zal uitgewist worden en weldra zullen zij hun hart openen, want zij zullen er niet aan twijfelen dat het hun Meester is die hen roept. Ik Ben het Vat waardoor zij gezuiverd zullen worden. Het zal door Mij zijn dat hen de enige bescherming tegen de Antichrist geschonken zal worden. Mijn bescherming moet opgezocht worden en het Zegel van de Levende God moet aan zoveel mogelijk zielen gegeven worden.

Luister naar Mijn instructies en alles zal goed komen! Negeer Mijn waarschuwingen en tracht de ongerechtigheden, die wijdverspreid zullen zijn wanneer de wereld door de hand van het Beest bestuurd wordt, op eigen houtje te bestrijden en jullie zullen niet sterk genoeg zijn! Neem Mijn geschenken aan en jullie zullen overeind blijven, zeker wetend dat Ik jullie en jullie familie en vrienden bescherm!

Jullie Jezus

Boodschap: God is niet pocherig. God is niet trots. God is teder, liefdevol maar toch standvastig in Zijn onderricht aan de mensheid.

vrijdag 31 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de wijze waarop Ik Mij aan Gods kinderen op deze aarde toon, gebeurt slechts via één bron en dat is de Heilige Geest. Ik kan Mijzelf op geen enkele andere manier aan hen bekend maken.

Boodschap: God de Vader: Ik zal elke natie slaan naar de mate van het aantal onschuldigen dat zij vermoord hebben

woensdag 29 mei 2013

Mijn geliefde dochter, Ik Ben het Begin en het Einde. Ik Ben de Schepper van al wat is en zal zijn. Ik Ben Meester over leven en dood. Niemand heeft de bevoegdheid om in het leven of de dood in te grijpen omdat alleen Ik, jullie Almachtige Vader, in beide mag tussenkomen.

Boodschap: Mijn stem zal, terwijl deze luid weerklinkt, miljoenen naar Mij toe trekken in de volgende fase en daarna miljarden in de eindfase

dinsdag 28 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben op dit moment elk deel van de wereld aan het voorbereiden op Mijn Tweede Komst. Ik zal elke natie – niet één uitgesloten – opnemen in Mijn armen van barmhartigheid zodat Ik hen naar Mijn Koninkrijk kan brengen.

Boodschap: Ik, de Moeder van God, zal de macht van de Boze, in het hart van diegenen die Mij aanroepen, vernietigen

zondag 26 mei 2013

Mijn kind, je mag nooit luisteren naar diegenen die jou in deze missie proberen tegen te houden. Het is belangrijk dat je met Mijn geliefde Zoon verenigd blijft en weet dat die stemmen, die godslasteringen tegen Mijn Zoon uitspreken, zich zullen blijven vermenigvuldigen. 

Boodschap: God de Vader: Ik beloofde de wereld het Boek der Waarheid en Ik kom nooit op Mijn heilig Woord terug

zondag 26 mei 2013

Mijn liefste dochter, op dit moment zijn Mijn geliefde kinderen in de war. Ik wil hun vertellen – en vooral diegenen die twijfelen aan deze boodschappen, die jou gegeven worden omdat Ik van hen houd – dat zij niet bang moeten zijn.

Boodschap: Deze boodschappen zullen de laatste zijn die aan jullie gegeven worden voor de Grote Dag waarop Ik kom om te oordelen

zaterdag 25 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de pijn van de profeten, die voor jou kwamen, is nooit gekend geweest. Maar hun last was zwaar. In tegenstelling tot zieners, werkten zij alleen en werd hun elke vorm van aanvaarding ontzegd.

Boodschap: Diegenen die het woedend uitschreeuwen tegen Mijn heilig Woord, en verklaren dat het van Satan komt, zullen voor eeuwig bij het Beest wonen

vrijdag 24 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, overal waar Mijn stem gehoord wordt – in elke plaats en in elke tempel, gewijd aan de aanbidding van God - zal er beroering zijn.

Boodschap: Mijn christelijke soldaten zullen de grootste strijdmacht tegen de Antichrist vormen

donderdag 23 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, overal ter wereld zullen Mijn geliefde volgelingen weldra Mijn aanwezigheid voelen, want Ik zal Mijzelf in hun hart bekend maken op een manier die zij niet eerder ervaren hebben.

Boodschap: Wanneer voor het Beest de tijd aanbreekt om de Antichrist bekend te maken, zullen er grote tekenen te zien zijn

dinsdag 21 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer voor het Beest de tijd aanbreekt om de Antichrist bekend te maken, zullen er grote tekenen te zien zijn. Donderslagen, zoals deze nog nooit eerder gehoord werden, zullen in veel delen van de wereld merkbaar zijn, maar vooral in dat deel waar de Antichrist geboren werd.

Boodschap: Eerst zullen al diegenen, die tot de Christelijke Kerken behoren, tot Mij komen. Daarna zullen, na verloop van tijd, de Joden zich omkeren en Mij eindelijk aanvaarden.

maandag 20 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, naarmate deze missie zich uitbreidt, zal Mijn Woord in veel talen gesproken worden. Mijn boodschappen, die heden aan jou gegeven worden, wakkeren Mijn heilig Woord in het Nieuw Testament aan. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie