Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Deze nieuwe en snel gecreëerde hiërarchie zal Mijn Kerk overnemen

Ontvangen op donderdag 16 januari 2014

19.41 u

Mijn zeer geliefde dochter, de Waarheid verdeelt. Het heeft dat altijd gedaan. Wanneer de ene mens zegt dat hij de Waarheid kent, zal een andere die ontkennen. Maar wanneer de Waarheid uit het Woord van God komt, zal deze de grootste verdeeldheid veroorzaken. Velen vrezen de Waarheid, want ze is niet altijd aangenaam, maar niettemin zouden jullie zonder de Waarheid in ontkenning leven. Wanneer jullie in ontkenning van het Woord van God leven, zullen jullie nooit ware vrede in jullie hart vinden.

Wanneer jullie de Waarheid kennen, die vervat ligt in het Boek van Mijn Vader, zullen jullie de weg van de Heer kennen en moeten jullie tot jullie laatste snik dit pad volgen. Wijk er niet van af! Maar als Mijn Woord vervalst wordt, herschreven en afgebroken, zouden jullie dat zeker nooit aanvaarden. Dat is goed. Maar als er nieuwe leerstellingen, die van Mijn heilig Woord afwijken, aan jullie voorgesteld worden en in Mijn kerken van de daken geschreeuwd worden, wat zouden jullie dan doen?

Zullen jullie een leugen aannemen in plaats van de Waarheid? Zullen jullie een leerstelling aannemen die in Mijn ogen onheilig zal zijn?

Het antwoord moet neen zijn. Jullie mogen Mijn Woord niet verloochenen – voor wie dan ook. Voor niemand, zelfs niet als zij gekleed gaan in het linnen van de elite binnen de hiërarchie van Mijn Kerk, voor geen armoedzaaier, koning of prins – ieder die eist dat jullie een nieuwe leerstelling met betrekking tot Mijn Woord aanvaarden, komt niet van Mij.

Mijn Kerk wordt van binnenuit discreet gesloopt, en elk deel wordt ontmanteld. Naarmate de rangen verzwakt en getrouwe dienaren geweerd worden – en bovendien als niet meer nuttig geacht – zal de weg vrijgemaakt worden om de leerstellingen van de hel te kunnen uitbrengen.

Wee de priesters, bisschoppen en kardinalen die het wagen om het Woord van God te verdedigen, want zij zullen het meeste te lijden hebben. Terwijl sommigen geëxcommuniceerd zullen worden en beschuldigd van ketterij – hoewel ze het alleen maar zullen opnemen voor het ware Woord van God – zullen anderen te zwak zijn. Veel arme gewijde dienaren zullen zwichten voor de druk om de Wetten van God te hekelen. Als ze er niet mee instemmen de leer van leugens te omhelzen, zullen ze voor de leeuwen gegooid worden. Diegenen van wie het geloof al verzwakt zal zijn, die van wereldse dingen houden en die in hun ziel een felle eerzucht kennen, zullen de eersten in rij zijn om trouw te zweren aan de nieuwe ‘gelofte’.

Deze nieuwe en snel gecreëerde hiërarchie zal Mijn Kerk overnemen. Zij zullen in de naam van God valsheden verkondigen en veel onschuldige zielen van de gelovigen voor zich innemen. Er zal de congregaties onwetend een gifbeker aangeboden worden, gevuld met niets – enkel brood. De Heilige Eucharistie zal hun ziel niet langer vervullen. Ze zullen weldra gevoed worden met homilieën die met het Woord van God de spot zullen drijven wanneer zij de mensenrechten tot de belangrijkste leerstelling zullen uitroepen. En vervolgens zullen zij de grootste ketterij verkondigen: dat de mens het eeuwig leven zal krijgen, of ze nu berouw hebben over hun zonden of niet. Dat is hoe zij de ziel van miljoenen zullen verderven.

Terwijl ze Mijn Kerk van binnenuit uit elkaar blijven rukken, zullen Mijn getrouwe priesters en trouwe volgelingen Mijn Kerk steen voor steen heropbouwen. Mijn Kerk, zie je, kan nooit vergaan want dat zal Ik niet toelaten.

Alle priesters, alle bisschoppen en alle kardinalen die afgezet zullen worden en die Mij trouw blijven, zullen de rechtvaardigen of die volgelingen van Mij die met de gave van wijsheid gezegend zijn, nooit in de steek laten. Terwijl de valse kennis het hart van de zwakke dienaren in Mijn Kerk zal vervullen, zal dan de gave van de Heilige Geest niet enkel de zielen van Mijn Restkerk verlichten, maar ook het Licht verstrekken aan al diegenen van wie de namen in het Boek der Levenden, aan Mijn deur, staan.

Nooit eerder zullen Mijn leerlingen beproefd zijn op de manier zoals ze dat in de toekomst zullen worden. Ze zullen goddelijke bijstand krijgen om hen in staat te stellen het Licht van God te laten blijven schijnen in een wereld die traag en pijnlijk in duisternis gestort zal worden, veroorzaakt door de komst van de vijand, de Antichrist.

Jullie Jezus

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Denk eraan dat Satan deze missie verafschuwt omdat hij er miljarden zielen door zal verliezen!

vrijdag 31 januari 2014

Mijn lieve kinderen, laat de haat tegen deze missie jullie hart niet verontrusten! Buig in plaats daarvan jullie hoofd in dankzegging voor het geschenk van het Boek der Waarheid in deze onrustwekkende tijden op aarde!

Boodschap: Bereid jullie altijd, elke dag, voor alsof de Waarschuwing morgen was, want deze zal jullie plotseling overvallen!

vrijdag 31 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, luister nu naar Mij aangezien Ik over de komende Waarschuwing spreek! Zonder Mijn tussenkomst zou het grootste deel van de wereld zich in de afgrond van het Beest storten en nooit het Licht van God zien. 

Boodschap: Ik moet ingrijpen om de mensheid ervoor te behoeden zichzelf te vernietigen voor de Grote Dag van de Heer

woensdag 29 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, huil niet om jezelf maar om Mij, jullie Jezus, die weent en lijdt door de snelheid waarmee het menselijk ras in een verderfelijk en zondig leven vervalt.

Boodschap: Tegenwoordig geloven minder mensen dan ooit in het Woord van God

dinsdag 28 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, laat niemand eraan twijfelen dat ze de Waarheid in het Boek van Mijn Vader, de allerheiligste Bijbel, kunnen vinden! 

Boodschap: God de Vader: Ik heb zeer lange tijd geduldig gewacht om Mijn kinderen opnieuw in Mijn Wil bijeen te brengen

maandag 27 januari 2014

Mijn liefste dochter van Mij, hoeveel angst heb je terwijl het zo onnodig is. 

Boodschap: Het plan om elk spoor van Mij te verwijderen is van start gegaan

zondag 26 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, sta nooit toe dat de opvattingen van diegenen met bitterheid jegens dit werk in hun hart, je doen twijfelen aan Mijn missie voor de zielen.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Deze verschijningen zullen dit voorjaar beginnen, zoals Mijn Zoon het opgedragen heeft

vrijdag 24 januari 2014

Mijn lief kind, laat het geweten zijn dat Ik nog eenmaal Mijn opwachting zal maken in al de Mariagrotten, die door de eeuwen heen door de Kerk van Mijn Zoon goedgekeurd werden.

Boodschap: De rol van Mijn Moeder als Medeverlosseres zal eindelijk goed en werkelijk begrepen worden

vrijdag 24 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn Moeder overal in de Mariale verschijningsplaatsen voor de laatste maal verschijnt, moeten jullie weten dat de wereld zal omkeren en eindelijk naar Mij toe zal lopen. 

Boodschap: God de Vader: De vrije wil, die de mensheid gegeven werd, heeft ertoe geleid dat veel van Mijn kinderen van Mij weggetrokken werden

dinsdag 21 januari 2014

Mijn liefste dochter, Mijn Wil geschiede, want de tijd waarin de keuzevrijheid van de mens om alles naar eigen wens te doen, loopt stilaan ten einde.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Deze laatste medaille, die door de barmhartigheid van God door Mij naar jullie gebracht wordt, zal miljarden zielen naar het eeuwig leven trekken

maandag 20 januari 2014

Mijn lief kind, God wil echt iedere persoon, van echt elk geloof, redden – evenals diegenen die het bestaan van Hem en Zijn Zoon, Jezus Christus, ontkennen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie