Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De toorn van Mijn Vader zal toenemen naarmate Zijn ondankbare kinderen in opstand komen tegen Zijn almachtig Verbond

Ontvangen op maandag 4 november 2013

16.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, Gods kinderen moeten de enorme omvang van de goddelijke strijd beseffen, die zich nu afspeelt tussen Mijn geliefde Vader en de Boze. Zo weinigen van jullie zouden ooit de hevigheid van deze grote strijd, die al begonnen is, kunnen bevatten.

De engelen in de Hemel hebben de eindstrijd aangevat om de vijanden van Mijn Vader op aarde te vernietigen. Terwijl de strijd woedt, zal deze overal zielen opslokken. In het bijzonder zal deze de ziel van diegenen die in duisternis verkeren en Mij niet echt kennen, ertoe verleiden om tegen diegenen te strijden van wie de namen in het Boek des Levens staan. Degenen die Mij niet kennen, die niet in Mij geloven, die niet in Mijn Vader geloven en die niet geloven dat Satan bestaat, zullen aan de zijlijn toekijken terwijl de twee christelijke strijdmachten op aarde botsen. Binnen de Christelijke Kerken zullen beide partijen opgenomen zijn. Christenen aan beide zijden zullen de grootste vervolging ondergaan, en zij zullen naar alle kanten getrokken worden om hen aan te zetten Mij te verlaten.

Onschuldige zielen zullen door de haat, die hun door Gods vijanden betoond wordt, gekwetst worden en Satan zal beide partijen als pionnen gebruiken in een met haat gevulde agenda, wat op aarde tot een verschrikkelijke verwoesting zal leiden. Deze verwoesting zal veroorzaakt worden door de zonden van de mens en door hun verraad aan Mij. Hun afwijzing van God, Mijn Vader, zal duidelijk worden zodra ze besluiten om de wetten, die op Zijn bevel vastgelegd werden, te veranderen zodat ze ervoor kunnen zorgen dat deze in hun zondige leven aanvaardbaar zijn. Weet dat dit tot een vreselijke straf zal leiden!

De toorn van Mijn Vader zal toenemen naarmate Zijn ondankbare kinderen in opstand komen tegen Zijn almachtig Verbond. Diegenen die zich op Mijn Tweede Komst voorbereiden, zullen in een soort van gevangenschap opgesloten zijn wanneer zij gedwongen zullen worden om leugens te slikken. Als zij zouden weigeren om de ketterijen - die hun opgedrongen zullen worden - te aanvaarden, zullen ze uit hun kerken verdreven worden. Mijn Woord zal snel vergeten zijn. Alles waarvoor Ik jullie waarschuwde, zal precies gebeuren zoals Ik jullie verteld heb. Diegenen die blind zijn voor de waarheid zouden liever in een leugen leven omdat het gemakkelijker zal zijn om leugens aan te nemen aangezien deze, door de manier waarop ze hen voorgehouden zullen worden, zeer aantrekkelijk zullen zijn.

De ketterij zal aan de massa voorgesteld worden als onderdeel van een nieuwe grondwet in Mijn Kerk, die niets met Mij te maken heeft. Allen zullen schreeuwen om deze te aanvaarden, want ze bleven niet waakzaam tot de tijd waarvoor ze gewaarschuwd werden inzake de aanloop naar de Grote Dag. Jullie moeten je nu op deze dag voorbereiden. Jullie moeten weglopen wanneer Mijn goddelijkheid aangevallen wordt, want dat zal binnen Mijn Kerk op aarde op veel manieren gebeuren. Laat jullie in met Mijn vijanden en jullie zullen niet zegevieren! Negeer hen! Bid voor hun ziel en bereid jullie eigen ziel voor, want weldra zal het allemaal voorbij zijn!

Jullie Jezus

Boodschap: Satans strategie bestaat erin om gelovigen eerst te bedotten en misleiden, voordat hij hen te gronde richt

zaterdag 30 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wat houd Ik toch van de wereld. Hoe smacht Ik naar elke ziel die op dit moment voor Mij verloren is. 

Boodschap: Pijn, vervolging, lijden, spot en hoon zullen altijd het lot van die uitverkoren zielen van God zijn

vrijdag 29 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer jullie je afvragen waarom Ik, Jezus Christus, het lijden in de wereld toelaat, dan zouden jullie toch de Wil van God moeten verstaan. 

Boodschap: De Hemel zal weldra het laatste deel van Gods grootse plan om de mensheid te redden, bekendmaken

dinsdag 26 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat al diegenen die in Mijn naam vervolgd worden, begrijpen waarom dit gebeurt. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De vijanden van God zullen verschrikkelijke heiligschennissen plegen tot zij de Tabernakels ontheiligd hebben

maandag 25 november 2013

Mijn kind, zodra de Kerk van Mijn Zoon ingenomen wordt, zal de reeks van gebeurtenissen die zich zullen ontvouwen, juist hetzelfde zijn als dat wat zich tijdens Mijn kruisiging voordeed.

Boodschap: Miljarden mensen zullen in de Tegenwoordigheid van God een leven van eeuwige heerlijkheid genieten

zondag 24 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik kom om aan de mensheid verlichting te brengen van de pijn die zij ten gevolge van hun scheiding van God doorstaan hebben, moeten zij allemaal dankbaar zijn voor deze grote barmhartigheid. 

Boodschap: De liefde gedijt omdat het een geschenk van God is en de kracht heeft om het kwaad te vernietigen

zaterdag 23 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil het belang van de liefde uitleggen en hoe jullie daarmee het kwaad kunnen verslaan, en hoe zonder liefde het kwaad zich verspreidt.

Boodschap: Wanneer Ik als de Koning van Barmhartigheid kom, zal niet één ziel in enige twijfel gelaten worden over wie Ik Ben en wat Ik Ben

woensdag 20 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, vertel al Mijn volgelingen – al diegenen die in Mij, Jezus Christus, geloven – dat zij Mij elke dag tijd in gebed moeten toekennen om de ziel van diegenen die voor Mij verloren gaan, te redden. 

Boodschap: Op die dag zal Ik de levenden ophalen

dinsdag 19 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, in het leven van veel Christenen ben Ik als een beschamend familielid geworden, dat van tijd tot tijd op zijn wenken bediend maar te allen tijde uit het zicht gehouden moet worden. 

Boodschap: Ik kom uitsluitend als een God van barmhartigheid. Ik kom niet om jullie bang te maken want Ik houd echt van ieder van jullie.

maandag 18 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, iedereen moet zich voorbereiden zodat zij het waard worden om voor Mij te komen staan, want Ik zal als een dief in de nacht komen en velen zullen niet weten wat er gebeurt.

Boodschap: Ik kom om de aarde te vernieuwen, om de mens van zijn ellende, smart en zonden te bevrijden

zondag 17 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat de wereld Mij, hun geliefde Redder, de Mensenzoon, in al Mijn glorie ziet zodat ze naar Mijn goddelijke barmhartigheid trekt.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie