Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Diegenen die binnen Mijn Kerken het Woord zullen proberen te handhaven, zullen door uitzetting tot zwijgen gebracht worden

Ontvangen op maandag 7 april 2014

19.15 u

Mijn zeer geliefde dochter, de zaden werden gezaaid en elk detail van het plan om de mensheid op de Antichrist voor te bereiden, werd ingevuld. Alle veranderingen die jullie in de politieke wereld en Mijn Kerk op aarde zullen aanschouwen, zijn gelinkt – zoals dat ook is voor elke geste die gedaan wordt tussen naties – evenals elke wet die die Gods wetten trotseert. Het is geen toeval dat dergelijke wetten wereldwijd met zo’n snelheid ingevoerd worden zoals dat nu het geval is, want deze werden georkestreerd.

Jullie zullen overvallen worden door nieuwe, plotse aankondigingen betreffende het smeden van banden tussen Staat en Kerk, waardoor hun wetten verstrengeld zullen raken. Diegenen die binnen Mijn Kerken het Woord zullen proberen te handhaven, zullen door uitzetting tot zwijgen gebracht worden. Er zal aan diegenen die Mijn Kerk proberen te verdedigen, geen genade getoond worden want Mijn vijanden zullen verklaren dat het tegendeel waar is. Jullie, Mijn volgelingen, zullen tot ketters uitgeroepen worden voor het niet gehoorzamen aan de nieuwe regels, die weldra door Mijn Kerk vastgelegd zullen worden. Er zal jullie verteld worden dat Mijn Kerk niet kan dwalen en dus zullen jullie, zelfs al handhaven jullie de waarheid, geïsoleerd raken. Mijn Kerk zal nooit dwalen. Mijn uitverkoren leiders zullen nooit dwalen, maar wanneer een bedrieger de macht grijpt, mogen jullie hem niet volgen wanneer hij de waarheid als een leugen bestempeld.

Door de kracht van de Heilige Geest zullen jullie weten wanneer die dag aanbreekt. En op die dag moeten jullie Mij, jullie Jezus, volgen. Bid om Mijn moed zodat Ik jullie kan ondersteunen, want jullie zullen stalen zenuwen nodig hebben om aan Mij trouw te blijven wanneer de wereld ertoe gedwongen zal worden om, in volledige overgave van de vrije wil, plat neer te vallen voor de Antichrist.

Jullie Jezus

Boodschap: Ditmaal kom Ik om de aarde te vernieuwen, om Mijn Koninkrijk op aarde opnieuw te vestigen

dinsdag 29 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, velen vragen zich wellicht af hoe God, de Almachtige Vader, Schepper van alles wat is en voor altijd zal zijn, zou kunnen lijden.

Boodschap: Veel van de mysteries van Mijn Koninkrijk zijn de mens onbekend

zondag 27 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn plan om de hele wereld te redden en ieder van jullie in de toevlucht van Mijn Hart op te nemen, is voltooid en elk gedeelte staat juist opgesteld zodat de voltooiing van Mijn belofte verwezenlijkt wordt.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De dagen in de aanloop naar de komst van de Antichrist zullen dagen van grote feestelijkheden zijn

zondag 27 april 2014

Mijn lieve kinderen, sta toe dat het Licht van God op jullie neerdaalt, aangezien de plannen om de wereld op de Tweede Komst van Mijn Zoon, Jezus Christus, voor te bereiden, voltooid zijn.

Boodschap: God de Vader: Het is beter dat jullie deze geestelijke pijn nu ondergaan dan in de eeuwige vlammen

zaterdag 26 april 2014

Mijn liefste dochter, de krachten van het kwaad worden sterker met de dag, terwijl het uur van de grote barmhartigheid van Mijn Zoon zonder waarschuwing zal neerdalen.

Boodschap: De tijd waarin de zonde niet meer verkondigd zal worden, komt dichterbij

donderdag 24 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd is nu dichtbij dat de zonden van de mens door Mijn Kerk als onbeduidend en onschuldig in Mijn ogen beschouwd zullen worden.

Boodschap: Ik zal niet toelaten dat diegenen van jullie, die in Mijn Nieuw Paradijs komen, de pijn van de lichamelijke dood zullen ondergaan

woensdag 23 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, veel mensen menen ten onrechte dat Mijn waarschuwingen aan de mensheid een gevoel van wanhoop en onnodige bezorgdheid teweegbrengen.

Boodschap: Mijn onderrichtingen zijn niet ingewikkeld

dinsdag 22 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de waarheid moet te allen tijde zegevieren, hoe moeilijk deze missie ook is.

Boodschap: Het begin en het einde van de wereld zullen als één worden

maandag 21 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is voor de zielen – zelfs voor diegenen met een groot geloof – zeer moeilijk om de wereld waarin zij wonen, te rijmen met deze van Mijn Koninkrijk.

Boodschap: God de Vader: Zeer weinigen van jullie zullen de nieuwe ene-wereldkerk verwerpen en dus zal Mijn tussenkomst in allerijl plaatsgrijpen

zondag 20 april 2014

Mijn liefste dochter, toen Ik Mijn Zoon zond om de mensheid te verlossen, wees de wereld Hem af, net zoals ze dat deden met de profeten die Ik voor Hem zond.

Boodschap: Er is maar één weg naar God en dat is via Mij, Jezus Christus. Er bestaat geen andere route.

vrijdag 18 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld zal weer opstaan uit de as, uit het bloedbad. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie